Disclaimer

MSc Engineering bv (Kamer van Koophandel: 548.911.91), hierna te noemen MSc Engineering, verleent u hierbij toegang tot rekensoftware.eu en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

MSc behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op www.rekensoftware.eu is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van MSc Engineering bv. RFEM Nederland is een handelsnaam van MSc Engineering bv.

Beperkte aansprakelijkheid

MSc Engineering spant zich in om de inhoud van rekensoftware.eu zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op rekensoftware.eu aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van MSc Engineering.

In het bijzonder zijn alle prijzen op rekensoftware.eu onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.rekensoftware.eu opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan MSc nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MSc Engineering bv en Dlubal Software GmbH. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MSc Engineering, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.