Stress-Strain Analysis | Spanning-Rek Berekening | RFEM 6 / RSTAB 9

Berekening van spanning in staven en vlakken

De Stress-Strain Analysis add-on voert algemene berekeningen van de spanningen uit door de bestaande spanningen te berekenen en de resultaten te vergelijken met de toelaatbare spanningen.

Optimalisatie is mogelijk van stalen plaatconstructies en -verbindingen met schotjes, gaten en details bestaande uit eindige elementen.

In het proces van de spanningsberekening bepaalt deze add-on de maximale spanningen van de vlakken (alleen RFEM), staven en staafverzamelingen. Ook de optredende snedekrachten van elke staaf zijn gedocumenteerd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van automatische optimalisatie van doorsneden of diktes in RFEM of RSTAB.


Mogelijkheden

 • Algemene spanningsberekening
 • Automatische import van snedekrachten vanuit RFEM en RSTAB
 • Volledige grafische en numerieke resultaten van spanningen en toelaatbare spanningen geïntegreerd in RFEM / RSTAB
 • Verschillende opties om grafische resultaten aan te passen voor evaluatie
 • Overzichtelijke resultaattabellen voor snel overzicht direct beschikbaar na de controle
 • Hoog rendement dankzij het minimum aan gegevens, dat vereist is voor invoer
 • Flexibiliteit door gedetailleerde instellingen van parameters en mate van berekening


Mogelijkheden van Staven

 • Doorsnede optimalisatie
 • Overbrengen van geoptimaliseerde doorsnedes naar RFEM en RSTAB
 • Ontwerp van iedere dunwandige doorsnede in RSECTION
 • Weergave van een spanningsdiagram op een doorsnede
 • Bepaling van normale, schuifspanning en equivalente spanningen
 • Spanningsresultaten van individuele typen snedekrachten
 • Gedetailleerde weergave van spanningen in alle vezels
 • Bepaling van de maximale Δσ voor elke vezel (voor ontwerp van vermoeidheid, bijvoorbeeld)
 • Gekleurde weergave van spanningen en U.C.-waardes, die een snel overzicht van kritieke of onder-gedimensioneerde zones mogelijk maken
 • Stuklijst en gewichten


Mogelijkheden van Vlakken (enkel in RFEM beschikbaar)

Equivalente staalspanningen in plaatwerk
Equivalente staalspanningen in plaatwerk
 • Bepaling van de algemene spanningen, membraan- en schuifspanningen en ook de equivalente spanningen
 • Spanningsberekening van alle constructieonderdelen van willekeurige doorsnedes
 • Equivalente spanningen berekend volgens verschillende benaderingen:
  • Vormwijzigingshypothese (von Mises)
  • Maximaal schuifspanningcriterium (Tresca)
  • Maximum hoofdspanningscriterium (Rankine)
  • Hoofdrek criterium (Bach)
 • Optionele optimalisatie van diktes van vlakken en gegevensoverdracht naar RFEM
 • Controle van de bruikbaarheidsgrenstoestand door verplaatsingen van het vlak te controleren
 • Gedetailleerde resultaten van individuele spanningsonderdelen en verhoudingen in tabellen en grafieken
 • Filterfunctie voor vlakken, lijnen en knooppunten in tabellen
 • Transversale schuifspanningen volgens Mindlin, Kirchhoff of door de gebruiker gedefinieerde specificaties
 • Spanningsberekening van de lijnlassen tussen vlakken [NIEUW]
 • Stuklijst met ontworpen vlakken


Resultaten

Na de berekening geeft de module de maximale spanningen en U.C.-waardes weer, gesorteerd op doorsnede, staaf of vlak, staafverzameling en x-positie. Naast de resultaatwaarden in tabellen wordt ook de bijbehorende grafische doorsnede met vezels, stressdiagrammen en waarden weergegeven. De U.C.-waarde kan verwijzen naar elk type spanning. De huidige locatie is duidelijk – met een rode pijl – gemarkeerd in het RFEM / RSTAB-model.

Naast de resultaatevaluatie in de add-on module, is het mogelijk om de 3D-spanningen en U.C.-waardes grafisch weer te geven in het RFEM / RSTAB-werkvenster. Het is mogelijk om de kleuren en waarden individueel aan te passen.

Resultaatdiagrammen van een staaf of -verzameling maken een gerichte evaluatie mogelijk. Bovendien kunt u het respectieve dialoogvenster van elke ontwerplocatie openen om de voor de controle relevante eigenschappen van de doorsnede en spanningscomponenten van alle vezels te controleren. Het is mogelijk om de bijbehorende afbeelding inclusief alle ontwerpdetails af te drukken.