Attracties, Tent- en Tijdelijke Constructies

Attracties en tijdelijke constructies berekenen

Met de 2D- of 3D-versie van RFEM of RSTAB modellleert en berekent een constructeur attracties of tijdelijke constructies. De berekening is geometrisch lineair of niet-lineair. Bepaal de reactiekrachten in de poten van de constructies, de benodigde grootte van de betonblokken, de snedekrachten, en vervormingen van het model. De constructie kan uit staal, aluminium, of andere materialen bestaan. Lees het 3D model in uit AutoCad, waarbij de lagen in AutoCad omgezet worden naar staven. Van trusses kan een bibliotheek worden aangelegd, zodat je snel de trusses in een ander project kunt hergebruiken. Met behulp van een Wizard maakt een gebruiker een berekeningsrapport met de numerieke en grafische resultaten.


Bepaal de unity check van de spanning met RF-/STEEL

De equivalente spanning van de profielen in de tijdelijke constructie of attractie toetst een constructeur met de add-on module RF-/STEEL. RF-/STEEL. Bepaal de normaal-, schuif- en Von Mises-spanning. Bekijk per doorsnede wat de optredende spanning in een staalvezel is. Controleer de toelaatbare spanning rekening houdend met de dikte van de onderdelen van de doorsnede. Controleer willekeurige doorsnedes. Bereken de stuklijst van de staalconstructie en de te verven oppervlakken. De uitvoer bestaat uit numerieke en grafische resultaten.


Knikcontrole van tijdelijke constructies

Knikcontrole met RF-STABILITY

Controleer de globale of lokale knikstabiliteit van een onderdeel van een tijdelijke constructie of attractie met RF-STABILITY. Bepaal de kniklengte voor staafconstructies. Geef grafische de berekende knikvorm voor lineaire en niet-lineaire combinaties weer. Bereken de Eulerse knikkracht, zodat de ingenieur de knikfactor en de vergrotingsfactor kent.


Maak willekeurige dunwandige doorsnedes

Met de add-on module SHAPE-THIN modelleert een constructeur willekeurige dunwandige doorsnedes. Voor elk onderdeel van de doorsnede bepaalt het programma de C/T verhouding. Ook bepaalt de constructeur met het programma voor de willekeurige doorsnedes de geometrische grootheden zoals het traagheidsmoment, dwarskrachtencentrum en het zwaartepunt. Voor een verzameling van snedekrachten inclusief welving toetst SHAPE-THIN volgens de Eurocode. Het programma draait zonder RFEM of RSTAB. RFEM en RSTAB gebruiken de willekeurige doorsnedes in de staalcontroles.


Tentconstructies berekenen

De RF-FORM-FINDING add‑on module zoekt de vorm van constructies belast door trek en druk, zoals tenten, membraan en kabelconstructies, schalen en andere constructies. De vorm wordt berekend door het evenwicht de spanning in het vlak (voorspanning) en de natuurlijke of geometrische oplegsituatie.


Bereken de eigenfrequenties

Voor dynamisch belaste constructie berekent een constructeur met de add-on module RF-/DYNAM Pro – NV de eigen frequenties van een attractie of tijdelijke constructies. De constructeur geeft de massa’s van de constructie in, waarbij de massa van de staven automatisch wordt geconverteerd. Vervolgens rekent het programma de eigenfrequenties van de constructie uit. Met de andere modules van RF-/DYNAM Pro kan een constructeur aardbevingein en opgelegde trillingen controleren.