Koppeling met IDEA Connection

De berekende snedekrachten van RFEM en RSTAB kunnen worden hergebruikt om detailberekeningen van staalverbindingen te maken. De directe koppeling tussen de software van Dlubal en IDEA Connection stelt de staalconstructeur in staat om complexe staalverbindingen met behulp van de eindige elementen methode te berekenen. De controle van de componenten is volgens de Eurocode of de Amerikaanse norm. Vervolgens kan de constructeur in RFEM of RSTAB eenvoudig zien welke knopen voldoen. Ook kan de berekende stijfheid van de flexibele staalverbinding als staafeindscharnier in RFEM of RSTAB worden ingevoerd.

Maken van de hoofdberekening

Met de 2D- of 3D-versie van RFEM of RSTAB kan een constructeur raamwerken genereren, modelleren, berekenen en controleren. Een speciale Wizard genereert doorgaande liggers, 2D raamwerken met consoles, 2D vakwerken, of 3D stalen hallen. Bepaal de snedekrachten, reactiekrachten, en vervormingen van het model. De constructie kan uit staal, beton, aluminium, hout of metselwerk bestaan. Lees het 3D model in uit Tekla of REVIT. Met behulp van een Wizard maakt een gebruiker een berekeningsrapport met de numerieke en grafische resultaten.


Koppeling met IDEA Connection

RFEM of RSTAB rekenmodellen exporteren naar IDEA Connection. Inlezen van geometrie en excentriciteiten. Inlezen van profielen en materialen. Eenvoudige en complexe knopen. Inlezen van snedekrachten: Nx, Vy, Vz, Mx, My en Mz. Controle van de losse componenten in IDEA Connection. Europese, Amerikaanse of Canadese norm. Classificatie van de staafaansluiting: scharnierend, flexibel of star.

IDEA CONNECTION wordt verdeeld door IDEA StatiCa BeNeLux bvDetailberekening in RFEM

Gebruik de Solids van de basislicentie van RFEM 3D voor de sterkteberekeningen van (staal)details en de staalverbinding. Gebruik contactelementen (vlakvrijgaves) voor de overdracht van lasten tussen vlakken. Importeer Step-bestanden (import van Inventor, Solidworks en Solidedge rekenmodellen. Modelleer klemconstructies, hijsogen, aansluitingen, windverbandkoppelingen, boutverbindingen, e.d. m.b.v. Solids. Bekijk de inwendige equivalente spanning in het staaldetail. Controleer de optredende Von-Mises-spanning voor de staalverbinding en het staaldetail.