Waterbouw

3D berekening van het kunstwerk

Met de 2D- of 3D-versie van RFEM kan een constructeur van waterbouwkundige kunstwerken modelleren, berekenen en controleren. Extrudeer lijnen in gekromde vlakken. Lees AutoCad lijnen in en versnel het maken van je rekenmodel. Bepaal de snedekrachten, reactiekrachten, en vervormingen van het model. De constructie kan uit staal, beton, aluminium, hout of composiet bestaan. Construeer constructies zoals sluisdeuren, funderingspalen, groutankers, remmingwerken, kademuren, keerwanden, steigers, brugpijlers, inlaten, duikers, sluizen en meer. De directe koppeling met MS Excel is vlot, wat prettig werkt. Met behulp van een Wizard maakt een constructeur een berekeningsrapport met de numerieke en grafische resultaten. De resultaten kunnen gebruikt voor de verschillende normcontroles, zoals beton en staal.


Bepaal de unity check van de spanning met RF-/STEEL

De equivalente spanning van bijvoorbeeld een stalen paneel kan een waterbouwkundig ingenieur toetsen met de add-on module RF-STEEL. De normaal-, schuif- en Von Mises-spanning wordt bepaald. Bekijk per doorsnede wat de optredende spanning in een staalvezel is. Controleer de toelaatbare spanning rekening houdend met de dikte van de onderdelen van de doorsnede. Controleer willekeurige doorsnedes. Bereken de stuklijst van de staalconstructie en de te verven oppervlakken. De spanningsgebieden voor vermoeiing kunnen worden weergegeven. De uitvoer bestaat uit numerieke en grafische resultaten.


Maak willekeurige dunwandige doorsnedes

Met de add-on module SHAPE-THIN modelleert een constructeur willekeurige dunwandige doorsnedes. Voor elk onderdeel van de doorsnede bepaalt het programma de C/T verhouding. Ook bepaalt de constructeur met het programma voor de willekeurige doorsnedes de geometrische grootheden zoals het traagheidsmoment, dwarskrachtencentrum en het zwaartepunt. Voor een verzameling van snedekrachten inclusief welving toetst SHAPE-THIN volgens de Eurocode. Het programma draait zonder RFEM of RSTAB. RFEM en RSTAB gebruiken de willekeurige doorsnedes in de staalcontroles.


Maak staal- en betondetails en -verbindingen met RFEM

Gebruik Solids (Volume-elementen) voor sterkteberekeningen van details en de verbindingen. Gebruik contactelementen (vlakvrijgaves) voor de overdracht van lasten tussen vlakken. Modelleer klemconstructies, hijsogen, buis-in-buis aansluitingen, doorkoppelingen, boutverbindingen, e.d. m.b.v. Solids. Bekijk de inwendige equivalente spanning in het detail. Controleer de optredende vervormingen, rekken en spanningen.Bereken remmingwerken

Bereken met de speciale APP van RFEM remmingwerken. In een aantal iteraties wordt de belasting zo aangepast, dat de vervorming en de belasting gelijk zijn aan de kinetische energie. De constructeur van het remmingwerk kan op meerdere posities in een willekeurig model een aanvaring op het remmingwerk of geleidewerk simuleren. Het resultaat is een duidelijk overzicht van de vervormingen en de snedekrachten.Knikcontrole met RF-STABILITY

Controleer de knikstabiliteit in een 2D of 3D-waterbouwkundige constructie met RF-STABILITY. Bepaal de kniklengte voor staafconstructies. Geef grafisch de berekende knikvorm voor lineaire en niet-lineaire combinaties weer. Bereken de Eulerse knikkracht, zodat de ingenieur de knikfactor en de vergrotingsfactor ziet. Gebruik verschillende Solvers, zodat de staalconstructeur de modellen optimaal berekent. Toets kolommen met verlopende of verschillende profielen. Bepaal de plooivorm van plaatvelden.


Doe een plooicontrole met PLATE-BUCKLING volgens de EN 1993-1-5

Plooiberekening voor verstijfde of niet-verstijfde platen. Importeer de snedekrachten uit RFEM. Definieer de oplegvoorwaarden voor de plaat. Pas horizontale of verticale verstijvers toe. De verstijvers kunnen strippen, T-stukken, L-profielen of Bulbflat staal profielen zijn. PLATE-BUCKLING berekent de plooivorm en controleert het plaatveld volgens de Eurocode EN 1993-1-5.Wapening berekenen voor liggers en vloeren volgens de EN 1992

Met de add-on module RF-CONCRETE en EC2 kan een waterbouwkundige constructeur de wapening van een betonnen ligger en/of betonvloer met onderslagbalken berekenen en controleren volgens de Eurocode 2. Wapening voor betonconstructies zoals kolommen, doorgaande liggers, kademuren, vloeren, wanden en gekromde schalen. De wapening is volgens de uiterste en bruikbaarheidsgrenstoestand. Het programma houdt rekening met de basiswapening. Grafisch kan de constructeur duidelijk het verschil tussen de basis- en bijlegwapening zien.


Bereken de eigenfrequenties

Voor dynamisch belaste waterbouwkundige constructies berekent een constructeur met de add-on module RF-DYNAM Pro de eigen frequenties. Als constructeur geef je de massa’s van de constructie in, waarbij de massa van de staven en platen automatisch wordt geconverteerd. Vervolgens rekent het programma de eigenfrequenties van de constructie uit. Het is mogelijk om opgelegde (harmonische) trillingen aan te brengen.