Koppeling tussen Tekla en RFEM

15 mei – Koppeling tussen Tekla 2021/2022 en RFEM 6.

In de nieuwste versie van RFEM 6 is het mogelijk om via de directe import/export Tekla modellen uit te wisselen met RFEM 6 en RSTAB 9.