RF-/STEEL EC3 Add-on Module voor RFEM/RSTAB

Ontwerp van stalen liggers en kolommen volgens EC3

De RF-/STEEL EC3 add-on module laat de gebruiker toe een controle en optimalisatie te doen van stalen raamwerken volgens de EN 1993-1-1 en een brandwerendheidcontrole volgens de EN 1993-1-2. Nationale bijlagen van onder andere België, Nederlands, Frankrijk en Duitsland zijn beschikbaar (zie overzicht hieronder).

De gebruiker krijgt een duidelijke weergave van de toegepaste vergelijkingen, formules en symbolen.

Praktische ingave van kipsteunen en kniklengtes is voorhanden. De kniklengtes volgens de module RF-STABILITY kunnen gebruikt worden bij de knikcontrole.

Volgende onderdelen van de EN 1993 zijn beschikbaar:

 •  EN 1993‑1‑1:2005 + AC:2009 (knik-, kip-, spanningscontrole, … ),
 •  EN 1993‑1‑2:2006 + AC:2005 (brandweerstand),
 •  EN 1993‑1‑4:2006 (roestvrij staal),
 •  EN 1993‑1‑5:2006 (platenknik).


Mogelijkheden

 • Import van materialen, doorsneden en interne krachten van RFEM / RSTAB
 • Staalontwerp van dunwandige doorsneden volgens EN 1993-1-1: 2005 en EN 1993-1-5: 2006
 • Automatische classificatie van doorsneden volgens EN 1993-1-1: 2005 + AC: 2009, Art. 5.5.2 en EN 1993-1-5: 2006, Art. 4.4 (doorsnede klasse 4), met optionele bepaling van effectieve breedtes volgens bijlage E voor spanningen onder fy
 • Integratie van parameters voor de volgende nationale bijlagen:
  • United Kingdom BS EN 1993-1-1/NA:2008-12 (Verenigd Koninkrijk)
  •  ÖNORM 1993-1-1:2007-02 (Oostenrijk)
  • Belgium NBN EN 1993-1-1/ANB:2010-12 (België)
  • Bulgaria BLG EN 1993-1-1/NA:2008 (Bulgarije)
  • Cyprus CYS EN 1993-1-1/NA:2009-03 (Cyprus)
  •  CSN EN 1993-1-1/NA.ed:2007-05 (Tsjechië)
  •  DS/EN 1993-1-1 DK NA:2015 (Denemarken)
  •  SFS EN 1993-1-1:2005 (Finland)
  •  NF EN 1993-1-1/NA:2007-05 (Frankrijk)
  •  DIN EN 1993-1-1/NA:2015‑08 (Duitsland)
  • Greece ELOT EN 1993-1-1 (Griekenland)
  •  UNI EN 1993-1-1/NA:2008 (Italië)
  •  LST EN 1993-1-1/NA:2009-04 (Litouwen)
  •  LU EN 1993‑1‑1:2005/AN‑LU:2011 (Luxemburg)
  •  MS EN 1993-1-1:2010 (Malesië)
  •  NEN EN 1993-1-1/NA:2011-12 (Nederland)
  •  NS EN 1993-1-1/NA:2008-02 (Norwegen)
  •  PN EN 1993-1-1:2006-06 (Polen)
  •  NP EN 1993-1-1/NA:2010-03 (Portugal)
  •  SR EN 1993-1-1:2006/NA:2008-04 (Romenië)
  •  SS EN 1993-1-1/NA:2010 (Singapore)
  •  STN EN 1993-1-1/NA:2007-12 (Slovakije)
  •  SIST-EN 1993-1-1/NA:2006-03 (Slovenië)
  •  UNE EN 1993-1-1:2013-02 (Spanje)
  •  SS EN 1993-1-1/NA:2011-04 (Zweden)

Naast bovenstaande Nationale Bijlagen is het ook mogelijk dat de gebruiker zijn eigen bijlage maakt met parameters ingevuld door de gebruiker.

