Aardbevingsberekeningen voert een constructeur uit met RFEM. RFEM berekent op basis van de opgegeven massa’s de eigen frequenties van de constructie uit. De constructeur kan een respons spectum berekening uitvoeren of een niet-lineaire time-history berekening. De constructies kunnen bestaan uit staal, beton, hout, glas, composiet, aluminium, composiet of andere materialen. Bij een aardbeving worden de steunpunten belast door een opgelegde trilling in x, y of z-richting. Er wordt rekening gehouden met demping van de constructie. De nationale NPR voor Groningen, Nederland is in het programma beschikbaar. Van andere landen is het mogelijk om de accelerogrammen van opgetreden aardbevingen of norm-gedefineerde diagrammen toe te passen. Van eigen frequenties wordt per richting de effectieve modale massa factor bepaald. Per groep van steunpunten kan een verschillend respons spectrum aangebracht worden.

Eigen frequentie berekenenWitteveen en bos constructie staal en beton rekensoftware RFEM

Maken van de hoofdberekening

Met de 2D- of 3D-versie van RFEM of RSTAB kan een constructeur raamwerken genereren, modelleren, berekenen en controleren op dynamische en statische belastingen. Bepaal de snedekrachten, reactiekrachten, en vervormingen van het model. De constructie kan uit staal, beton, aluminium, hout of metselwerk bestaan. Lees het 3D model in uit Tekla of REVIT. Met behulp van een Wizard maakt een gebruiker een berekeningsrapport met de numerieke en grafische resultaten. De resultaten kunnen gebruikt worden om de staalverbinding te ontwerpen.


dynamische rekensoftware

Bereken de eigenfrequenties

Voor door aardbeving belaste constructies berekent een constructeur met de add-on Modal Analysis de eigen frequenties. Als constructeur geef je de massa’s van de constructie in, waarbij de massa van de staven of platen automatisch wordt geconverteerd. Vervolgens rekent het programma de eigenfrequenties van de constructie uit./p>


dynam-pro-nonlinear-time-history

Respons Spectrum Analyse, Eurocode 8 of Niet-lineaire Time-History

Met een multi-modale en multi-punt respons spectrum berekening is het mogelijk om aardbevingen te berekenen. De benodigde spectra kunnen worden gemaakt in overeenstemming met een norm, zoals de EN 1998 of de Nederlandse Praktijk Richtlijn 9998. Ook is het mogelijk om zelf een spectrum te maken. De module bevat een uitgebreide bibliotheek met accelerogrammen van vastgelegde aardbevingen. Deze accelerogrammen kunnen gebruikt worden om eigen spectra te maken./p>