Steel Joints | Stalen Knopen | RFEM 6

Berekening van Stalen Knopen volgens EE-model

Met de RFEM add-on Steel Joints kunt u staalverbindingen berekenen met behulp van een eindige elementen model (EEM). De modellering verloopt volledig automatisch op de achtergrond en kan door de gebruiker worden aangestuurd via de eenvoudige en vertrouwde invoer van componenten. De lasten bepaald op het eindige elementen model worden vervolgens gebruikt voor de controles van de losse componenten volgens EN 1993-1-8 (incl. Nationale Bijlagen). Voor elke aansluiting kunt u de stijfheid berekenen.Mogelijkheden

  • Berekening van staalverbindingen via automatische generatie van een eindige elementen model van de verbinding op de achtergrond
  • Rekening houden met alle snedekrachten in het ontwerp (N, Vy, Vz, My, Mz en Mt), geen beperking tot met betrekking tot het vlak van de last
  • Automatische overdracht van het lasten van alle belastingcombinaties op alle geselecteerde knopen in het eindige elementen model (EE-model)
  • Tijdbesparende modellering voor complexe verbingingen, het gegenereerde EE-model kan ook worden opgeslagen in een nieuwe RFEM model en gebruikt worden voor uw eigen gedetailleerde berekening
  • Kan worden gebruikt voor alle verbindingen met gewalste en gelaste doorsneden, momenteel beschikbaar zijn I-profielen, U-profielen, koker-, hoek- en T-profielen
  • Berekening van de initiele stijfheid voor de axiaal vervorming en de rotatievervorming t.g.v. het buigend moment om de y of z-as
  • De parameters van de Nationale Bijlagen (NA) bij Eurocode 3 van o.a. de volgende landen zijn geïntegreerd:
   • Germany DIN EN 1993-1-1/NA:2016-04 (Duitsland)
   • United Kingdom BS EN 1993-1-1/NA:2016-07 (Verenigd Koninkrijk)
   • European Union CEN EN 1993-1-1/2015-06 (Europese Unie)
   • Luxembourg ILNAS EN 1993-1-1/NA:2015-06 (Luxemburg)
   • Belgium NBN EN 1993-1-1/NA:2015-07 (België)
   • Netherlands NEN EN 1993-1-1/NA:2016-12 (Nederland)
   • France NF EN 1993-1-1/NA:2016-02 (Frankrijk)
   • Spain UNE EN 1993-1-1/NA:2016-02 (Spanje)
   • Italy UNI EN 1993-1-1/NA:2015-08 (Italië)Invoer

Invoer componenten staalverbindingen
Invoer verstijvers van de staalverbinding
 • Selectie van knopen in het RFEM-model, automatische herkenning en toewijzing van de staven die op de knoop zijn aangesloten
 • Veel voorgedefinieerde componenten beschikbaar voor eenvoudige invoer van typische verbindingssituaties (bijv. kopplaten, schetsplaten, lip)
 • Universeel toepasbare basiscomponenten (platen, lassen, hulpvlakken) voor het ontwerpen van een model van een complexe verbindingsituatie
 • Geen handmatige bewerking van het EE-model vereist door de gebruiker, de essentiële berekeningsinstellingen kunnen worden gewijzigd via de configuratie-instellingen
 • Automatische aanpassing van de verbindingsgeometrie, zelfs als de staven achteraf worden bewerkt, vanwege de relatieve relatie van de componenten tot elkaar
 • Tegelijkertijd met de invoer wordt door het programma een plausibiliteitscontrole uitgevoerd om bijvoorbeeld snel ontbrekende invoer of botsingen te detecteren
 • Grafische weergave van de verbindingsgeometrie die tegelijkertijd met de invoer wordt bijgewerktOntwerp volgens EN 1993-1-8

Controle staalverbinding volgens EC3
Controle staalverbinding volgens EN 1993-1-8

De boutkrachten worden bepaald op basis van de berekening op het EE-model en automatisch geëvalueerd. De ontwerpen van de boutweerstand volgens voor de bezwijkgevallen: trek, afschuiving, stuik en pons worden uitgevoerd volgens tabel 3.4. Alle vereiste coëfficiënten worden bepaald en duidelijk weergegeven door het programma.

De spanningen die nodig zijn voor het lasontwerp worden ook bepaald op het EE-model. Vervolgens wordt het ontwerp uitgevoerd met de veiligheidsfactoren volgens de gekozen Nationale Bijlage.

De controle van het plaatmateriaal / de platen wordt plastisch uitgevoerd door de bestaande plastische equivalente rek (Von Mises rek) te vergelijken met de toelaatbare plastische rek (5 % volgens EN 1993-1-5, bijlage C, of door de gebruiker gedefinieerde specificatie).

Er is een plooicontrole van de platen belast door in het vlak werkende normaalspanningen.Resultaat

Normcontrole van bouten in staalverbinding
Normcontrole van bouten in staalverbinding volgens tabel 3.4 van de Eurocode 3

Alle essentiële resultaten kunnen op het EE-model worden weergegeven. De resultaten kunnen afzonderlijk worden gefilterd op de respectievelijke componenten.

Bovendien worden alle ontwerpcontroles in tabelvorm uitgevoerd, inclusief de weergave van de gebruikte formules. De resultaattabellen kunnen worden overgebracht naar het RFEM-afdrukrapport.

Van de berekende stijfheden wordt een zogenaamde Stijfheidsberekeningtabel getoond met de maximale positieve en negatieve stijfheden voor de axiale en de rotatiestijfheid.