Voorgespannen Beton

In RFEM kan een betonconstructeur constructies van voorgespannen beton berekenen. Constructies zoals doorgaande liggers, slanke betonvloeren met VMA, tunnelmoten of plaatbruggen. Met behulp van eindige elementen wordt de krachtswerking bepaald. De gebruiker kan orthotrope eigenschappen voor de plaatbrug ingeven. Het resultaat van de berekening is een constructie waarvoor de lastspreiding is bepaald, de vervorming inclusief voorspanning bekend is en waarvoor alle normcontroles volgens de Eurocode 2 voor bruggen zijn uitgevoerd.


Berekening in RFEM

Met de rekensoftware RFEM kan de constructeur de krachtswerking of spreiding van de blijvende, veranderlijke lasten of tandemstelsels bepalen. Hiervoor worden eindige elementen gebruikt. De constructeur kan zelf de verdeling bepalen door het ingeven van orthotrope eigenschappen voor de plaatbrug of via het directe aangeven van de d-parameters in de stijfheidsmatrix.

Na het ontwerp van de spanelementen kan voor de maatgevende karakteristiek, quasi-blijvende of frequente bruikbaarheidgrenstoestand combinaties de vervormingen worden bepaald. Hierbij wordt rekening gehouden met het gunstige effect van de voorspanning.
Ontwerp in RF-TENDON

Met de add-on module RF-TENDON kan een constructeur spanelementen / voorspankabels ontwerpen. De kabelgeometrie is gebaseerd op de invoer van een aantal punten langs de x-as van de staaf. Voor de specifieke punten kan de gebruiker geometrische definities meegeven, zoals de dekking tot de rand, de minimale kromtestraal of de lengte van een recht stuk. Het verloop van de kabel wordt vervolgens door RF-TENDON zelf bepaald. Tijdens het ontwerp van de kabel volgen automatisch de normcontroles voor de (aanvang)spanning volgens de Eurocode 2.

De constructeur kan de berekende evenwichtsbelasting eenvoudig weergeven. Voor de blijvende belasting kan de constructeur onderzoeken hoeveel belasting door de voorspanning wordt gebalanceerd. Voor de constructie is de betonconstructeur ook in staat om de lineaire belastingen ten gevolge van de karakteristieke belasting te tonen. Hierdoor komt de constructeur tot een optimaal ontwerp van de spanelementen.
Controle in RF-TENDON Design

Met de add-on module RF-TENDON Design kan een betonconstructeur spanelementen de noodzakelijke normcontroles van voorgespannen beton uitvoeren volgens de Eurocode 2. De uitgevoerde controles zijn: weerstand, dwarskracht, wringing, interactie dwarskracht en wringing, spanningbeperking, decompressietoestand, scheurwijdte en de detailleringseisen.

Ook kan de betonconstructeur voor elke snede per bouwfase de optredende spanningstoestand van de voorgespannen beton doorsnede controleren. Het programma toont de optredende spanning in de langswapening, spanelementen en de betondrukzone.
Met RF-MOVE tandemstelsels genereren

Met de add-on module RF-MOVE Surfaces kan een constructeur tandemstelsels (een verzameling geconcentreerde lasten) over een (gekromde) plaat laten lopen. De constructeur kan kiezen uit een bibliotheek met tandemstelsels waarbij de belangrijke loadmodels en speciale voertuigen geselecteerd kunnen worden. De tandemstelsel kan over een gekromde lijn over de plaat lopen.

Per belastingstap wordt er een verzameling van geconcentreerde puntlasten of vlaklasten gegenereerd. Voor elke belastingstap wordt een belastinggeval gegenereerd. Van alle belastinggevallen met een tandemstelsel wordt een omhullende combinatie gemaakt.