Kranenbouw

Maken van de hoofdberekening

Met de 2D- of 3D-versie van RFEM of RSTAB kan een constructeur in de kranenbouw kranen genereren, modelleren, berekenen en controleren. Bepaal de snedekrachten, reactiekrachten, en vervormingen van de kraan. Voeg imperfecties toe. De constructie kan uit staal, aluminium, of andere materialen bestaan. Lees het 3D model in uit AutoCAD, Tekla of REVIT. Met behulp van een Wizard maakt een gebruiker een berekeningsrapport met de numerieke en grafische resultaten. De resultaten kunnen gebruikt worden om de staalverbinding te ontwerpen.


Bepaal de unity check van de staalspanning met Stress-Strain Analysis

De equivalente spanning van de constructie kan een constructeur toetsen met de add-on Stress-Strain Analysis. De normaal-, schuif- en Von Mises-spanning wordt bepaald. Bekijk per doorsnede wat de optredende spanning in een staalvezel is. Controleer de toelaatbare spanning rekening houdend met de dikte van de onderdelen van de doorsnede. Controleer willekeurige doorsnedes. Bereken de stuklijst van de staalconstructie en de te verven oppervlakken. De spannings-gebieden voor vermoeiing kunnen worden weergegeven. De uitvoer bestaat uit numerieke en grafische resultaten.

Van lassen tussen vlakken wordt automatisch op basis van het type las de spanning bepaald.


Controleer volgens de Eurocode 3

Bepaal de U.C.-waarde van de staalconstructie met de normcontroles volgens de Eurocode 3 met de add-on Steel Design. Bereken de buigknik, dwarskracht, buiging, plooi in het lijf, torsiestabiliteit, knikstabiliteit, interactie van buiging, normaalkracht en dwarskracht. Gebruik een toog om aan de doorbuigingstoets voor de staalconstructie te voldoen. Toets de brandwerendheid met of zonder brandwerende bekleding. Importeer de berekende kniklengtes uit Structure Stability in voor alle staven.


Kraanbaanliggers controleren volgens EN 1993-6

Controleer kraanbaanliggers met bovenloopkranen en hangkranen voor de spanningen, vermoeiing en vervorming met de stand-alone rekensoftware CRANEWAY. Plooicontrole van het lijf ter hoogte van de lastinleiding van de kraanwielen.Knikcontrole met Structure Stability

Controleer de knikstabiliteit in een 2D of 3D-constructie met Structure Stability. Bepaal de kniklengte voor staafconstructies. Geef grafisch de berekende knikvorm voor lineaire en niet-lineaire combinaties weer. Bereken de Eulerse knikkracht, zodat de ingenieur de knikfactor en de vergrotingsfactor ziet. Gebruik verschillende Solvers, zodat de staalconstructeur de modellen optimaal berekent. Toets kolommen met verlopende of verschillende profielen. Bepaal de plooivorm van plaatvelden.


Importeer STP-bestanden

In de werktuigbouw is het STP-formaat wijd verbreid. Importeer Step-bestanden (import van Inventor, Solidworks en Solidedge rekenmodellen). Gebruik het STP-bestand als vertrekpunt voor het rekenmodel. Converteer onderdelen direct naar Solid-elementen.Stuur de berekening met RF-COM

Met de API van RFEM, RF-COM kan een constructeur kranen laten genereren door RFEM. Bekende voorbeelden zijn de kranen van ALE Heavy Lift, die via de API van RFEM. ALE is in staat om verschillende standen van de kranen binnen seconden te genereren, te berekenen en te controleren.


Doe een plooicontrole met PLATE-BUCKLING

Plooiberekening voor verstijfde of niet-verstijfde platen in een kraanonderdeel. Importeer de snedekrachten uit RFEM en/of RSTAB. Definieer de randvoorwaarden voor de plaat. Pas horizontale of verticale verstijvers toe. De verstijvers kunnen strippen, T-stukken, L-profielen of Bulbflat staal profielen zijn. PLATE-BUCKLING berekent de plooivorm en controleert het plaatveld volgens de Eurocode 3.


Maak willekeurige dunwandige doorsnedes

Met de add-on RSECTION modelleert een constructeur willekeurige dunwandige doorsnedes. Voor elk onderdeel van de doorsnede bepaalt het programma de C/T verhouding. Ook bepaalt de constructeur met de module voor de willekeurige doorsnedes de geometrische grootheden zoals het traagheidsmoment, dwarskrachtencentrum en het zwaartepunt van de doorsnede. Voor een verzameling van snedekrachten inclusief welving toetst RSECTION volgens de Eurocode. De module draait zonder RFEM of RSTAB. RFEM en RSTAB gebruiken de willekeurige doorsnedes in de staalcontroles.


Bereken de eigenfrequenties

Voor door aardbeving belaste constructies berekent een constructeur met de add-on Modal Analysis de eigen frequenties. Als constructeur geef je de massa’s van de constructie in, waarbij de massa van de staven of platen automatisch wordt geconverteerd. Vervolgens rekent het programma de eigenfrequenties van de constructie uit./p>Maak staaldetails en -verbindingen met RFEM

Gebruik Solids (volume-elementen) voor sterkteberekeningen van (staal)details en de staalverbinding. Gebruik contactelementen (vlakvrijgaves) voor de overdracht van lasten tussen vlakken. Importeer Step-bestanden (import van Inventor, Solidworks en Solidedge rekenmodellen. Modelleer klemconstructies, hijsogen, aansluitingen, windverbandkoppelingen, boutverbindingen, e.d. m.b.v. Solids. Bekijk de inwendige equivalente spanning in het staaldetail. Controleer de optredende Von-Mises-spanning voor de staalverbinding en het staaldetail.


Maak een geavanceerde kip- en kniktoets

Met de Welvingstorsie 7 DOF add-on kan je als staalconstructeur de knik en kip berekenen van willekeurige dunwandige profielen. Met behulp van zeven vrijheidsgraden wordt de knik- en kipweerstand van het profiel bepaald. De constructeur kan de belasting op elke vezel van de doorsnede aanbrengen.