Rekensoftware voor betonconstructies

Betonberekening in RFEM

Met de beton software RFEM kan de betonconstructeur de krachtswerking bepalen in gewapend of voorgespannen betonnen constructies. 2D- en 3D berekeningen zoals vloeren, voorgespannen plaatbruggen en liggers, gebouwen, tanks, funderingen, paalpoeren, tunnelmoten en meer. De controle berekening is met eindige elementen. Na de 3D berekening kan de constructeur de lineaire vervormingen, de snedekrachten in de kolommen, liggers, wanden, schalen en vloeren en de reactiekrachten controleren. De directe koppeling met MS Excel is vlot, wat prettig werkt. Met een automatische Wizard maak de gebruiker het rapport inclusief afbeeldingen. Een wijziging in het model zorgt er voor dat het rapport automatisch wordt bijgewerkt.


Koppel de software met REVIT

Met de basislicentie van RFEM en RSTAB kan een constructeur het rekenmodel van REVIT importeren. Het rekenmodel van REVIT bevat de rekenkundige knopen, de hartlijnen van de profielen, de doorsnedes, scharnieren, steunpunten, plaatdiktes en eventuele materialen, belastingen en belastingcombinaties. Gebruik de rekensoftware om de constructie te controleren. Exporteer de gewijzigde staven, profielen, materialen, plaatdiktes, scharnieren en de berekende wapening in de staven en de platen terug naar REVIT.Wapening berekenen voor liggers en vloeren

Met de add-on module RF-/CONCRETE en EC2 kan een betonconstructeur de wapening berekenen en controleren volgens de Eurocode 2. Wapening voor betonconstructies zoals kolommen, doorgaande liggers, vloeren, wanden en gekromde schalen. De wapening is volgens de uiterste en bruikbaarheidsgrenstoestand. De betonsoftware houdt rekening met de basiswapening. Grafisch kan de constructeur duidelijk het verschil tussen de basis- en bijlegwapening zien.


Kolomwapening berekenen

Met de add-on module RF-/CONCRETE Columns kan een betonconstructeur de kolomwapening berekenen en controleren volgens de Eurocode 2. De wapening wordt bepaald rekening houdend met de kniklengte per richting. Voor de Eurocode 2 wordt de model kolom theorie aan gehouden voor de toeslagmomenten.


Ponscontrole van betonvloeren

Met de add-on module RF-PUNCH Pro maakt de betonsoftware een ponscontrole van de opleggingen (kolom/wand) in de vloer volgens de Eurocode 2. De add-on module neemt de relevante informatie van RFEM over. De aanwezige sparingen in de vloer reduceren de ponscapaciteit.


Bepaal de bijkomende en uiteindelijke doorbuiging

Met de add-on module RF-/CONCRETE NL bepaalt de betonconstructeur de onmiddellijke, bijkomende en totale/uiteindelijke vervormingen van de betonconstructie bestaand uit platen, en staven. Op basis van de toegepaste wapening wordt de stijfheid per eindig element bepaald. Door de iteratieve berekening wijzigt het krachtenspel en de stijfheid van de constructie. Hierdoor krijgt de betonconstructeur een realistisch beeld van het gedrag van de gescheurde betonconstructie. De gescheurde eindige elementen (de gereduceerde stijfheid) kunnen worden gebruikt in de globale berekening van de constructie. Zo kan de daadwerkelijke doorbuiging in een vloer van een betonnen gebouw getoond worden.
Ontwerp in RF-TENDON

Met de add-on module RF-TENDON kan een constructeur voorgespannen beton met spanelementen / voorspankabels ontwerpen. De kabelgeometrie is gebaseerd op de invoer van een aantal punten langs de x-as van de staaf. Voor de specifieke punten kan de gebruiker geometrische definities meegeven, zoals de dekking tot de rand, de minimale kromtestraal of de lengte van een recht stuk. Het verloop van de kabel wordt vervolgens door RF-TENDON zelf bepaald. Tijdens het ontwerp van de kabel volgen automatisch de normcontroles voor de (aanvang)spanning volgens de Eurocode 2.

De constructeur kan de berekende evenwichtsbelasting eenvoudig weergeven. Voor de blijvende belasting onderzoekt de constructeur hoeveel belasting door de voorspanning wordt gebalanceerd. Voor de constructie is de betonconstructeur ook in staat om de lineaire belastingen ten gevolge van de karakteristieke belasting te tonen. Hierdoor komt de constructeur tot een optimaal ontwerp van voorgespannen betnn.
Controle in RF-TENDON Design

Met de add-on module RF-TENDON Design kan een betonconstructeur spanelementen de noodzakelijke normcontroles van voorgespannen beton uitvoeren volgens de Eurocode 2. De uitgevoerde controles zijn: weerstand, dwarskracht, wringing, interactie dwarskracht en wringing, spanningbeperking, decompressietoestand, scheurwijdte en de detailleringseisen.

Ook kan de betonsoftware voor elke snede per bouwfase de optredende spanningstoestand van de voorgespannen beton doorsnede controleren. De beton software toont de optredende spanning in de langswapening, spanelementen en de betondrukzone.