Rhino|Grasshopper koppeling

Vanaf versie 5.21.02 is er een directe koppeling tussen het programma Rhino en de Rhino plug-in Grasshopper. Dit betekent dat bijvoorbeeld Rhino modellen kunnen worden geïmporteerd en geexporteerd naar RFEM. Modellen gemaakt met behulp van de visueel programmeertool Grasshopper worden direct in RFEM gemaakt. Op dit moment, December 2019, worden staven en willekeurige vlakken ondersteund. In de toekomst kan een gebruiker ook de materialen en de profielendatabase van RFEM gebruiken.

De directe koppeling tussen grasshopper en RFEM via het Rhino progamma
Directe uitwisseling van modellen tussen RFEM en Grasshopper