RFEM 6 - Eindige Elementen constructie berekening software

RFEM 6 is een nieuwe generatie 3D rekensoftware, die constructeurs helpt om te voldoen aan de eisen van de huidige civiele techniek, bouw en werktuigbouw. Er wordt gebruikt gemaakt van de nieuwste technieken zoals 64-bit of multi-core processing.

Efficiënte gegevensinvoer en intuïtieve gebruiksgemak zorgen voor het eenvoudig modelleren en rapporteren van kleine en grote constructies. Moderne programmeer ondersteuning via Python, C# en JavaScript.

De benchmark voor alle andere rekensoftware.

RFEM 6 wordt gebruikt om constructies, materialen en belastingen voor vlakke (2D) en ruimtelijke systemen (3D) bestaand uit staven, platen, wanden en schalen te modelleren. Met de software kunnen ook samenstellingen gemaakt worden bestaand uit Volumes en contact elementen.

RFEM 6 berekent de vervormingen, snedekrachten, spanningen, reactiekrachten, spanningen in lassen en contactspanningen. Aanvullende add-ons zorgen voor normcontroles, geotechnische modellen, vereenvoudigde gebouwmodellen, berekening van stabiliteit en bouwfasering en dynamische belastingen. Van staal verbindingen worden submodellen gemaakt met behulp van eindige elementen.

Een nieuw online licentie systeem zorgt voor een eenvoudige login procedure en verdeling van de licentie configuraties. Een apart programma voor het berekeningsrapport zorgt voor een effectieve manier van het samenstellen van de eindrapportage.

Via zogenaamde webservices kunt u op een toekomstbestendige manier uw eigen applicaties maken en beheren op een lokale PC, een andere PC binnen uw netwerk of een PC buiten uw organisatie (bij Dlubal of een rekencentrum).

Met de modulaire opbouw kan men zelf de juiste samenstelling van het basisprogramma en de add-ons maken en op een later tijdstip aanvullen.

TOP 50 ingenieursbureaus

50% van de TOP 10 ingenieursbureaus gebruikt software van Dlubal voor hun sterkteberekeningen. 80% van de TOP 10 ingenieursbureaus heeft een onderhoudscontract bij MSc Engineering bv gesloten voor support en updates op de rekensoftware producten van MSc Engineering bv.

Gratis Ondersteuning

Wij helpen u graag. Alle gebruikers van RFEM 6 of RSTAB 9 krijgen gratis ondersteuning via e-mail, video’s of ons ondersteuningsportaal.

Import en Export

Importeer bestanden via DXF, XML, SAF, en IFC. Exporteer bestanden naar o.a. Excel en gITF en VTK. Van IFC kunnen zowel het referentiemodel als het constructiemodel geexporteerd worden.

Gebruikerservaringen RFEM

RFEM rekensoftware

‘RFEM wordt door ons gebruikt voor het evalueren van tijdelijke constructies voor de evenementen industrie. Vanwege de intuïtieve navigator is het modelleren van rekenmodellen eenvoudig, snel en logisch. De directe koppeling met Autocad is voor ons ideaal, aangezien hierdoor wijzigingen aan een constructie direct doorgevoerd kunnen worden in het rekenmodel. Modules als RF-Form-Finding en RWind zorgen ervoor dat wij binnen één software product modellering van membraam constructies en bijbehorende aerodynamica gedrag kunnen modelleren, dit in tegenstelling tot andere beschikbare rekensoftware. De support van de software is snel en adequaat, waarbij er oplossingsgericht wordt meegedacht.’

RFEM rekensoftware

“Toegankelijke en effectieve software. De koppeling met Excel zorgt voor gemakkelijke import en export van data.”

RFEM rekensoftware

“Het zowel kunnen rekenen op detail- als integraal niveau geeft RFEM een brede toepasbaarheid ”