Rekensoftware voor betonconstructies

Betonberekening in RFEM

Met de beton software RFEM kan de betonconstructeur de krachtswerking bepalen in gewapend of voorgespannen betonnen constructies. 2D- en 3D berekeningen zoals vloeren, voorgespannen plaatbruggen en liggers, gebouwen, tanks, funderingen, paalpoeren, tunnelmoten en meer. De controle berekening is met eindige elementen. Na de 3D berekening kan de constructeur de lineaire vervormingen, de snedekrachten in de kolommen, liggers, wanden, schalen en vloeren en de reactiekrachten controleren. De directe koppeling met MS Excel is vlot, wat prettig werkt. Met een automatische Wizard maak de gebruiker het rapport inclusief afbeeldingen. Een wijziging in het model zorgt er voor dat het rapport automatisch wordt bijgewerkt.


Koppel de software met REVIT

Met de basislicentie van RFEM en RSTAB kan een constructeur het rekenmodel van REVIT importeren. Het rekenmodel van REVIT bevat de rekenkundige knopen, de hartlijnen van de profielen, de doorsnedes, scharnieren, steunpunten, plaatdiktes en eventuele materialen, belastingen en belastingcombinaties. Gebruik de rekensoftware om de constructie te controleren. Exporteer de gewijzigde staven, profielen, materialen, plaatdiktes, scharnieren en de berekende wapening in de staven en de platen terug naar REVIT.Wapening berekenen voor liggers en vloeren

Met de add-on Concrete Design kan een betonconstructeur de wapening berekenen en controleren volgens de Eurocode 2 en ACI. Wapening voor betonconstructies zoals kolommen, doorgaande liggers, vloeren, wanden en gekromde schalen. De wapening is volgens de uiterste en bruikbaarheidsgrenstoestand. De betonsoftware houdt rekening met de basiswapening. Grafisch kan de constructeur duidelijk het verschil tussen de basis- en bijlegwapening zien.

Kolomwapening berekenen

Met de add-on Concrete Design kan een betonconstructeur de kolomwapening berekenen en controleren volgens de Eurocode 2. De wapening wordt bepaald rekening houdend met de kniklengte per richting. Voor de Eurocode 2 wordt de model kolom theorie aan gehouden voor de toeslagmomenten.

Ponscontrole van betonvloeren

De betonsoftware maakt een ponscontrole van de opleggingen (kolom/wanduiteinde) in de vloer volgens de Eurocode 2. De add-on neemt de relevante informatie van RFEM over. De aanwezige sparingen in de vloer reduceren de ponscapaciteit.

Bepaal de bijkomende en uiteindelijke doorbuiging

Met Concrete Design bepaalt de betonconstructeur de onmiddellijke, bijkomende en totale/uiteindelijke vervormingen van de betonconstructie bestaand uit platen, en staven. Op basis van de toegepaste wapening wordt de stijfheid per eindig element bepaald. Door de iteratieve berekening wijzigt het krachtenspel en de stijfheid van de constructie. Hierdoor krijgt de betonconstructeur een realistisch beeld van het gedrag van de gescheurde betonconstructie. De gescheurde eindige elementen (de gereduceerde stijfheid) kunnen worden gebruikt in de globale berekening van de constructie. Zo kan de daadwerkelijke doorbuiging in een vloer van een betonnen gebouw getoond worden.