 • Automatische berekening van alle vereiste factoren voor de ontwerpwaarde van de  knikweerstand Nb, Rd
 • Automatische bepaling van het ideale elastische kritische moment Mcr voor elke staaf of elke staafverzameling op elke x-locatie volgens de Eigenwaarde-methode of door momentdiagrammen te vergelijken. U hoeft alleen de zijdelingse tussensteunen voor knik en kip te definiëren.
 • Ontwerp van variabele delen, niet-symmetrische secties of staafverzamelingen volgens de algemene methode zoals beschreven in EN 1993-1-1, artikel 6.3.4
 • In het geval van de Algemene Methode volgens Art. 6.3.4, optionele toepassing van ‘Europese kipcurve’ volgens Naumes, Strohmann, Ungermann, Sedlacek (Stahlbau 77 (2008), pagina 748-761)
 • Rotatiebeperkingen kunnen in aanmerking worden genomen (geprofileerde beplating en gordingen)
 • Module-uitbreiding RF- / STEEL Warping Torsion (de licentie is vereist) voor stabiliteitsanalyse volgens de tweede-orde-theorie als spanningssanalyse, inclusief overweging van de 7e vrijheidsgraad (welving)
 • Module-uitbreiding RF- / STEEL Plasticiteit (de licentie is vereist) voor plastische analyse van doorsneden volgens de “Partial Internal Forces Method” (PIFM) en “Simplex-methode” voor algemene doorsneden (gecombineerd met de RF- / STEEL Warping Torsion-module, is het mogelijk om het plastische ontwerp uit te voeren volgens de tweede-orde analyse)
 • UGT-ontwerp: selectie van fundamentele of accidentele ontwerpsituaties voor elke belastingsgeval, belastingscombinatie of resultaatcombinatie
 • BGT-ontwerp: selectie van karakteristieke, frequente of quasi-permanente ontwerpsituaties voor elk belastinggeval, een belastingscombinatie of resultaatcombinatie
 • Spanningsanalyse met definieerbare netto doorsnedegebieden voor het begin en einde van een staaf
 • Lasontwerpen van gelaste doorsneden
 • Optionele berekening van de welvingsconstante voor puntondersteuning op staafverzamelingen
 • Grafische weergave van de eenheidscontrole en klasses op doorsnedes in RFEM / RSTAB-model
 • Bepaling van de extreme interne krachten
 • Filteropties voor grafische resultaten in RFEM / RSTAB
 • Kleurenschalen in resultaatvensters
 • Weergavemodus voor aanpassing van het beeld in het werkvenster
 • Automatische doorsnede optimalisatie
 • Overdracht van geoptimaliseerde doorsneden naar RFEM / RSTAB
 • Stuklijst met overzicht van hoeveelheden zoals het totale gewicht, de oppervlakte, …
 • Importeren en exporteren naar MS Excel met één muisklik
 • Controleerbare en overzichtelijke rekennota
 • Mogelijkheid om de temperatuurcurve in het rapport op te nemenInvoer

Gewalste stalen profielen Arcelor Mittal in RSTAB en RFEM
Gewalste stalen profielen Arcelor Mittal in RSTAB en RFEM

RF- / STEEL EC3 importeert de doorsneden gedefinieerd in RFEM / RSTAB automatisch. Het is mogelijk om alle dunwandige doorsneden te ontwerpen. Het programma selecteert automatisch de meest efficiënte methode die voldoet aan de Eurocode 3 norm.

Het uiteindelijke ontwerp in de uiterste grenstoestand (UGT) houdt rekening met verschillende belastingen en u kunt de interactieontwerpen selecteren die beschikbaar zijn in de Eurocode 3.

Een essentieel onderdeel van de analyse volgens Eurocode 3 is de classificatie van ontworpen doorsneden in de klassen 1 tot 4. Op deze manier kunt u de beperking van het ontwerp en de rotatiecapaciteit controleren door middel van de lokale knik in dwarsdoorsnede onderdelen. RF- / STEEL EC3 bepaalt de c/t-verhoudingen van de delen van de doorsnede onderworpen aan drukspanning en voert de classificatie automatisch uit.

