Constructie software voor de staalbouw

Maken van de hoofdberekening

Met de 2D- of 3D-versie van de staalsoftware RFEM of RSTAB kan een staalbouw constructeur raamwerken genereren, modelleren, berekenen en controleren. Met een speciale Wizard kunt u doorgaande liggers genereren, 2D raamwerken met consoles, 2D vakwerken, of 3D stalen hallen. De 3d berekening bepaalt de snedekrachten, reactiekrachten, en vervormingen van het model. De constructie kan bestaan uit staal, beton, aluminium, hout of metselwerk. Het is mogelijk om het 3D CAD-model in te lezen vanuit Tekla of REVIT. Met behulp van een Wizard kunt u snel een berekeningsrapport met de numerieke en grafische resultaten genereren. De resultaten kunt u gebruiken om staalverbindingen te ontwerpen.

De staaloplossing van RFEM / RSTAB is gecertificeerd voor de Eurocode EN 1090.


Controleer volgens de Eurocode 3

Bepaal de U.C.-waarde van de staalconstructie met de normcontroles volgens de Eurocode 3 met de add-on Steel Design. Bereken de buigknik, dwarskracht, buiging, plooi in het lijf, torsiestabiliteit, knikstabiliteit, interactie van buiging, normaalkracht en dwarskracht. Gebruik een toog om aan de doorbuigingstoets voor de staalconstructie te voldoen. Toets de brandwerendheid met of zonder brandwerende bekleding. Importeer de berekende kniklengtes uit Structure Stability in voor alle staven.


Koppel de software met Tekla Structures

Met de basislicentie van RFEM en RSTAB kun je het rekenmodel van een staalconstructie in Tekla importeren. Het rekenmodel van Tekla bevat de rekenkundige knopen, de hartlijnen van de profielen, de doorsnedes, scharnieren, steunpunten, plaatdiktes en eventuele materialen, belastingen en belastingcombinaties. Gebruik de rekensoftware om de constructie te controleren. Exporteer de gewijzigde staven, profielen, materialen, plaatdiktes en scharnieren terug naar Tekla.Knikcontrole met Structure Stability

Controleer de knikstabiliteit in een 2D of 3D-constructie met Structure Stability. Bepaal de kniklengte voor staafconstructies. Geef grafisch de berekende knikvorm voor lineaire en niet-lineaire combinaties weer. Bereken de Eulerse knikkracht, zodat de ingenieur de knikfactor en de vergrotingsfactor ziet. Gebruik verschillende Solvers, zodat de staalconstructeur de modellen optimaal berekent. Toets kolommen met verlopende of verschillende profielen. Bepaal de plooivorm van plaatvelden.


Staalverbindingen controleren met Steel Joints

Lees de gegevens uit het 3D rekenmodel en ontwerp de staalverbinding in Steel Joints. Classificatie van scharnierende, flexibele of stijve raamwerkverbindingen. Ontwerp de verbinding volgens de opgegeven belasting en type. Pas lijfplaten en verstijvers toe. Zet een Coupe onder de ligger. Controleer de bouten en lassen. Ontwerp voetplaten met ankers en stuikverbindingen zoals een daknokverbinding.


Maak willekeurige dunwandige doorsnedes

Met de add-on RSECTION modelleert een constructeur willekeurige dunwandige doorsnedes. Voor elk onderdeel van de doorsnede bepaalt het programma de C/T verhouding. Ook bepaalt de constructeur met de module voor de willekeurige doorsnedes de geometrische grootheden zoals het traagheidsmoment, dwarskrachtencentrum en het zwaartepunt van de doorsnede. Voor een verzameling van snedekrachten inclusief welving toetst RSECTION volgens de Eurocode. De module draait zonder RFEM of RSTAB. RFEM en RSTAB gebruiken de willekeurige doorsnedes in de staalcontroles.Maak staaldetails en -verbindingen met RFEM

Gebruik Solids voor sterkteberekeningen van (staal)details en de staalverbinding. Gebruik contactelementen (vlakvrijgaves) voor de overdracht van lasten tussen vlakken. Importeer Step-bestanden (import van Inventor, Solidworks en Solidedge rekenmodellen. Modelleer klemconstructies, hijsogen, aansluitingen, windverbandkoppelingen, boutverbindingen, e.d. m.b.v. Solids. Bekijk de inwendige equivalente spanning in het staaldetail. Controleer met onze staalsoftware de optredende Von-Mises-spanning voor de staalverbinding en het staaldetail.


Doe een plooicontrole met PLATE-BUCKLING

Plooiberekening voor verstijfde of niet-verstijfde platen. Importeer de snedekrachten uit RFEM en/of RSTAB. Definieer de oplegvoorwaarden voor de plaat. Pas horizontale of verticale verstijvers toe. De verstijvers kunnen strippen, T-stukken, L-profielen of Bulbflat staal profielen zijn. PLATE-BUCKLING berekent de plooivorm en controleert het plaatveld volgens de Eurocode 3.