Niet-lineaire berekeningen

Met RFEM en RSTAB kan een constructeur een niet-lineaire berekening maken van 2D en 3D constructies. 2e of 3e orde berekeningen of fysisch niet-lineair: vloeien van staal of het scheuren van beton. Steunpunten die enkel druk kunnen opnemen of via wrijving werken.

Niet-lineaire berekening in RFEM

Met de niet-lineaire software van RFEM kan een constructeur niet-lineaire constructies zoals staalconstructies met 2e orde effecten en windverbanden berekenen. Gescheurde betonvloeren of staalverbindingen met contactvlakken en enkel trek bouten.


Niet-lineair materiaalgedrag met Nonlinear Material Behavior

De Nonlinear Material Behavior add‑on wordt gebruikt voor het gedrag van fysisch niet-lineaire materialen in RFEM (voor isotroop plastisch, orthotroop plastisch, metselwerk of andere).


Plastische controle van doorsnede

De RF-/STEEL Plastic add-on module is een uitbreiding van RF-/STEEL EC3. De add-on module zijn de volgende ontwerpmethodes mogelijk:

  1. Doorsnedes met twee of drie onderdelen: I-, C-, Z- en L-profielen, T-stukken, stripstaal, buizen en kokers controleren volgens de Partiële Snedekrachten Methode (PARTIAL INTERNAL FORCES METHOD) met herverdeling volgens Kindmann / Frickel
  2. Elliptische doorsnedes met een analytische niet-lineaire optimalisatie procedure
  3. Methodes voor algemene doorsnedes: Simplex Methode en Partiële Snedekrachten Methode met herverdeling volgens Kindmann / Frickel


Fysisch niet-lineaire berekening in beton

De RF-CONCRETE NL add-on module berekent fysisch en geometrisch niet-lineaire berekening van betonnen liggers, kolommen, raamwerken en vloeren. Er wordt rekening gehouden met de scheurvorming van het gewapend beton. Op basis van de scheurvorming vindt er herverdeling van de snedekrachten plaats in de staven en platen.


Niet-lineaire dynamische berekeningen

Met de RF-/DYNAM Pro – Nonlinar Time History add-on module is een uitbreiding van de add-on modules RF-/DYNAM Pro – Natural Vibrations en RF-/DYNAM Pro – Forced Vibrations (lineaire time history berekening)