Wenteltrap Kasbank gebouw Amsterdam

Project zelfstaande wenteltrap.

In 2017 kreeg VIC OBDAM de opdracht van de BAM om het project Kasbank in Amsterdam geheel te realiseren. Hierin zit een vrijstaande wenteltrap. Totale inpandig realisatie van diverse onderdelen met een totaal gewicht van 334.000 kg.

Vic Obdam Staalbouw BV | Obdam
http://www.vicobdam.nl

VIC OBDAM is een zelfstandig staalbouwbedrijf, dat complete en complexe projecten in staal realiseert van berekening tot uitvoering.

Afmetingen van de wenteltrap

Diameter: 5.5 m

Hoogte: 9.5 m

Gewicht: 20 ton (alleen de stalen trapdelen)

Aantal Knopen: 4.600

Aantal Staven: 37

Aantal Vlakken : 312

Verschillende Doorsnedes: 7

Verschillende Materialen: 2

Wenteltrap Kasbank gebouw Vic obdam berekend met RFEM

Stalen wenteltrap Kasbank gebouw Vic obdam berekend met RFEM

Constructie en ontwerp

Een van de uitdagingen in het project was het ontwerp. Om tot dit ontwerp te komen zijn er meerdere stappen gemaakt en modellen berekend, rekening houdend met de vervorming en wensen van de opdrachtgever. Elke stap werd berekend in de rekensoftware RFEM, waarbij goed visueel weergeven kon worden wat de kritische elementen waren. Na elke stap is er een optimalisatieslag gemaakt worden met het uiteindelijke ontwerp als resultaat.

De gehele trap gedraagt zich als een grote spiraalveer, echter mag deze veer niet te veel vervormen. De gehele leuning immers is gemaakt van glas, waardoor de vervormingen beperkt moesten blijven.

De trap komt door middel van trekstaven te hangen aan de bovenliggende vloer (welke geplaatst is tussen een betonconstructie). De normale ondersteuning bevat zich aan de onderzijde van de trap. De vervorming van de bovenliggende vloer moet worden meegenomen om de invloed van buigstijfheid van de vloer te bepalen. Deze vloerstijfheid heeft invloed op de optredende trekkracht in de trekstaven.

Tenslotte is er ook een dynamische berekening uitgevoerd waarbij de invloed van de eigen frequentie is onderzocht. Op deze wijze is een inschatting van de trillingen in de gehele trap gemaakt.

De verbindingen met de bestaande elementen is belangrijk, omdat de vervorming hier ook minimaal moet zijn, deze verbindingen zijn gecontroleerd op stijfheid waarbij de rotatiestijfheid is meegenomen in het RFEM rekenmodel.

Wentel trap RFEM rekenmodel Vic Obdam

VIC OBDAM spiral staircase

Gebruikte programma’s voor de berekening van de constructie

RFEM rekensoftware

Vervormingen wentel trap berekend met RFEM rekensoftware

Staalproject door VicObdam in Kasbank gebouw amsterdam