Bruggenbouw

Bruggen controleren

In de bruggenbouw bepaalt de constructeur met de rekensoftware RFEM en RSTAB de krachtswerking. De berekening is met eindige elementen of staven. Na de berekening kan de constructeur de vervormingen, de snedekrachten in de staven, bogen, vloeren, platen, en schalen en de reactiekrachten in de steunpunten controleren. De directe koppeling met MS Excel is vlot, wat prettig werkt. Met een automatische Wizard maakt de gebruiker het rapport inclusief afbeeldingen. Een wijziging in het model zorgt er voor dat het rapport automatisch wordt bijgewerkt.


Met RF-MOVE tandemstelsels genereren

Met de add-on module RF-MOVE Surfaces kan een constructeur tandemstelsels (een verzameling geconcentreerde lasten) over een (gekromde) plaat laten lopen. De constructeur kan kiezen uit een bibliotheek met tandemstelsels waarbij de belangrijke loadmodels en speciale voertuigen geselecteerd kunnen worden. Het tandemstelsel kan volgens een gekromde lijn over de plaat lopen.

Per belasting-stap wordt er een verzameling van geconcentreerde puntlasten of vlaklasten gegenereerd. Voor elke belasting-stap wordt een belastinggeval gegenereerd. Van alle belastinggevallen met een tandemstelsel wordt een omhullende combinatie gemaakt.


Knikcontrole met RF-STABILITY

Controleer de knikstabiliteit in een 2D of 3D-constructie met RF-STABILITY. Bepaal de kniklengte voor staafconstructies. Geef grafisch de berekende knikvorm voor lineaire en niet-lineaire combinaties weer. Bereken de Eulerse knikkracht, zodat de ingenieur de knikfactor en de vergrotingsfactor weet. Gebruik verschillende Solvers, zodat de mechanical engineer de modellen optimaal berekent. Toets kolommen met verlopende of verschillende profielen. Bepaal de plooivorm van plaatwerkconstructies.


Bepaal de unity check van de spanning met RF-/STEEL

De equivalente spanning van de constructie kunt u toetsen met de add-on module RF-/STEEL. De normaal-, schuif- en Von Mises-spanning wordt bepaald. Bekijk per doorsnede wat de optredende spanning in een staalvezel is. Controleer de toelaatbare spanning rekening houdend met de dikte van de onderdelen van de doorsnede. Controleer willekeurige doorsnedes. Bereken de stuklijst van de staalconstructie en de te verven oppervlakken. De spanningsgebieden voor vermoeiing kunnen worden weergegeven. De uitvoer bestaat uit numerieke en grafische resultaten.


Controleer volgens de Eurocode 3

Bepaal de U.C.-waarde van de staalconstructie met de normcontroles volgens de Eurocode 3 met de add-on module RF-/STEEL EC3. Bereken de buigknik, dwarskracht, buiging, plooi in het lijf, torsiestabiliteit, knikstabiliteit, interactie van buiging, normaalkracht en dwarskracht. Gebruik een toog om aan de doorbuigingstoets voor de brug te voldoen. Importeer de berekende kniklengtes uit RF-STABILITY voor alle staven.Wapening berekenen voor liggers en vloeren

Met de add-on module RF-/CONCRETE en EC2 kan een betonconstructeur de wapening berekenen en controleren volgens de Eurocode 2. Wapening voor betonconstructies zoals kolommen, doorgaande liggers, vloeren, wanden en gekromde schalen. De wapening is volgens de uiterste en bruikbaarheidsgrenstoestand. Het programma houdt rekening met de basiswapening. Grafisch kan de constructeur duidelijk het verschil tussen de basis- en bijlegwapening zien.


Controleer (voetganger)belastingen

Voor een dynamisch belaste (voetgangers)brug rekent een brugconstructeur met de add-on module RF-/DYNAM Pro de eigenfrequenties en de gevolgen van de opgelegde trillingen uit. De constructeur geeft de massa’s van de constructie in, waarbij de massa van de staven automatisch wordt geconverteerd. Vervolgens rekent het programma de eigenfrequenties van de constructie uit. Via dynamische belastinggevallen kan de constructie op opslingereffecten van bijvoorbeeld voetgangerslasten gecontroleerd worden.


Controle van composieten constructies

Met de add-on module RF-LAMINATE kan een constructeur de controle uitvoeren van gelamineerde, composieten constructies. Per laag wordt het materiaal en dikte ingegeven. Het resultaat van de berekening is de spanning per laag.
Ontwerp in RF-TENDON

Met de add-on module RF-TENDON kan een constructeur spanelementen / voorspankabels ontwerpen. De kabelgeometrie is gebaseerd op de invoer van een aantal punten langs de x-as van de staaf. Voor de specifieke punten kan de gebruiker geometrische definities meegeven, zoals de dekking tot de rand, de minimale kromtestraal of de lengte van een recht stuk. Het verloop van de kabel wordt vervolgens door RF-TENDON zelf bepaald. Tijdens het ontwerp van de kabel volgen automatisch de normcontroles voor de (aanvang)spanning volgens de Eurocode 2.

De constructeur kan de berekende evenwichtsbelasting eenvoudig weergeven. Voor de blijvende belasting kan de constructeur onderzoeken hoeveel belasting door de voorspanning wordt gebalanceerd. De betonconstructeur is ook in staat om de lineaire belastingen ten gevolge van de karakteristieke belasting te tonen. Hierdoor komt de constructeur tot een optimaal ontwerp van de spanelementen.
Controle in RF-TENDON Design

Met de add-on module RF-TENDON Design kan een betonconstructeur spanelementen de noodzakelijke normcontroles van voorgespannen beton uitvoeren volgens de Eurocode 2. De uitgevoerde controles zijn: weerstand, dwarskracht, wringing, interactie dwarskracht en wringing, spanningbeperking, decompressietoestand, scheurwijdte en de detailleringseisen.

Ook kan de betonconstructeur voor elke snede per bouwfase de optredende spanningstoestand van de voorgespannen beton doorsnede controleren. Het programma toont de optredende spanning in de langswapening, spanelementen en de betondrukzone.