RF-LAMINATE Add-on Module voor RFEM

Ontwerp van gelamineerde constructies

De RF-LAMINATE add-on module voert de spannings- en vervormingsberekening uit van gelamineerde vlakken. De berekening houdt rekening met de schuifkoppeling op basis van de laminaten theorie.

Op basis van een laagopbouw die door de gebruiker wordt ingevoerd, maakt de module een stijfheidsmatrix voor het respectievelijke gelamineerde vlak. RF-LAMINATE ontwerpt bijvoorbeeld sandwich panelen, kruislaaghout (Cross-Laminated Timber CLT-) constructies, composieten constructies, glasvezelversterkte plastics, of pre-fabricaten.

De volgende normen worden door RF-CONCRETE o.a. ondersteunt:

 • EN 1995-1-1:2004-11 (inclusief nationale bijlagen)
 • ANSI/AWC NDS-2015 (LFRD en ASD)
 • ANSI/AWC NDS-2018 (LFRD en ASD)
 • Normonafhankelijk (enkel berekening: composiet)


Mogelijkheden

 • Algemene spanningscontrole van o.a. uw kruislaaghout constructies
 • Grafische en numerieke resultaten worden volledige geïntegreerd in RFEM
 • Flexibel ontwerp met verschillende laagsamenstellingen
 • Hoge efficiëntie door een eenvoudige invoer
 • Flexibiliteit door de gedetailleerde berekeningsmogelijkheden
 • Gebaseerd op het geselecteerde materiaalmodel met de bijbehorende lagen, wordt een lokale globale stijfheidsmatrix van het vlak in RFEM opgebouwd. De volgende materiaalmodellen zijn beschikbaar: orthotroop, isotroop, gebruiker-gedefinieerd of hybride (voor het combineren van materiaalmodellen)
 • Mogelijkheid om veelgebruikte laagopbouwen op te slaan in een bibliotheek
 • Bepaling van de basis, schuif en equivalente spanning
 • Spanningsberekening voor constructieve onderdelen in bijna elke vorm
 • Equivalente spanning volgens: Von Mises, Tresca, Rankine of Bach.
 • Berekening van de transversale schuifspanningen volgens Mindlin, Kirchoff of gebruiker-gedefinieerd
 • Bruikbaarheidsgrenstoestand controleert de vervormingen
 • Mogelijkheid om layer-coupling (laag-koppeling) toe te passen
 • Gedetailleerde resultaten inclusief de verschillende spanningscomponenten en U.C.-waardes in tabellen en grafische weergave
 • Resultaten in elke laag van het rekenmodel
 • Stuklijst van de berekende vlakken
 • Mogelijkheid om lagen te koppeling zonder schuifoverdrachtInvoer


Het is noodzakelijk om de belastinggevallen, -combinaties en omhullende combinaties te selecteren voor de uiterste en bruikbaarheidsgrenstoestand. Na de selectie van de vlakken kan een constructeur het relevante materiaalmodel instellen.

De opbouw van de lagen die de basis voor de stijfheidsberekening vormt, mag variëren. Een constructeur kan de parameters aanpassen voor het geselecteerde materiaalmodel. De 3×3 matrix van de lagen kan ook aangepast worden. Op deze wijze zorgt RF-LAMINATE voor een complete vrije compositie bij het genereren van de stijfheden.

De grensspanningen van elk laag worden bepaald door het toegepaste materiaal. Het is mogelijk om de grensspanning aan te passen.Resultaten


Na de berekening worden de maximale spanningen, de U.C.-waardes en vervormingen getoond per belastingcombinatie, vlak of rasterpunten. Een constructeur kan de U.C.-waarde van elke spanningscomponent tonen: buig-, schuif- of equivalente spanning. De huidige positie van de geselecteerde spanning wordt in het RFEM rekenmodel van o.a. uw kruislaaghout constructie getoond.
Aanvullend op de numerieke resultaten is het mogelijk om de spanningen en U.C.-waardes grafisch te tonen in het resultaten scherm. Hierin kan de constructeur de kleuren en waardes aanpassen.