Staalverbindingen

Een staalverbinding controleren en ontwerpen kan een staalconstructeur met het 3D rekenmodel van RFEM. Nadat het hele rekenmodel is berekend kan de ontwerper voor knopen met de bijbehorende staven de staalverbinding modelleren en controleren volgens de NEN-EN 1993-1-8. De losse componenten, zoals bouten, lassen, platen en boutafstanden worden gecontroleerd. Eventueel kan de staalconstructeur in RFEM of RSTAB de gehele verbinding laten ontwerpen. Het model van de verbinding, losse platen, bouten, lasdiktes kan naar een CAD-pakket worden geëxporteerd.


Staalverbindingen controleren met Steel Joints

Lees de gegevens uit het 3D rekenmodel en ontwerp de staalverbinding in Steel Joints. Classificatie van scharnierende, flexibele of stijve raamwerkverbindingen. Ontwerp de verbinding volgens de opgegeven belasting en type. Pas lijfplaten en verstijvers toe. Zet een Coupe onder de ligger. Controleer de bouten en lassen. Voetplaten met ankers. Stuikverbindingen zoals een daknokverbinding.


Maken van de hoofdberekening

Met de 2D- of 3D-versie van RFEM of RSTAB kan een constructeur raamwerken genereren, modelleren, berekenen en controleren. Een speciale Wizard genereert doorgaande liggers, 2D raamwerken met consoles, 2D vakwerken, of 3D stalen hallen. Bepaal de snedekrachten, reactiekrachten, en vervormingen van het model. De constructie kan uit staal, beton, aluminium, hout of metselwerk bestaan. Lees het 3D model in uit Tekla of REVIT. Met behulp van een Wizard maakt een gebruiker een berekeningsrapport met de numerieke en grafische resultaten. De resultaten kunnen gebruikt worden om de staalverbinding te ontwerpen.Bereken staaldetails en -verbindingen in RFEM

Gebruik de Solids van RFEM voor sterkteberekeningen van (staal)details en de staalverbinding. Gebruik contactelementen (vlakvrijgaves) voor de overdracht van lasten tussen vlakken. Modelleer klemconstructies, hijsogen, aansluitingen, windverbandkoppelingen, boutverbindingen, e.d. m.b.v. Solids. Bekijk de inwendige equivalente spanning in het staaldetail. Controleer de optredende Von-Mises-spanning voor de staalverbinding en het staaldetail.


Importeer STP-bestanden

Importeer Step-bestanden (import van Inventor, Solidworks en Solidedge rekenmodellen). Gebruik het STP-bestand als vertrekpunt van je rekenmodel. Converteer onderdelen direct naar Solid-elementen.