Aanpassen van de stijfheid

RFEM biedt de mogelijkheid om de stijfheid van dragers, materialen of doorsneden aan te passen.
Het voorbeeld dat tijdens de Infomiddag wordt getoond, gaat over het aanpassen van de stijfheid van de steunen van een betonnen plaat (afbeelding 1).
In het bijzonder is de modificatie van de stijfheid toegepast op de helft van de steunen (afbeelding 2).

Aanpassen van de stijfheid van een betonplaat in RFEM rekensoftware

Afbeelding1: Betonvlak.

Aangepaste steunpunten op betonvlak in rekensoftware RFEM

Afbeelding 2: Aangepaste steunpunten op betonvlak.

Om de stijfheid aan te passen van een groep steunpunten in RFEM dient u het volgende te doen:

  1. Ga naar Belastingcombinaties;
  2. Selecteer de tab Berekening Parameters;
  3. Klik op stijfheid aanpassen.
  4. Er wordt een nieuwe tab ‘Aangepaste stijfheid’ geopend naast de Berekening parameters (afbeelding 3) .
  5. Klik op Knoopondersteuningen.
  6. Selecteer Individudueel en klik op OK om in te stellen (afbeelding 4)
  7. voer de waarde van de vermenigvuldigingsfactor invoorhet steunpunt waarvan je de stijfheid wil aanpassen en klik OK (afbeelding 5).

Berekeningsparameters activeer aangepaste stijfheid in RFEM rekensoftware

Afbeelding 3: Berekeningsparameters – Pas stijfheid aan.

Pas stijfheid van knoop steunpunten in rekensoftware RFEM

Afbeelding 4: Pas stijfheid aan voor knoop steunpunten.

Pas stijfheid aan met vermenigvuldigingsfactor in rekensoftware RFEM

Afbeelding 5: Pas stijfheid aan met vermenivuldigingsfactor.

Wanneer de berekening voor het belastinggeval klaar is en we bekijken de resultaten, is de vervorming in overeenstemming met de geselecteerde steunpunten groter dan de andere steunpunten (afbeelding 6).

Aangepaste stijheid steunpunten in RFEM in rekensoftware

Afbeelding 6: Resultaat voor aangepaste stijfheid voor steunpunten.

Het is mogelijk om alles te vermenigvuldigen met dezelfde vermenigvuldigingsfactor :
Stijfheden aanpassen in RFEM met vermenigvuldigingsfactor
Picture 7: Multiply all with factor.

Download het voorbeeld bestand via: Stijfheid van een betonvloer op palen.rf5