Kranenbouw

Maken van de hoofdberekening

Met de 2D- of 3D-versie van RFEM of RSTAB kan een constructeur in de kranenbouw kranen genereren, modelleren, berekenen en controleren. Bepaal de snedekrachten, reactiekrachten, en vervormingen van de kraan. De constructie kan uit staal, aluminium, of andere materialen bestaan. Lees het 3D model in uit AutoCad, Tekla of REVIT. Met behulp van een Wizard maakt een gebruiker een berekeningsrapport met de numerieke en grafische resultaten. De resultaten kunnen gebruikt worden om de staalverbinding te ontwerpen.


Toets de equivalente spanning met RF-/STEEL

De equivalente spanning van de kraanonderdelen kunt u toetsen met de add-on module RF-/STEEL. De normaal-, schuif- en Von Mises-spanning wordt bepaald. Bekijk per doorsnede wat de optredende spanning in een staalvezel is. Controleer de toelaatbare spanning rekening houdend met de dikte van de onderdelen van de kraan of kraanmast. Controleer willekeurige doorsnedes. Bereken de stuklijst van de kraan en het te verven oppervlak. De spanningsgebieden voor vermoeiing kunnen worden weergegeven. De uitvoer bestaat uit numerieke en grafische resultaten.


Controleer volgens de Eurocode 3

Bepaal de U.C.-waarde van de kraan met de normcontroles volgens de Eurocode 3 met de add-on module RF-/STEEL EC3. Bereken de buigknik, dwarskracht, buiging, plooi in het lijf, torsiestabiliteit, knikstabiliteit, interactie van buiging, normaalkracht en dwarskracht. Gebruik een toog om aan de doorbuigingstoets te voldoen. Importeer de berekende kniklengtes uit RF-/STABILITY in voor alle staven.


Kraanbaanliggers controleren volgens EN 1993-6

Controleer kraanbaanliggers met bovenloopkranen en hangkranen voor de spanningen, vermoeiing en vervorming met de stand-alone rekensoftware CRANEWAY. Plooicontrole van het lijf ter hoogte van de lastinleiding van de kraanwielen.Knikcontrole met RF-STABILITY

Controleer de knikstabiliteit van een kraanonderdeel met RF-STABILITY. Bepaal de kniklengte voor individuele staven. Geef grafische de berekende knikvorm voor lineaire en niet-lineaire combinaties weer. Bereken de Eulerse knikkracht, zodat de kraanconstructeur de knikfactor en de vergrotingsfactor ziett. Gebruik verschillende Solvers, zodat de kraanconstructeur de modellen optimaal berekent. Toets kolommen met verlopende of verschillende profielen. Bepaal de plooivorm van plaatvelden.


Scheefstanden en imperfecties met RF-IMP

De RF-IMP/RSIMP add‑on module genereert imperfecties en scheefstand voor constructies.

De scheefstanden kunnen gebaseerd worden op stabiliteitskrommes, vervormingen van belastinggevallen en dynamische eigenwaardes.


Importeer STP-bestanden

In de werktuigbouw is het STP-formaat wijd verbreid. Importeer Step-bestanden (import van Inventor, Solidworks en Solidedge rekenmodellen). Gebruik het STP-bestand als vertrekpunt voor het rekenmodel. Converteer onderdelen direct naar Solid-elementen.Stuur de berekening met RF-COM

Met de API van RFEM, RF-COM kan een constructeur kranen laten genereren door RFEM. Bekende voorbeelden zijn de kranen van ALE Heavy Lift, die via de API van RFEM. ALE is in staat om verschillende standen van de kranen binnen seconden te genereren, te berekenen en te controleren.


Doe een plooicontrole met PLATE-BUCKLING

Plooiberekening voor verstijfde of niet-verstijfde platen in een kraanonderdeel. Importeer de snedekrachten uit RFEM en/of RSTAB. Definieer de randvoorwaarden voor de plaat. Pas horizontale of verticale verstijvers toe. De verstijvers kunnen strippen, T-stukken, L-profielen of Bulbflat staal profielen zijn. PLATE-BUCKLING berekent de plooivorm en controleert het plaatveld volgens de Eurocode 3.


Maak willekeurige dunwandige doorsnedes

Met de add-on module SHAPE-THIN modelleert een constructeur willekeurige dunwandige doorsnedes. Voor elk onderdeel van de doorsnede bepaalt het programma de C/T verhouding. Ook bepaalt de constructeur met het programma voor de willekeurige doorsnedes de geometrische grootheden zoals het traagheidsmoment, dwarskrachtencentrum en het zwaartepunt. Voor een verzameling van snedekrachten inclusief welving toetst SHAPE-THIN volgens de Eurocode. Het programma draait zonder RFEM of RSTAB. RFEM en RSTAB gebruiken de willekeurige doorsnedes in de staalcontroles.


Koppeling met IDEA Connection

RFEM of RSTAB rekenmodellen exporteren naar IDEA Connection. Inlezen van geometrie en excentriciteiten. Inlezen van profielen en materialen. Eenvoudige en complexe knopen. Inlezen van snedekrachten: Nx, Vy, Vz, Mx, My en Mz. Controle van de losse componenten in IDEA Connection. Controle volgens Europese, Amerikaanse of Canadese norm. Classificatie van de staafaansluiting: scharnierend, flexibel of star.


Bereken de eigenfrequenties

Voor een dynamisch belaste kraan berekent een constructeur met de add-on module RF-/DYNAM Pro – NV de eigen frequenties van de kraan. De constructeur geeft de massa’s van de constructie in, waarbij de massa van de staven automatisch wordt geconverteerd. Vervolgens rekent het programma de eigenfrequenties van de constructie uit. Ook kunnen aardbevingen en opgelegde (harmonische of stoot) trillingen gecontroleerd worden.Maak staaldetails en -verbindingen met RFEM

Gebruik Solids (volume-elementen) voor sterkteberekeningen van (staal)details en de staalverbinding. Gebruik contactelementen (vlakvrijgaves) voor de overdracht van lasten tussen vlakken. Importeer Step-bestanden (import van Inventor, Solidworks en Solidedge rekenmodellen. Modelleer klemconstructies, hijsogen, aansluitingen, windverbandkoppelingen, boutverbindingen, e.d. m.b.v. Solids. Bekijk de inwendige equivalente spanning in het staaldetail. Controleer de optredende Von-Mises-spanning voor de staalverbinding en het staaldetail.


Maak een geavanceerde kip- en kiptoets

Met de RF-/STEEL EC3 Warping Torsion add-on module kan je als kraanconstructeur de knik en kip berekenen van willekeurige dunwandige profielen. Met behulp van zeven vrijheidsgraden wordt de knik- en kipweerstand van het profiel bepaald. De constructeur kan de belasting op elke vezel van de doorsnede aanbrengen.