Knik berekenen

U kunt kniklengtes berekenen met behulp van de uitstekende software van Dlubal. Onze geavanceerde software zorgt ervoor dat u eenvoudig en nauwkeurig uw berekeningen kunt uitvoeren. De knik berekenen is een accuraat proces. Daarom hebben wij op onze website meerdere instructies staan over het berekenen van kniklengtes. Tevens staan er diverse voorbeelden, inclusief beeldmateriaal om te bekijken. De kniklengtes worden bepaald met een speciale add-on module, die voor u duidelijke weergeeft hoe de knikvorm er uit ziet en wat de vergrotingsfactoren zijn.


Knikcontrole met Structure Stability

Controleer de knikstabiliteit in een 2D of 3D-constructiemet Structure Stability. Bepaald de kniklengte voor staafconstructies. Geef grafische de berekende knikvorm voor lineaire en niet-lineaire combinaties weer. Bereken de Eulerse knikkracht, zodat de ingenieur de knikfactor en de vergrotingsfactor kent. Gebruik verschillende Solvers, zodat je als constructeur modellen optimaal berekent. Toets kolommen met verlopende of verschillende profielen. Bepaald de plooivorm van plaatvelden.


Maken van de hoofdberekening

Met de 2D- of 3D-versie van RFEM of RSTAB kan een constructeur raamwerken genereren, modelleren, berekenen en controleren. Een speciale Wizard genereert doorgaande liggers, 2D raamwerken met consoles, 2D vakwerken, of 3D stalen hallen. Bepaal de snedekrachten, reactiekrachten, en vervormingen van het model. De constructie kan uit staal, beton, aluminium, hout of metselwerk bestaan. Lees het 3D model in uit Tekla of REVIT. Met behulp van een Wizard maakt een gebruiker een berekeningsrapport met de numerieke en grafische resultaten. De resultaten kunnen gebruikt worden om de staalverbinding te ontwerpen.


Doe een plooicontrole met PLATE-BUCKLING

Plooiberekening voor verstijfde of niet-verstijfde platen. Importeer de snedekrachten uit RFEM en/of RSTAB. Definieer de oplegvoorwaarden voor de plaat. Pas horizontale of verticale verstijvers toe. De verstijver kunnen strippen, T-stukken, L-profielen of Bulbflat staal profielen zijn. PLATE-BUCKLING berekent de plooivorm en controleert het plaatveld volgens de Eurocode 3.


Controleer volgens de Eurocode 3

Bepaald de U.C.-waarde van de staalconstructie met de normcontroles volgens de Eurocode 3. Bereken de buigknik, dwarskracht, buiging, plooi in het lijf, torsiestabiliteit, knikstabiliteit, interactie van buiging, normaalkracht en dwarskracht. Gebruik een toog om aan de doorbuigingstoets te voldoen. Toets de brandwerendheid met of zonder brandwerende bekleding. Importeerde berekende kniklengtes uit Steel Design in voor alle staven.


Maak een geavanceerde kip- en kiptoets

Met de Warping Torsion 7 DOF add-on kan je als staalconstructeur de knik en kip berekenen van willekeurige dunwandige profielen. Met behulp van zeven vrijheidsgraden wordt de knik- en kipweerstand van het profiel bepaald. De constructeur kan de belasting op elke vezel van de doorsnede aanbrengen.