Utiliteitsbouw

Berekening van het 3D rekenmodel in RFEM

Met de rekensoftware RFEM kan een constructeur in de utiliteitsbouw de krachtswerking in gebouwen bepalen. Constructies zoals vloeren, wanden, liftkernen, aanbouwen, dakopbouwen, funderingen, paalpoeren, en meer. Een constructeur kan diverse materialen combineren zoals beton, staal, aluminium, glas, metselwerk, en hout. De berekening is met eindige elementen en/of staven. Na de berekening kan de constructeur de lineaire vervormingen, de snedekrachten in de kolommen, liggers, wanden, schalen en vloeren en de reactiekrachten controleren. De directe koppeling met MS Excel is vlot, wat prettig werkt. Met een automatische Wizard maak de gebruiker het rapport inclusief afbeeldingen. Een wijziging in het model zorgt er voor dat het rapport automatisch wordt bijgewerkt.


Koppel de software met REVIT

Met de basislicentie van RFEM kun je het rekenmodel van REVIT importeren. Het rekenmodel van REVIT bevat de rekenkundige knopen, de hartlijnen van de profielen, de doorsnedes, scharnieren, steunpunten, plaatdiktes en eventuele materialen, belastingen en belastingcombinaties. Gebruik de rekensoftware om de constructie te controleren. Exporteer de gewijzigde staven, profielen, materialen, plaatdiktes, scharnieren en de berekende wapening in de staven en de platen terug naar REVIT.


Gebouwmodel

Met de RFEM add-on Building Model kunt u een gebouw definiëren en manipuleren door middel van verdiepingen. De verdiepingen kunnen achteraf op veel manieren worden aangepast. Informatie over de verdiepingen en ook het hele model (zwaartepunt) wordt weergegeven in tabellen en grafieken.


Controleer volgens de Eurocode 3

Bepaal de U.C.-waarde van de staalconstructie met de normcontroles volgens de Eurocode 3 met de add-on module Steel Design. Bereken de buigknik, dwarskracht, buiging, plooi in het lijf, torsiestabiliteit, knikstabiliteit, interactie van buiging, normaalkracht en dwarskracht. Gebruik een toog om aan de doorbuigingstoets voor de staalconstructie te voldoen. Toets de brandwerendheid met of zonder brandwerende bekleding. Importeer de berekende kniklengtes uit Structure Stability in voor alle staven.Wapening berekenen voor liggers en vloeren

Met de add-on Concrete Design kan een betonconstructeur de wapening berekenen en controleren volgens de Eurocode 2 en ACI. Wapening voor betonconstructies zoals kolommen, doorgaande liggers, vloeren, wanden en gekromde schalen. De wapening is volgens de uiterste en bruikbaarheidsgrenstoestand. De betonsoftware houdt rekening met de basiswapening. Grafisch kan de constructeur duidelijk het verschil tussen de basis- en bijlegwapening zien.

Kolomwapening berekenen

Met de add-on Concrete Design kan een betonconstructeur de kolomwapening berekenen en controleren volgens de Eurocode 2. De wapening wordt bepaald rekening houdend met de kniklengte per richting. Voor de Eurocode 2 wordt de model kolom theorie aan gehouden voor de toeslagmomenten.

Ponscontrole van betonvloeren

De betonsoftware maakt een ponscontrole van de opleggingen (kolom/wanduiteinde) in de vloer volgens de Eurocode 2. De add-on neemt de relevante informatie van RFEM over. De aanwezige sparingen in de vloer reduceren de ponscapaciteit.

Bepaal de bijkomende en uiteindelijke doorbuiging

Met Concrete Design bepaalt de betonconstructeur de onmiddellijke, bijkomende en totale/uiteindelijke vervormingen van de betonconstructie bestaand uit platen, en staven. Op basis van de toegepaste wapening wordt de stijfheid per eindig element bepaald. Door de iteratieve berekening wijzigt het krachtenspel en de stijfheid van de constructie. Hierdoor krijgt de betonconstructeur een realistisch beeld van het gedrag van de gescheurde betonconstructie. De gescheurde eindige elementen (de gereduceerde stijfheid) kunnen worden gebruikt in de globale berekening van de constructie. Zo kan de daadwerkelijke doorbuiging in een vloer van een betonnen gebouw getoond worden.


Controleer hout volgens o.a. de Eurocode 5

Met de add-on Timber Design controleert de houtconstructeur de buigweerstand, dwarskracht en stabilteit van liggers en kolommen. Controle volgens de Eurocode 5, Amerikaanse en Canadese norm. Onderzoek de lange-termijn vervorming inclusief kruip. Toets de brandwerendheid. Importeer de berekende kniklengtes uit Structure Stability in voor alle staven.Knikcontrole met Structure Stability

Controleer de knikstabiliteit in een 2D of 3D-constructie met Structure Stability. Bepaal de kniklengte voor staafconstructies. Geef grafisch de berekende knikvorm voor lineaire en niet-lineaire combinaties weer. Bereken de Eulerse knikkracht, zodat de ingenieur de knikfactor en de vergrotingsfactor ziet. Gebruik verschillende Solvers, zodat de staalconstructeur de modellen optimaal berekent. Toets kolommen met verlopende of verschillende profielen. Bepaal de plooivorm van plaatvelden.