Stalen hallen ontwerpen en controleren volgens de Eurocode

Maken van de hoofdberekening van de stalen hal

Met de 3D-versie van de staalsoftware RFEM of RSTAB kan een staalbouw constructeur 3D raamwerken, zoals hallen, genereren, modelleren, berekenen en controleren. Met een speciale Wizard kunt u 3D stalen hallen genereren. De 3d berekening bepaalt de snedekrachten, reactiekrachten, en vervormingen van het model. De stalen hal kan bestaan uit een combinatie van staal, beton, aluminium, hout of metselwerk. Het is mogelijk om het 3D CAD-model in te lezen vanuit Tekla of REVIT. Met behulp van een Wizard kunt u snel een berekeningsrapport met de numerieke en grafische resultaten genereren. De resultaten kunt u gebruiken om verbindingen van de stalen hal te ontwerpen. U kunt de reactiekrachten uit het model importeren in Hilti Profis Engineering.

De staaloplossing van RFEM / RSTAB is gecertificeerd voor de Eurocode EN 1090.

Controleer de stalen hal volgens de Eurocode 3

Bepaal de U.C.-waarde van de stalen hal, zoals een distributiecentrum, met de normcontroles volgens de Eurocode 3 met de add-on module RF-/STEEL EC3. Bereken de buigknik, dwarskracht, buiging, plooi in het lijf, torsiestabiliteit, knikstabiliteit, interactie van buiging, normaalkracht en dwarskracht. Gebruik een toog om aan de doorbuigingstoets voor de staalconstructie te voldoen. Toets de brandwerendheid met of zonder brandwerende bekleding. Importeer de berekende kniklengtes uit RF-/STABILITY in voor alle staven.


Lees de stalen hal in vanuit Tekla Structures

Met de basislicentie van RFEM en RSTAB kun je het rekenmodel van een stalen hal in Tekla importeren. Het rekenmodel van Tekla bevat de rekenkundige knopen, de hartlijnen van de profielen, de doorsnedes, scharnieren, steunpunten, plaatdiktes en eventuele materialen, belastingen en belastingcombinaties. Gebruik de rekensoftware om de stalen hal te controleren. Exporteer de gewijzigde staven, profielen, materialen, plaatdiktes en scharnieren terug naar het hallen model in Tekla.


Knikcontrole van de kolommen met RF-STABILITY

Controleer de knikstabiliteit in de 3D stalen hal met RF-STABILITY. Bepaal de kniklengte voor gedrukte staven, zoals kolommen of schuine dakliggers. Geef grafisch de berekende knikvorm voor lineaire en niet-lineaire combinaties weer. Bereken de Eulerse knikkracht, zodat de constructeur de knikfactor en de vergrotingsfactor ziet. Gebruik verschillende Solvers, zodat de staalconstructeur de modellen van de stalen hal optimaal berekent. Toets kolommen met verlopende of verschillende profielen. Bepaal de plooivorm van plaatvelden.


Staalverbindingen in de hal controleren met RF-/JOINTS

Lees de gegevens uit het 3D rekenmodel en ontwerp de staalverbinding in RF-/JOINTS. Classificatie van scharnierende, flexibele of stijve raamwerkverbindingen. Ontwerp de verbinding volgens de opgegeven belasting en type. Pas lijfplaten en verstijvers toe. Zet een Coupe onder de ligger. Controleer de bouten en lassen. Ontwerp voetplaten met ankers en stuikverbindingen zoals een daknokverbinding.


Maak willekeurige dunwandige doorsnedes

Met de add-on module SHAPE-THIN modelleert een constructeur willekeurige dunwandige doorsnedes. Voor elk onderdeel van de doorsnede bepaalt het programma de C/T verhouding. Ook bepaalt de constructeur met de module voor de willekeurige doorsnedes de geometrische grootheden zoals het traagheidsmoment, dwarskrachtencentrum en het zwaartepunt van de doorsnede. Voor een verzameling van snedekrachten inclusief welving toetst SHAPE-THIN volgens de Eurocode. De module draait zonder RFEM of RSTAB. RFEM en RSTAB gebruiken de willekeurige doorsnedes in de staalcontroles.


Koppeling met IDEA Connection

RFEM of RSTAB rekenmodellen exporteren naar de staal software IDEA Connection. Inlezen van geometrie en excentriciteiten. Inlezen van profielen en materialen. Eenvoudige en complexe knopen. Inlezen van snedekrachten: Nx, Vy, Vz, Mx, My en Mz. Controle van de losse componenten in IDEA Connection. Controle volgens de Europese, Amerikaanse of Canadese norm. Classificatie van de staafaansluiting: scharnierend, flexibel of star.


Maak staaldetails en -verbindingen met RFEM

Gebruik Solids voor sterkteberekeningen van (staal)details en de staalverbinding. Gebruik contactelementen (vlakvrijgaves) voor de overdracht van lasten tussen vlakken. Importeer Step-bestanden (import van Inventor, Solidworks en Solidedge rekenmodellen. Modelleer klemconstructies, hijsogen, aansluitingen, windverbandkoppelingen, boutverbindingen, e.d. m.b.v. Solids. Bekijk de inwendige equivalente spanning in het staaldetail. Controleer met onze staalsoftware de optredende Von-Mises-spanning voor de staalverbinding en het staaldetail.


Doe een plooicontrole met PLATE-BUCKLING

Plooiberekening voor verstijfde of niet-verstijfde platen. Importeer de snedekrachten uit RFEM en/of RSTAB. Definieer de oplegvoorwaarden voor de plaat. Pas horizontale of verticale verstijvers toe. De verstijvers kunnen strippen, T-stukken, L-profielen of Bulbflat staal profielen zijn. PLATE-BUCKLING berekent de plooivorm en controleert het plaatveld volgens de Eurocode 3.


Maak een geavanceerde kip- en kiptoets

Met de RF-/STEEL EC3 Warping Torsion add-on module kan je als staalconstructeur de knik en kip berekenen van willekeurige dunwandige profielen. Met behulp van zeven vrijheidsgraden wordt de knik- en kipweerstand van het profiel bepaald. De constructeur kan de belasting op elke vezel van de doorsnede aanbrengen.