Waterbouw

3D berekening van het kunstwerk

Met de 2D- of 3D-versie van RFEM kan een constructeur van waterbouwkundige kunstwerken modelleren, berekenen en controleren. Extrudeer lijnen in gekromde vlakken. Lees AutoCad lijnen in en versnel het maken van je rekenmodel. Bepaal de snedekrachten, reactiekrachten, en vervormingen van het model. De constructie kan uit staal, beton, aluminium, hout of composiet bestaan. Construeer constructies zoals sluisdeuren, funderingspalen, groutankers, remmingwerken, kademuren, keerwanden, steigers, brugpijlers, inlaten, duikers, sluizen en meer. De directe koppeling met MS Excel is vlot, wat prettig werkt. Met behulp van een Wizard maakt een constructeur een berekeningsrapport met de numerieke en grafische resultaten. De resultaten kunnen gebruikt voor de verschillende normcontroles, zoals beton en staal.


Bepaal de unity check van de staalspanning met Stress-Strain Analysis

De equivalente spanning van de constructie kan een constructeur toetsen met de add-on Stress-Strain Analysis. De normaal-, schuif- en Von Mises-spanning wordt bepaald. Bekijk per doorsnede wat de optredende spanning in een staalvezel is. Controleer de toelaatbare spanning rekening houdend met de dikte van de onderdelen van de doorsnede. Controleer willekeurige doorsnedes. Bereken de stuklijst van de staalconstructie en de te verven oppervlakken. De spannings-gebieden voor vermoeiing kunnen worden weergegeven. De uitvoer bestaat uit numerieke en grafische resultaten.

Van lassen tussen vlakken wordt automatisch op basis van het type las de spanning bepaald.


Maak willekeurige dunwandige doorsnedes

Met de add-on RSECTION modelleert een constructeur willekeurige dunwandige doorsnedes. Voor elk onderdeel van de doorsnede bepaalt het programma de C/T verhouding. Ook bepaalt de constructeur met de module voor de willekeurige doorsnedes de geometrische grootheden zoals het traagheidsmoment, dwarskrachtencentrum en het zwaartepunt van de doorsnede. Voor een verzameling van snedekrachten inclusief welving toetst RSECTION volgens de Eurocode. De module draait zonder RFEM of RSTAB. RFEM en RSTAB gebruiken de willekeurige doorsnedes in de staalcontroles.


Maak staal- en betondetails en -verbindingen met RFEM

Gebruik Solids (Volume-elementen) voor sterkteberekeningen van details en de verbindingen. Gebruik contactelementen (vlakvrijgaves) voor de overdracht van lasten tussen vlakken. Modelleer klemconstructies, hijsogen, buis-in-buis aansluitingen, doorkoppelingen, boutverbindingen, e.d. m.b.v. Solids. Bekijk de inwendige equivalente spanning in het detail. Controleer de optredende vervormingen, rekken en spanningen.Bereken remmingwerken

Bereken met de speciale APP van RFEM remmingwerken. In een aantal iteraties wordt de belasting zo aangepast, dat de vervorming en de belasting gelijk zijn aan de kinetische energie. De constructeur van het remmingwerk kan op meerdere posities in een willekeurig model een aanvaring op het remmingwerk of geleidewerk simuleren. Het resultaat is een duidelijk overzicht van de vervormingen en de snedekrachten.


Knikcontrole van tijdelijke constructies

Knikcontrole met Structure Stability

Controleer de knikstabiliteit in een 2D of 3D-constructie met Structure Stability. Bepaal de kniklengte voor staafconstructies. Geef grafisch de berekende knikvorm voor lineaire en niet-lineaire combinaties weer. Bereken de Eulerse knikkracht, zodat de ingenieur de knikfactor en de vergrotingsfactor ziet. Gebruik verschillende Solvers, zodat de staalconstructeur de modellen optimaal berekent. Toets kolommen met verlopende of verschillende profielen. Bepaal de plooivorm van plaatvelden.


Doe een plooicontrole met PLATE-BUCKLING volgens de EN 1993-1-5

Plooiberekening voor verstijfde of niet-verstijfde platen. Importeer de snedekrachten uit RFEM. Definieer de oplegvoorwaarden voor de plaat. Pas horizontale of verticale verstijvers toe. De verstijvers kunnen strippen, T-stukken, L-profielen of Bulbflat staal profielen zijn. PLATE-BUCKLING berekent de plooivorm en controleert het plaatveld volgens de Eurocode EN 1993-1-5.Wapening berekenen voor liggers en vloeren

Met de add-on Concrete Design kan een betonconstructeur de wapening berekenen en controleren volgens de Eurocode 2 en ACI. Wapening voor betonconstructies zoals kolommen, doorgaande liggers, vloeren, wanden en gekromde schalen. De wapening is volgens de uiterste en bruikbaarheidsgrenstoestand. De betonsoftware houdt rekening met de basiswapening. Grafisch kan de constructeur duidelijk het verschil tussen de basis- en bijlegwapening zien.

Kolomwapening berekenen

Met de add-on Concrete Design kan een betonconstructeur de kolomwapening berekenen en controleren volgens de Eurocode 2. De wapening wordt bepaald rekening houdend met de kniklengte per richting. Voor de Eurocode 2 wordt de model kolom theorie aan gehouden voor de toeslagmomenten.

Ponscontrole van betonvloeren

De betonsoftware maakt een ponscontrole van de opleggingen (kolom/wanduiteinde) in de vloer volgens de Eurocode 2. De add-on neemt de relevante informatie van RFEM over. De aanwezige sparingen in de vloer reduceren de ponscapaciteit.

Bepaal de bijkomende en uiteindelijke doorbuiging

Met Concrete Design bepaalt de betonconstructeur de onmiddellijke, bijkomende en totale/uiteindelijke vervormingen van de betonconstructie bestaand uit platen, en staven. Op basis van de toegepaste wapening wordt de stijfheid per eindig element bepaald. Door de iteratieve berekening wijzigt het krachtenspel en de stijfheid van de constructie. Hierdoor krijgt de betonconstructeur een realistisch beeld van het gedrag van de gescheurde betonconstructie. De gescheurde eindige elementen (de gereduceerde stijfheid) kunnen worden gebruikt in de globale berekening van de constructie. Zo kan de daadwerkelijke doorbuiging in een vloer van een betonnen gebouw getoond worden.


Bereken de eigenfrequenties

Voor door aardbeving belaste constructies berekent een constructeur met de add-on Modal Analysis de eigen frequenties. Als constructeur geef je de massa’s van de constructie in, waarbij de massa van de staven of platen automatisch wordt geconverteerd. Vervolgens rekent het programma de eigenfrequenties van de constructie uit./p>