Aanvullende Berekeningen

De Nonlinear Material Behavior add‑on wordt gebruikt voor het gedrag van fysisch niet-lineaire materialen in RFEM (voor isotroop plastisch, orthotroop plastisch, isotroop schade).


De Structure Stability add-on controleert de stabiliteit van constructies.

De add-on module bepaalt de knikfactoren en kniklengtes per richting van een staaf en de bijbehorende eigenwaardes.


De Construction Stage Analysis add‑on houdt rekening met de bouwfasering van constructies.


De Form-Finding add‑on zoekt de vorm van constructies belast door trek en druk, zoals tenten, membraan en kabelconstructies, schalen en andere constructies.

De vorm wordt berekend door het evenwicht de spanning in het vlak (voorspanning) en de natuurlijke of geometrische oplegsituatie.


Met de Torsional Warping (7 DOF) | RFEM 6 / RSTAB 9 add-on kan een staalconstructeur de knik en kip berekenen van willekeurige profielen. Met behulp van zeven vrijheidsgraden inclusief welving wordt de knik- en kipweerstand van het profiel bepaald.


De Time Dependant Analysis add‑on houdt rekening met het tijdsafhankelijke gedrag van materialen, zoals beton.


De Geotechnische Analysis add‑on gebruikt de eigenschappen van bodemmonsters om het te berekenen bodemlichaam te bepalen. De realistische bepaling van de bodemgesteldheid heeft een grote invloed op de kwaliteit van de constructieve berekening van de bovenbouw constructies, zoals gebouwen.