Eurocodes (EN-normen)

Constructieve berekeningen in de bouwkundige software RFEM en RSTAB volgens de vigerende Europese normen en standaarden (EN-normen)

Geimplementeerde Eurocodes in onze bouwkundige softwareCombinaties volgens Eurocode 0 (NEN-EN 1990)

In de bouwkundige softeware programma’s RFEM en RSTAB worden belastingcombinaties automatisch gegenereerd volgens de Eurocode 0 (NEN-EN 1990). Men kan ook de aanvullende imperfecties bepalen volgens de Eurocode 2 of Eurocode 3. Belastingen worden per specifieke actiecategorie ingedeeld. Vervolgens maakt het programma de juiste combinaties voor de uiterste grenstoestand, de evenwichtscombinatie, de buitengewone combinatie voor aanrijding, brand of aardbeving, en/of de bruikbaarheidsgrenstoestanden voor de karakteristieke, frequente of quasi-blijvende belasting. Tevens wordt er rekening gehouden met de consequentieklasse van de constructie.

De volgende nationale bijlages zijn o.a. naast de Nederlandse bijlage beschikbaar:

  • NBN EN 1990 – ANB:2015-07 (België)
  • NF EN 1990/NA:2011/12 (Frankrijk)
  • DIN EN 1990/NA:2012-08 (Duitsland)
  • NEN-EN 1990/NA:2019 (Nederland)Acties volgens Eurocode 1 (NEN-EN 1991)

Wind- en sneeuwbelastingen (acties) kunnen voor 2D en 3D-constructies met bijvoorbeeld daken gegenereerd worden volgens de NEN-EN 1991. Er wordt rekening gehouden met de windgebieden, open of gesloten constructies, overdruk- en onderdruk t.g.v. de windbelasting, ruwheid van landoppervlak en de bebouwing: bebouwd of onbebouwd.

Beton volgens Eurocode 2 (NEN-EN 1992)

De wapening van betonconstructies kan bepaald worden voor liggers, kolommen, wanden en vloeren met behulp van de Concrete Design add-on van RFEM en RSTAB. De wapening wordt bepaald volgens de maatgevende toestand: UGT of BGT. Voor kolommen kan de wapening bepaald worden rekening houdend met de toeslagmomenten ten gevolge van 2e orde effecten en scheefstanden. Met bepaling van de wapening kan rekening worden gehouden met de krimpinvloed op grote plaatvelden.

Voor voorgespannen constructies is er een aantal modules om het verloop van de spanelementen in nagespannen constructies te bepalen en toetsingen uit te voeren.

Staalcontrole volgens Eurocode 3 (NEN-EN 1993)

De doorsnede en stabiliteitcontrole van stalen profielen kan worden uitgevoerd met Steel Design. Deze add-on module voert de controle uit volgens de uiterste, bruikbaarheids, en buitengewone toestand (brand). Er worden stabiliteitstoetsingen uitgevoerd met betrekking tot buigknik, torsieknik, torsiestabiliteit, kip, knikstabiliteit in zowel de UGT als tijdens de brandtoestand.

Houtconstructies volgens Eurocode 5 (NEN-EN 1995)

De doorsnede en stabiliteitcontrole van houten liggers en kolommen kan worden uitgevoerd met Timber Design. Deze add-on voert de controle uit volgens de uiterste, bruikbaarheids, en buitengewone toestand (brand). Er worden stabiliteitstoetsingen uitgevoerd met betrekking tot buigknik, kruipvervorming, en kip, zowel de UGT als tijdens de brandtoestand.