Voor de stabiliteitsanalyse kunt u voor elk staaf of staafverzameling instellen of knik optreedt in de y- en / of z-richting (zwakke of sterke richting). U kunt ook extra zijdelingse steunpunten definiëren om het model nog dichter in de buurt van de werkelijkheid weer te geven. De RF- / STEEL EC3 add-on module bepaalt automatisch de slankheidsverhoudingen en elastische kritische knikbelastingen op basis van de ingestelde randvoorwaarden. Het elastische kritieke moment voor kipbelasting vereist voor de kipanalyse kan automatisch worden bepaald of handmatig worden gespecificeerd. Ook het aanbrengpunt van de belasting, die van invloed zijn op de torsieweerstand, kan worden overwogen door details in te stellen. Bovendien kunt u rekening houden met rotatie verhinderingen (bijvoorbeeld geprofileerde platen en/of gordingen).

In een moderne constructie die steeds slankere doorsneden gebruikt, vertegenwoordigt de bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT) een belangrijke factor in structurele berekeningen. RF- / STEEL EC3 kent belastinggevallen, belastingscombinaties en resultaatcombinaties toe aan verschillende ontwerpsituaties. De respectievelijke doorbuigingslimieten zijn vooraf ingesteld in de nationale bijlage en kunnen indien nodig worden aangepast. Bovendien is het mogelijk om referentielengten en een voorbuiging voor het ontwerp te definiëren.Ontwerp

Kip analyse van een stalen ligger in RF STEEL EC3
Kip analyse van een stalen ligger in RF STEEL EC3

Bij het uitvoeren van ontwerp onder trek, druk, buiging en dwarskrachten, vergelijkt de module ontwerpwaarden van de maximale belastingscapaciteit met de ontwerpwaarden van belasting. Dit resulteert in een overzichtelijke éénheidscontrole.

Als de componenten worden onderworpen aan zowel buiging als druk, voert het programma een interactiecontrole uit. RF- / STEEL EC3 biedt opties voor het bepalen van interactieformules op basis van factoren van de eerste methode (bijlage A) of de tweede methode (bijlage B).

Het knikontwerp vereist noch de slankheid noch de elastische kritische knikbelasting van het betreffende knikgeval. De module bepaalt automatisch alle vereiste factoren voor de ontwerpwaarde van de buigingsbelasting en het ideale elastische kritische moment voor elke staaf op elke x-locatie van de doorsnede. Indien nodig, hoeft u alleen zijdelingse tussensteunen van de afzonderlijke staven of staafverzameling op te geven, die in één van de invoervensters kunnen worden gedefinieerd.

Als er staven zijn geselecteerd voor het ontwerp van de brandwerendheid in RF- / STEEL EC3, is er een ander invoervenster beschikbaar waar u aanvullende parameters kunt invoeren, zoals soorten coatings of behandelingen. Globale instellingen dekken de vereiste tijd voor brandwerendheid, temperatuurcurve en andere coëfficiënten. Het afdrukrapport geeft een overzicht van alle tussenresultaten en het uiteindelijke resultaat van het ontwerp van de brandwerendheid. Bovendien is het mogelijk om de temperatuurcurve in het rapport af te drukken.Resultaat

Controle EC3 van stalen hal met RF STEEL EC3 in RSTAB
Controle EC3 van stalen hal met RF STEEL EC3 in RSTAB

De resultaten gesorteerd op belastingsgeval, doorsnede, staaf, staafverzameling of x-locatie worden weergegeven in duidelijk gerangschikte resultaatvensters. Door de overeenkomstige tabelrij te selecteren, wordt gedetailleerde informatie over het uitgevoerde ontwerp weergegeven.

De resultaten omvatten een begrijpelijke lijst van alle eigenschappen van materiaal en doorsnede, ontwerp interne krachten en ontwerpfactoren. Bovendien is het mogelijk om de verdeling van interne krachten van elke x-locatie in een afzonderlijk grafisch venster weer te geven.

Stuklijsten per staaf of per staafverzameling voor de afzonderlijke soorten doorsneden maken de weergave van de gedetailleerde en structurele resultaten compleet. Om de invoer- en resultaatgegevens af te drukken, kunt u het globale RFEM / RSTAB afdrukrapport gebruiken.

Voor verdere verwerking van verschillende gegevens is het mogelijk om alle tabellen naar MS Excel te exporteren.