Bruggenbouw

Bruggen controleren

In de bruggenbouw bepaalt de constructeur met de rekensoftware RFEM en RSTAB de krachtswerking. De berekening is met eindige elementen of staven. Na de berekening kan de constructeur de vervormingen, de snedekrachten in de staven, bogen, vloeren, platen, en schalen en de reactiekrachten in de steunpunten controleren. De directe koppeling met MS Excel is vlot, wat prettig werkt. Met een automatische Wizard maakt de gebruiker het rapport inclusief afbeeldingen. Een wijziging in het model zorgt er voor dat het rapport automatisch wordt bijgewerkt.


Knikcontrole met Structure Stability

Controleer de knikstabiliteit in een 2D of 3D-constructie met Structure Stability. Bepaal de kniklengte voor staafconstructies. Geef grafisch de berekende knikvorm voor lineaire en niet-lineaire combinaties weer. Bereken de Eulerse knikkracht, zodat de ingenieur de knikfactor en de vergrotingsfactor ziet. Gebruik verschillende Solvers, zodat de staalconstructeur de modellen optimaal berekent. Toets kolommen met verlopende of verschillende profielen. Bepaal de plooivorm van plaatvelden.


Bepaal de unity check van de staalspanning met Stress-Strain Analysis

De equivalente spanning van de constructie kan een constructeur toetsen met de add-on Stress-Strain Analysis. De normaal-, schuif- en Von Mises-spanning wordt bepaald. Bekijk per doorsnede wat de optredende spanning in een staalvezel is. Controleer de toelaatbare spanning rekening houdend met de dikte van de onderdelen van de doorsnede. Controleer willekeurige doorsnedes. Bereken de stuklijst van de staalconstructie en de te verven oppervlakken. De spannings-gebieden voor vermoeiing kunnen worden weergegeven. De uitvoer bestaat uit numerieke en grafische resultaten.

Van lassen tussen vlakken wordt automatisch op basis van het type las de spanning bepaald.


Controleer volgens de Eurocode 3

Bepaal de U.C.-waarde van de staalconstructie met de normcontroles volgens de Eurocode 3 met de add-on Steel Design. Bereken de buigknik, dwarskracht, buiging, plooi in het lijf, torsiestabiliteit, knikstabiliteit, interactie van buiging, normaalkracht en dwarskracht. Gebruik een toog om aan de doorbuigingstoets voor de staalconstructie te voldoen. Toets de brandwerendheid met of zonder brandwerende bekleding. Importeer de berekende kniklengtes uit Structure Stability in voor alle staven.Wapening berekenen voor liggers en vloeren

Met de add-on Concrete Design kan een betonconstructeur de wapening berekenen en controleren volgens de Eurocode 2 en ACI. Wapening voor betonconstructies zoals kolommen, doorgaande liggers, vloeren, wanden en gekromde schalen. De wapening is volgens de uiterste en bruikbaarheidsgrenstoestand. De betonsoftware houdt rekening met de basiswapening. Grafisch kan de constructeur duidelijk het verschil tussen de basis- en bijlegwapening zien.

Kolomwapening berekenen

Met de add-on Concrete Design kan een betonconstructeur de kolomwapening berekenen en controleren volgens de Eurocode 2. De wapening wordt bepaald rekening houdend met de kniklengte per richting. Voor de Eurocode 2 wordt de model kolom theorie aan gehouden voor de toeslagmomenten.

Ponscontrole van betonvloeren

De betonsoftware maakt een ponscontrole van de opleggingen (kolom/wanduiteinde) in de vloer volgens de Eurocode 2. De add-on neemt de relevante informatie van RFEM over. De aanwezige sparingen in de vloer reduceren de ponscapaciteit.

Bepaal de bijkomende en uiteindelijke doorbuiging

Met Concrete Design bepaalt de betonconstructeur de onmiddellijke, bijkomende en totale/uiteindelijke vervormingen van de betonconstructie bestaand uit platen, en staven. Op basis van de toegepaste wapening wordt de stijfheid per eindig element bepaald. Door de iteratieve berekening wijzigt het krachtenspel en de stijfheid van de constructie. Hierdoor krijgt de betonconstructeur een realistisch beeld van het gedrag van de gescheurde betonconstructie. De gescheurde eindige elementen (de gereduceerde stijfheid) kunnen worden gebruikt in de globale berekening van de constructie. Zo kan de daadwerkelijke doorbuiging in een vloer van een betonnen gebouw getoond worden.Bereken de eigenfrequenties

Voor door aardbeving belaste constructies berekent een constructeur met de add-on Modal Analysis de eigen frequenties. Als constructeur geef je de massa’s van de constructie in, waarbij de massa van de staven of platen automatisch wordt geconverteerd. Vervolgens rekent het programma de eigenfrequenties van de constructie uit./p>


Controle van composieten constructies

Met de add-on module RF-LAMINATE kan een constructeur de controle uitvoeren van gelamineerde, composieten constructies. Per laag wordt het materiaal en dikte ingegeven. Het resultaat van de berekening is de spanning per laag.
Ontwerp in RF-TENDON

Met de add-on module RF-TENDON kan een constructeur spanelementen / voorspankabels ontwerpen. De kabelgeometrie is gebaseerd op de invoer van een aantal punten langs de x-as van de staaf. Voor de specifieke punten kan de gebruiker geometrische definities meegeven, zoals de dekking tot de rand, de minimale kromtestraal of de lengte van een recht stuk. Het verloop van de kabel wordt vervolgens door RF-TENDON zelf bepaald. Tijdens het ontwerp van de kabel volgen automatisch de normcontroles voor de (aanvang)spanning volgens de Eurocode 2.

De constructeur kan de berekende evenwichtsbelasting eenvoudig weergeven. Voor de blijvende belasting kan de constructeur onderzoeken hoeveel belasting door de voorspanning wordt gebalanceerd. De betonconstructeur is ook in staat om de lineaire belastingen ten gevolge van de karakteristieke belasting te tonen. Hierdoor komt de constructeur tot een optimaal ontwerp van de spanelementen.
Controle in RF-TENDON Design

Met de add-on module RF-TENDON Design kan een betonconstructeur spanelementen de noodzakelijke normcontroles van voorgespannen beton uitvoeren volgens de Eurocode 2. De uitgevoerde controles zijn: weerstand, dwarskracht, wringing, interactie dwarskracht en wringing, spanningbeperking, decompressietoestand, scheurwijdte en de detailleringseisen.

Ook kan de betonconstructeur voor elke snede per bouwfase de optredende spanningstoestand van de voorgespannen beton doorsnede controleren. Het programma toont de optredende spanning in de langswapening, spanelementen en de betondrukzone.