Timber Design | Houtcontrole | RFEM 6 | RSTAB 9

Ontwerp van houten staven en staafverzamelingen

De Timber Design add-on ontwerpt en controleert houten liggers, kolommen en staafverzamelingen volgens de volgende normen:

 • EN 1995-1-1 (inclusief nationale bijlages, zie beneden)
 • Switzerland SIA 265:2015-08 (Zwiterse norm)
 • United States ANSI/AWC NDS:2018 (Amerikaanse norm)
 • Canada CSA 086 (Canadese norm)
 • People's Republic of China GB 50005 | 2017-11 (Chinese norm)

Aanvullende op de spanningsberekening voert Timber Design een stabiliteitscontrole uit. De controle is volgens de equivalente staaf methode of een 2e orde berekening. Ook wordt de bruikbaarheidsgrenstoestand en de brandwerendheid getoetst. Het is mogelijk om profielen te optimaliseren.Mogelijkheden

 • Automatisch importeren van de snedekrachten uit RFEM/RSTAB
 • Nationale bijlages van de Eurocode 2 volgens:

Nationale bijlages van de Eurocode 2 volgens:

 • United Kingdom BS EN 1995-1-1/NA:2019-09 (Groot Brittanië)
 • ÖNORM B 1995-1-1:2019-06 (Oostenrijk)
 • Belgium NBN EN 1995-1-1/ANB:2014-06 (België)
 • Bulgaria BDS EN 1995-1-1/NA:20157-06 (Bulgarije)
 • Cyprus CYS EN 1995-1-1/NA:2019-06 (Cyprus)
 • CSN EN 1995-1-1/NA:2015-05 (Tsjechië)
 • DK EN 1995-1-1/NA:2019-09 (Denemarken)
 • SFS EN 1995-1-1/NA:2007-11 (Finland)
 • DIN EN 1995-1-1/NA:2014-07 (Duitsland)
 • UNI EN 1995-1-1/NA:2016-11 (Italië)
 • LVS EN 1995-1-1/NA:2014-12 (Letland)
 • LST EN 1995-1-1/NA:2014-06 (Litouwen)
 • LU EN 1995‑1‑1/NA:2020‑03 (Luxemburg)
 • NEN EN 1995-1-1/NB:2014-06 (Nederland)
 • NS EN 1995-1-1/NA:2014-08 (Noorwegen)
 • NF EN 1995-1-1/NA:2020-04 (Frankrijk)
 • PN EN 1995-1-1/NA:2014-07 (Polen)
 • NP EN 1995-1-1/NA:2014-09 (Portugal)
 • STN EN 1995-1-1/NA:2019-12 (Slowakije)
 • SIST EN 1995-1-1/A101:2018-01 (Slovenië)
 • UNE EN 1995-1-1/AN:2016-04 (Spanje)
 • SS EN 1995-1-1/AN:2014-05 (Zweden)
 • Uitgebreide bibliotheek met houtsoorten
 • Ontwerp van cirkelvormige, rechthoekige en samengestelde doorsnedes (hybride)
 • Rekening houden met ravelingen
 • Speciale eindopleg situaties
 • Classificatie van de constructie in een gebruiksklasse (Service Class) en acties in belastingduurklasse (Load Duration Class)
 • Ontwerp van staven en staafverzamelingen
 • Stabilteitscontrole volgens de equivalente staaf methode
 • Bepalen van de maatgevende snedekrachten
 • Duidelijk weergave of het ontwerp voldoet of niet
 • Visuele weergave van de U.C.-waardes in RFEM/RSTAB
 • Automatische optimalisatie van het profiel
 • Stuklijst van de staven
 • Exporteren van gegevens naar MS Excel
 • Vrije invoer van klasses voor de brandwerendheid
 • Brandwerendheid volgens EN 1995-1-2
 • Importeren van kniklengtes per richting uit RF-STABILITY/RSBUCK add-on modules
 • Ontwerp van verlopende profielen volgens de eerder ingegeven Snede-op-Nerf hoek (Cut to Grain)
 • Ontwerp van nokken met transversale trekspanningen
 • Ontwerp van gekromde liggers en staafverzamelingenInvoer


Na het starten van de add-on module is het noodzakelijk om de te ontwerpen staven en staafverzamelingen te selecteren. Voor de uiterste, bruikbaarheid en brandwerendheid grenstoestand moeten de relevante belastingcombinaties worden geselecteerd. De materialen van RFEM/RSTAB zijn vooringesteld en kunnen in Timber Design worden aangepast om tot een optimaal ontwerp te komen. De aanvullende eigenschappen van de houtsoorten zijn in de bibliotheek te controleren.

De module wijst de Belastingduurklasses (LDC) en de gebruiksklasses (SECL) toe aan de geselecteerde staven en belastinggevallen.

Samengestelde profielen kunnen uit verschillende materialen bestaan. Timber Design houdt rekening met de verschoven zwaartelijn (in het geval van niet-starre doorsnedes). Voor de vervormingsberekening dienen relevante lengtes van de staven en staafverzamelingen te worden ingegeven. Tevens kan de toog, liggertype: uitkraging, e.d. worden ingegeven.Ontwerp


Het doorsnedeweerstand ontwerp berekent de trek en druk in de richting van de vezels, de buiging, de buiging in combinatie met trek/druk en dwarskrachtweerstand. Bij de dwarskracht controleert de module ook de torsie. Er wordt getoetst op toelaatbare spanningen.

De drukstaven en liggers gevoelig voor kip toetst Timber Design volgens de Equivalente Staafmethode. Het beschouwt de axiaaldruk, buiging met of zonder drukkracht en buiging met normaaltrekkracht. De vervorming van uitkragingen en (doorgaande) liggers gebeurt volgens de karakteristieke en quasi-blijvende combinaties van de BGT.

Met verschillende Ontwerp Gevallen kan een houtconstructeur verschillende kolommen en liggers op een speciale manier beschouwen. In het geval van verlopende staven wordt de Snede-op-Nerf (Cut-to-Grain) hoek beschouwd in de buigtrek en buigdrukzone. Als er een nok is gedefinieerd, dan wordt de nok aanvullend gecontroleerd.Resultaten


De resultaten gesorteerd op belastinggeval, doorsnede, staaf, staafverzameling of x-locatie worden weergegeven in duidelijk gerangschikte resultaatvensters. Door de overeenkomstige tabelrij te selecteren, wordt gedetailleerde informatie over het uitgevoerde berekening weergegeven.

De resultaten omvatten een overzichtelijke lijst van alle eigenschappen van materiaal en doorsnede, snedekrachten en U.C.-waardes. Bovendien is het mogelijk om de verdeling van snedekrachten van elke x-positie in een afzonderlijk grafisch venster weer te geven.

Stuklijsten per staaf of per staafverzameling voor de afzonderlijke soorten doorsneden maken de weergave van de gedetailleerde en constructieve resultaten compleet. Om de invoer- en resultaatgegevens af te drukken, kunt u het globale RFEM / RSTAB berekeningsrapport gebruiken.

Voor verdere verwerking van verschillende gegevens is het mogelijk om alle tabellen naar MS Excel te exporteren.