Utiliteitsbouw

Berekening van het 3D rekenmodel in RFEM

Met de rekensoftware RFEM kan een constructeur in de utiliteitsbouw de krachtswerking in gebouwen bepalen. Constructies zoals vloeren, wanden, liftkernen, aanbouwen, dakopbouwen, funderingen, paalpoeren, en meer. Een constructeur kan diverse materialen combineren zoals beton, staal, aluminium, glas, metselwerk, en hout. De berekening is met eindige elementen en/of staven. Na de berekening kan de constructeur de lineaire vervormingen, de snedekrachten in de kolommen, liggers, wanden, schalen en vloeren en de reactiekrachten controleren. De directe koppeling met MS Excel is vlot, wat prettig werkt. Met een automatische Wizard maak de gebruiker het rapport inclusief afbeeldingen. Een wijziging in het model zorgt er voor dat het rapport automatisch wordt bijgewerkt.


Koppel de software met REVIT

Met de basislicentie van RFEM kun je het rekenmodel van REVIT importeren. Het rekenmodel van REVIT bevat de rekenkundige knopen, de hartlijnen van de profielen, de doorsnedes, scharnieren, steunpunten, plaatdiktes en eventuele materialen, belastingen en belastingcombinaties. Gebruik de rekensoftware om de constructie te controleren. Exporteer de gewijzigde staven, profielen, materialen, plaatdiktes, scharnieren en de berekende wapening in de staven en de platen terug naar REVIT.


Controleer volgens de Eurocode EN 1993-1-1 en EN 1993-1-2

Bepaal de U.C.-waarde van de stalen onderdelen in het gebouw met de normcontroles volgens de Eurocode 3 met de add-on module RF-STEEL EC3. Bereken de buigknik, dwarskracht, buiging, plooi in het lijf, torsiestabiliteit, knikstabiliteit, interactie van buiging, normaalkracht en dwarskracht. Gebruik een toog om aan de doorbuigingstoets voor het gebouwonderdeel te voldoen. Toets de brandwerendheid met of zonder brandwerende bekleding. Importeer de berekende kniklengtes uit RF-STABILITY voor alle staven.Wapening berekenen voor liggers, wanden, kolommen en vloeren

Met de add-on module RF-CONCRETE en EC2 kan een constructeur in de utiliteitsbouw de wapening berekenen en controleren volgens de Eurocode 2. Wapening voor betonconstructies zoals kolommen, gebouwkernen, doorgaande liggers, vloeren, wanden en gekromde schalen. De wapening is volgens de uiterste en bruikbaarheidsgrenstoestand. Het programma houdt rekening met de basiswapening. Grafisch kan de constructeur duidelijk het verschil tussen de basis- en bijlegwapening zien. Ook kan een ponscontrole uitgevoerd worden.


Controleer hout volgens de Eurocode EN 1995-1-1 en EN 1995-1-2

Met de add-on module RF-TIMBER Pro EC5 controleert de gebouwconstructeur de buigweerstand, dwarskracht en stabilteit van liggers en kolommen. Controle volgens de Eurocode 5. Onderzoek de lange-termijn vervorming inclusief kruip. Toets de brandwerendheid. Importeer de berekende kniklengtes uit RF-STABILITY voor alle staven.


Knikcontrole met RF-STABILITY

Controleer de knikstabiliteit in een gebouwkolom -of wand met RF-STABILITY. Bepaal de kniklengte voor kolommen in het gebouw. Geef grafisch de berekende knikvorm voor lineaire en niet-lineaire combinaties weer. Bereken de Eulerse knikkracht, zodat de ingenieur de knikfactor en de vergrotingsfactor weet. Gebruik verschillende Solvers, zodat de constructeur de modellen optimaal berekent. Toets kolommen met verlopende of verschillende profielen.