Rekensoftware voor de controle van hout

Maken van de hoofdberekening van een houtconstructie

Met de 2D- of 3D-versie van RFEM of RSTAB kan een constructeur van houtconstructies raamwerken genereren, modelleren, berekenen en controleren. Een speciale Wizard genereert doorgaande liggers, 2D vakwerken, of dakspanten. Bepaal de snedekrachten, reactiekrachten, en vervormingen van het rekenmodel. De constructie kan uit bestaan uit een samensteling van hout, staal, beton, aluminium, of metselwerk. Lees het 3D model in uit Tekla, of REVIT. Met behulp van een Wizard maakt een gebruiker een berekeningsrapport met de numerieke en grafische resultaten. De resultaten kunnen gebruikt worden om de houtverbinding te ontwerpen.

Vanuit CAD-work kunnen 3D-bestanden worden ingelezen in RFEM.


Controleer hout volgens o.a. de Eurocode 5

Met de add-on Timber Design controleert de houtconstructeur de buigweerstand, dwarskracht en stabilteit van liggers en kolommen. Controle volgens de Eurocode 5, Amerikaanse en Canadese norm. Onderzoek de lange-termijn vervorming inclusief kruip. Toets de brandwerendheid. Importeer de berekende kniklengtes uit Structure Stability in voor alle staven.


Spanningen in CLT-constructies of kruislaaghout constructies

Met de add-on module Multilayer Surfaces kan een houtconstructeur de spanningen per laag in een gelamineerde, kruislaaghout constructie berekenen. De constructeur modelleert het paneel van kruislaaghout als een vlak. Per laag wordt het materiaal, de dikte en stijfheid door de houtconstructeur ingegeven. De scharnierende aansluiting tussen de panelen kan in RFEM met zogenaamde lijnscharnieren worden gemodelleerd, waarbij ook de totale kracht per scharnier kan worden bekeken.


Koppel de software met Tekla Structures

Met de basislicentie van RFEM en RSTAB kan het rekenmodel van Tekla geïmporteerd worden. Het rekenmodel van Tekla bevat de rekenkundige knopen, de hartlijnen van de profielen, de doorsnedes, scharnieren, steunpunten, plaatdiktes en eventueel de materialen, belastingen en belastingcombinaties. Gebruik de rekensoftware om de constructie te controleren. Exporteer de gewijzigde staven, profielen, materialen, plaatdiktes en scharnieren terug naar Tekla.


Koppel de software met REVIT

Met de basislicentie van RFEM en RSTAB kan het rekenmodel van REVIT geimporteerd worden. Het rekenmodel van REVIT bevat de rekenkundige knopen, de hartlijnen van de profielen, de doorsnedes, scharnieren, steunpunten, plaatdiktes en eventueel de materialen, belastingen en belastingcombinaties. Gebruik de rekensoftware om de constructie te controleren. Exporteer de gewijzigde staven, profielen, materialen, plaatdiktes, scharnieren en de berekende wapening in de staven en de platen terug naar REVIT.Knikcontrole met Structure Stability

Controleer de knikstabiliteit in een 2D of 3D-constructie met Structure Stability. Bepaal de kniklengte voor staafconstructies. Geef grafisch de berekende knikvorm voor lineaire en niet-lineaire combinaties weer. Bereken de Eulerse knikkracht, zodat de ingenieur de knikfactor en de vergrotingsfactor ziet. Gebruik verschillende Solvers, zodat de staalconstructeur de modellen optimaal berekent. Toets kolommen met verlopende of verschillende profielen. Bepaal de plooivorm van plaatvelden.


De RF-LIMITS add-on module berekent de draagkracht van staven, scharnieren, knopen, steunpunten en vlakken door middel van een voorgedefinieerde weerstand.

De uitbreidbare bibliotheek heeft de volgende houtenverbindingen (SIGHA, Sherpa, WÜRTH, Simpson StrongTie, KNAPP) als stalen verbindingsmiddelen (gestandaardiseerde knopen volgens EN 1993, M-connect)