Parametrisch Ontwerpen

Met RFEM en RSTAB kan een constructeur parametrisch ontwerpen. Hiervoor zijn er vier mogelijkheden: je gebruikt de ingebouwde parameters van RFEM of RSTAB en je definieert de geometrie, belasting, e.d. aan de hand van de parameters. Zo kan je elk (nieuw) rekenmodel aanpassen volgens je eigen ontwerp. Een andere manier is om een koppeling met MS Excel te maken en de parameters in MS Excel te definiëren. Constructeurs vinden dit vaak prettig werken, omdat zij goed vertrouwd zijn met MS Excel. Een andere manier is de meest volledige manier, via de API van RFEM of RSTAB. Met de API kan de gebruiker alle functies van de rekensoftware gebruiken en modellen opzetten, doorrekenen en controleren door bijvoorbeeld de Eurocode. Hierdoor verkrijgt de constructeur een geoptimaliseerd model, dat voldoet aan alle normen. De laatste manier is via de directe koppeling met Rhino en Grasshopper. Modellen vanuit Rhino kunnen worden geimporteerd en geexporteerd. Modellen vanuit Grasshopper worden direct aangemaakt in RFEM.

Rhino en Grasshopper koppeling

 • Importeer Rhino modellen
 • Exporteer RFEM modellen naar Rhino
 • Genereer Grasshopper modellen direct in RFEM
 • Gebruik Resultaten vanuit RFEM in Grasshopper tbv optimalisatie


Video: Webinar over de Rhino/Grasshopper link met RFEM

Parametrische modellen / Excel koppeling

Snel ontwerpvarianten genereren voor alle types constructies. Genereer belasting en belastinggevallen of -combinaties. Ontwerpen optimaliseren met behulp van de resultaten en normcontroles. Automatisch wapening aanbrengen. Gebruik MS Excel om uw rekenmodellen te parametriseren.

Speciale wizard voor constructies

Intelligente blokken

 • Bibliotheek met blokken
 • Handig invoerpunt aangeven
 • Genereren en aanpassen via JavaScript
 • Parameters voor geometrie, belasting, e.d.
 • Voorbeeldige preview
 • Zelf bibliotheek met blokken maken

Parameters

 • Gebruik parameters voor een effectief onderzoek
 • Alle RFEM-objecten kunnen geparametriseerd worden
 • Handige functies zoals Sinus, Tangens, e.d.
 • Onderdeel van de basislicentie
 • Stel zelf grenzen van parameters in