Aluminum Design | Aluminum Onwerp | RFEM 6 / RSTAB 9

Controle van Aluminium Staven

De Aluminium Design add-on controleert aluminium liggers en kolommen voor de uiterste en de bruikbaarheidsgrenstoestand volgens de norm:

 • EN 1999‑1‑1:2007 (Eurocode 9)
 • United States ADM 2020 (Amerikaanse Norm)

Mogelijkheden

 • Automatische doorsnede-classificatie
 • Ontwerp voor trek, druk, buiging, afschuiving en gecombineerde snedekrachten
 • Controle van buigknik, torsieknik en kip
 • Bruikbaarheidsgrenstoestand controle
 • Uitgebreide selectie van doorsnedes zoals I-, C-, koker-, buis-, L-profielen of platte of ronde staven
 • Beschouwing van lokale doorsnede reducties
 • Beschouwing van lijnvormige rotatiebeperkingen zoals gordingen, of windverbanden
 • Automatische doorsnede optimalisatie
 • Automatische bepaling van kritische knikbelastingen en kritisch moment voor kip door middel van geïntegreerd EE-programma (eigenwaarde-berekening) van randvoorwaarden van belastingen en steunpunten
 • Optie om discrete kipsteunen van balken toe te passen
 • Integratie van parameters voor de volgende nationale bijlagen:
  • United Kingdom BS EN 1993-1-1/NA:2014-03 (Groot-Brittannië)
  • Belgium NBN EN 1993-1-1/ANB:2014-01 (België)
  • Cyprus CYS EN 1993-1-1/NA:2009-03 (Cyprus)
  • CSN EN 1993-1-1/NA.ed:2015-09 (Tsjechië)
  • DS/EN 1993-1-1 DK NA:2019-09 (Denemarken)
  • DIN EN 1993-1-1/NA:2021‑03 (Duitsland)
  • Finland SFS EN 1999-1-1/NA:2018-01 (Finland)
  • France NF EN 1999-1-1/NA:2016-07 (Frankrijk)
  • Hungary MSZ EN 1999-1-1/NA:2014-04 (Hongarije)
  • Greece ELOT EN 1993-1-1/NA:2013‑02 (Griekenland)
  • Estonia EVS EN 1999-1-1/NA:2014-01 (Estland)
  • Croatia HRN EN 1999-1-1/NA:2015-02 (Kroatië)
  • Ireland I.S. EN 1999-1-1/NA:2015-01 (Ierland)
  • Iceland IST EN 1999-1-1/NA:2014-03 (IJsland)
  • UNI EN 1993-1-1/NA:2014-02 (Italië)
  • Norway NS EN 1999-1-1/NA:2014-04 (Noorwegen)
  • LST EN 1993-1-1/NA:2014-03 (Litouwen)
  • LU EN 1993‑1‑1:2005/AN‑LU:2013-02 (Luxemburg)
  • NEN EN 1993-1-1/NA:2014-01 (Nederland)
  • Portugal NP EN 1999-1-1/NA:2014-11 (Portugal)
  • PN EN 1993-1-1:2014-04 (Polen)
  • STN EN 1993-1-1/NA:2014-05 (Slovakije)
  • Belarus TKP EN 1999-1-1/NA:2010-01 (Wit-Rusland)
  • Romania SR EN 1999-1-1/NA:2015-01 (Roemenië)
  • Spain UNE EN 1999-1-1/NA:2014-01 (Spanje)
  • SS EN 1993-1-1/NA:2013-12 (Zweden)
  • Austria ÖNORM EN 1999-1-1/NA:2017-11 (Oostenrijk)
  • Switzerland SN EN 1999-1-1/NA:2015-01 (Zwitserland)
  • Bulgaria BDS EN 1999-1-1/NA:2014-05 (Bulgarije)

Naast bovenstaande Nationale Bijlagen is het ook mogelijk, dat een constructeur een eigen bijlage maakt met parameters ingevuld door de gebruiker.

 • Mogelijkheid om eigen doorsnedes te importeren via DXF met de add-on RSECTION 1
 • Een constructeur hoeft alleen de zijdelingse tussensteunen voor knik en kip te definiëren.
 • UGT-ontwerp: selectie van fundamentele of accidentele ontwerpsituaties voor elke belastingsgeval, -combinatie of omhullende combinatie
 • BGT-ontwerp: selectie van karakteristieke, frequente of quasi-permanente ontwerpsituaties voor elk belastinggeval, een combinatie of omhullende combinatie
 • Bepaling van de extreme snedekrachten
 • Filteropties voor grafische resultaten
 • Kleurenschalen in resultaatvensters
 • Weergavemodus voor aanpassing van het beeld in het werkvenster
 • Stuklijst met overzicht van hoeveelheden zoals het totale gewicht, de oppervlakte, …
 • Controleerbaar en overzichtelijk berekeningsrapport met grafische formules en unity checks


Werken met Aluminium Design

Effectieve Lengtes van Aluminium Kolommen
Effectieve Lengtes van Aluminium Kolommen

De in RFEM / RSTAB gespecificeerde gegevens betreffende materiaal, belastingen en -combinaties moeten voldoen aan de Eurocode of Amerikaanse norm. Relevante materialen zijn al opgenomen in de materiaalbibliotheek. Bovendien maakt RFEM / RSTAB automatische belasting- en omhullende combinaties mogelijk in overeenstemming met de Eurocode of Amerikaanse norm. Het is ook mogelijk om alle combinaties handmatig te genereren.

U kunt de types voor de zijdelingse tussensteunen (kipsteunen), lokale doorsnede reducties, rotatieverhinderingen en effectieve (knik of kip-)lengtes aanpassen.

In het geval van doorlopende staven kan een aluminiumconstructeur aparte oplegvoorwaarden en excentriciteiten definiëren voor elk tussenliggend knooppunt van de afzonderlijke staven. Een speciale EE-tool bepaalt de kritische belastingen en momenten, die nodig zijn voor de controle van de stabiliteit.


Resultaten

Eurocode 9 Aluminium controle in RFEM 6
Eurocode 9 Aluminium controle in RFEM 6

Het eerste resultatenvenster toont de maximale U.C.-waardes voor elk belastinggeval, -combinatie of omhullende combinatie.

De andere vensters tonen alle gedetailleerde resultaten gesorteerd op specifieke onderwerpen. Het is mogelijk om alle tussenresultaten van elke positie langs de staven weer te geven. Op deze manier kan een aluminium constructeur eenvoudig terugvinden, hoe de module de afzonderlijke controles uitvoert.

De volledige modulegegevens zijn onderdeel van het RFEM / RSTAB berekeningsrapport. Een constructeur kan de inhoud van het berekeningsrapport en de uitslag van de resultaten specifiek voor de afzonderlijke controles selecteren.