Dynamische Berekeningen

Met de Modal Analysis add-on berekent een constructeur snel en gemakkelijk de eigen frequenties en de eigenvormen van staaf-, plaat-, en Solid modellen. Het is eenvoudig om massa’s aan het model toe te voegen.

Alle vereiste invoerwaarden worden geïmporteerd uit RFEM/RSTAB. Krachtige eigenwaarde Solvers (bijv. Lanczos, subruimte-iteratie, enz.) zijn beschikbaar om tot 9.999 eigenwaarden te bepalen.


Met de Response Spectrum Analysis add-on module voert u de aardbevingsberekening uit met behulp van de multi-modale responsspectrumanalyse. De hiervoor benodigde spectra kunnen volgens de normen worden gecreëerd of door de gebruiker worden gedefinieerd. Hieruit worden de equivalente statische krachten gegenereerd.

De add-on bevat een uitgebreide bibliotheek met versnellingen van aardbevingszones. Deze kunnen worden gebruikt om responsspectra te genereren.