Project Capital C ( De diamantbeurs)

Project naam – Capital C (De Diamantbeurs), 2019

Bedrijfsnaam: Octatube
Vestiging: Delft
website: www.octatube.nl

Afmetingen van de constructie

Diameter/lengte/ breedte : 45m x 21m

Hoogte: 10m

Gewicht: 135 kN (exclusief ondersteuningsconstructie derden)

295.2 kN (inclusief ondersteuningsconstructie derden)

Aantal Knopen in RFEM: 632

Aantal Staven: 1085

Aantal Vlakken : 0

Verschillende Doorsnedes: 7 (exclusief ondersteuningsconstructie derden)

17 (inclusief ondersteuningsconstructie derden)

Verschillende Materialen: 1

Diamantbeurs staalconstructie staal profielen gesorteerd op doorsnede in RFEM

Diamantbeurs Proefopstelling staalconstructie door octatube met RFEM rekensoftware

Inleiding van het project /Opdrachtgever:
De voormalige Diamantbeurs te Amsterdam, vanaf nu Capital C, is in oude glorie hersteld na een ingrijpende renovatie. Het rijksmonument is niet alleen teruggebracht naar het oorspronkelijke ontwerp, maar heeft nu een ruimtelijke dakopbouw van glas en staal ontworpen door het gerenommeerde architectenbureau ZJA Zwarts & Jansma Architects.

Inleiding over Octatube als bedrijf:

Octatube is een ‘Design & Build’ partner. Wij ontwerpen en bouwen complexe architectonische constructies, met een accent op hoogwaardige toepassingen van glas en staal. Realizing Challenging Architecture van architectonisch concept tot uitvoering.

Constructie en ontwerp

Het constructief system van de dakopbouw kan worden omschreven als een cilindrisch gridshell met twee koepels aan beide uiteinden. Door de belendende bebouwing op het dak en een opening voor de entreegevel zijn er delen weggesneden uit de vorm van de gridshell. De koepel heeft in principe maar één repeterend constructief principedetail, maar door de vrije vorm is toch elke knoop anders en zijn veel unieke onderdelen nodig. Ongeveer 1000 verschillende stalen elementen en 200 diverse glasruiten.

Voor complexe projecten is een flexibel softwarepakket nodig waarin de veelal unieke elementen kunnen worden gemodelleerd. Hierbij is RFEM gebruikt in combinatie met Rhinoceros (Rhino), Grasshopper en IDEA Statica. Bij de aanvang vormde een lijnmodel in Rhino-Grasshopper van de architect het uitgangspunt. Daarin stonden de hoofdlijnen en onderverdeling aangegeven. De rastermaten en de kromming zijn in dit model verder bestudeerd en geoptimaliseerd. Het lijnmodel en de constructieve belastingen zijn vanuit Grasshopper gekoppeld aan RFEM, waarin het model naar een constructief optimum is gebracht. De belastingen op de constructie zijn gegenereerd door een indirecte koppeling met Rhino en een in eigen beheer gemaakt script. Hierbij is een indirecte koppeling tussen Grasshopper en RFEM via Excel gebruikt. Voorwaarde was wel, dat de vierzijdige glasruiten allemaal vlak zijn, zo recht als een facet van een diamant.

Met berekeningen uit RFEM en IDEA Statica zijn de maten van kokers (RHS) gevalideerd. Doordat de rotatiestijfheid van de verbindingen van belang is om de stijfheid en sterkte van de gridshell als geheel en de aansluitingen te controleren, zijn er twee modellen gebruikt. Deze twee modellen gelden als onder- en bovengrens qua stijfheid. De bovengrens is aangenomen met volledig stijve verbindingen voor de sterkteberekening van de verbindingen. De ondergrens voor de rotatiestijfheid is iteratief bepaald tussen RFEM en IDEA Statica, per type aansluitdetail. Dit model met slappere verbindingen is interessant voor de toetsing van de stijfheid en stabiliteit van de gridshell. Hierbij is ook de onderliggende staalconstructie als ondersteuningsconstructie meegenomen ten aanzien van de krachtsverdeling. Dit was nodig omdat het benaderen van de veerstijfheid van de verticale ondersteuningen een intensief iteratief proces zou zijn, doordat de stijfheden zouden variëren per belastinggeval.

Gebruikte programma’s e add-ons voor de berekening van de constructie

RFEM rekensoftware

RF-STEEL Members

RF-STEEL EC3

RF-STABILITY
IDEA Statica

Grasshopper

Rhinoceros (Rhino)

Binnenzijde diamantbeurs glas en staalconstructie door Octatube met RFEM