Sterkteberekeningen

Met RFEM en RSTAB kun je sterkteberekeningen uitvoeren. Deze sterkteberekeningen kunnen constructies zijn van staal, beton, hout, glas, composiet, aluminium, composiet of andere materialen. Het is mogelijk om verschillende materialen met elkaar te combineren. De sterkteberekeningen kunnen bestaan uit allerhande constructies zoals tanks, fundaties, staalverbindingen, staaldetails, steigers, tenten, pontons, bruggen, gebouwen, silo’s, masten, kranen, scheepsdekken, scheepsspanten en meer. Met behulp van Volume Elementen (Solids) is de constructeur in staat om gedetailleerd naar bijvoorbeeld de lasspanning van een staal detail te kijken. De sterkteberekeningen kunnen uitgevoerd worden voor een statische toestand of een dynamische toestand: aardbeving of opgelegde trilling.

Details berekenen met Solids

 • Gebruik Solids voor sterkteberekeningen van (staal)details
 • Contactelementen (vlakvrijgaves) voor de overdracht van lasten
 • Importeer Step-bestanden (import van Inventor, Solidworks en Solidedge rekenmodellen
 • Modelleer klemconstructies, hijsogen, aansluitingen, boutverbindingen, e.d. m.b.v. Solids
 • Onderdeel van de basislicentie

Zwaartepunt bepalen

  • Genereer zwaartepunten van rekenmodellen
  • Handig bij het bepalen van het hijspunt
  • Deel van de constructie of totaal
  • Genereer automatisch een knop in het zwaartepunt
  • Bereken direct massa van de constructie

Vrijgaves toepassen

 • Eenvoudig afwijkende (contact)situaties simuleren met het vrijgeven van vlakken en lijnen
 • Handig voor sterkteberekeningen van Solids en Plaatelementen
 • Stekwapening in betonwapening
 • Introductie van krachten in ondersabeling van betonkolommen

Veranderen van stijfheid

  • Per belastinggeval en/of – combinatie wijzigen van de stijfheden van de constructie
  • Wijzigen van stijfheden van objecten, zoals platen, steunpunten, scharnieren
  • Wijzigen van individuele stijfheden zoals torsiestijfheid, buigstijfheid of afschuifstijfheid
  • Activeren en Deactiveren van objecten zoals steunpunten per belastingcombinatie of -geval

Aangeven van afwezigheden

 • Per belastinggeval en/of – combinatie deactiveren van objecten
 • Steunpunten, steunlijnen, staven, vlakken en Solids kunnen gedeactiveerd worden
 • Handig bij sterkteberekeningen van bouwfaseringen