Effective Sections

Eigenschappen van Effectieve Doorsnedes

Effective Sections is een uitbreiding van RSECTION. De add-on bepaalt de effectieve doorsnede eigenschappen volgens de volgende normen:

 • European Union EN 1993-1-5
 • European Union EN 1993-1-3
 • European Union EN 1999-1-1

Mogelijkheden

 • Algemene dunwandige RSECTION profielen
 • Klassificatie volgens:
  • EN 1993-1-1
  • EN 1993-1-4
  • EN 1999-1-1
 • Bepaling van de effectieve doorsnede volgens:
  • EN 1993-1-5
  • EN 1999-1-1
 • Beschouwen van de effecten van distorsie knik van koudgevormde profielen volgens eigenwaarde methode
 • Bepaling van de spanningen van de effectieve doorsnede en bruto doorsnede
 • Doorsnede ontwerp, stabiliteitsberekening en bruikbaarheidsgrenstoestand voor RSECTION profielen van klasse 4 volgens EN 1993-1-1 in Steel Design add-on
 • Beschikbaar voor de Nationale Bijlages die beschikbaar zijn in Steel Design add-on


Invoer

Invoer Effectieve Doorsnedes
Effective Sections is volledig geïntegreerd in RSECTION, dus alle invoeropties van RSECTION zijn beschikbaar. In de basisgegevens hoeft u alleen de normgroep aan te geven op basis waarvan de effectieve doorsnede wordt bepaald. Na het importeren van de doorsnede in het hoofdprogramma RFEM of RSTAB, is deze beschikbaar voor ontwerp in de Steel Design-add-on als een bibliotheekdoorsnede.


Berekening

De ontwerpresultaten worden op de gebruikelijke manier weergegeven in de add-on Steel Design. De bijbehorende uitvoertabellen tonen onder meer de classificatie, de effectieve doorsnede-eigenschappen en de ontwerpcontrole. De spanningen worden zowel op de effectieve doorsnede als op de bruto doorsnede grafisch weergegeven.
Berekeningsparameters SHAPE THIN