Omhullende resultaatcombinaties

In RFEM en RSTAB kan een gebruiker omhullende combinaties aanmaken. Een omhullende combinatie wordt gebruikt als een constructeur van een aantal combinaties of belastinggevallen de maximale of minimale waarde van de selectie van combinaties/gevallen wilt selecteren/tonen.

In RFEM en RSTAB zijn dit de zogenaamde resultaatcombinaties. De resultaatcombinaties kunnen gebruikt worden om via het super positie principe belastinggevallen met of zonder een veiligheidsfactor bij elkaar op te tellen, zie ook Het-voordeel-van-resultaatcombinaties-bij-lineaire-berekeningen.

In dit artikel leggen wij criterium van de omhullende combinatie mogelijkheid van de resultaatcombinaties uit.

Met het criterium van de resultaatcombinaties kan de gebruiker aangeven hoe er precies  met de veranderlijke belastinggevallen of -combinaties dient te worden omgegaan. Een belastinggeval kan namelijk BLIJVEND of VERANDERLIJK zijn. In het geval van VERANDERLIJK is de belasting AANWEZIG of NIET AANWEZIG. Bij BLIJVEND is een belastinggeval ALTIJD AANWEZIG.

Een voorbeeld in RFEM van een stalen mast met een puntlast naar links op de top en een puntlast naar rechts op de top. De puntlast voor de blijvende belasting is 8 [kN]. De puntlast voor de veranderlijke belasting is 10 [kN]. Voor elke situatie wordt een apart belastinggeval gemaakt. In totaal zijn er vier belastinggevallen.

BG1 t/m 4

De vervorming van de veranderlijke belastinggevallen is 50 mm. De vervorming van de blijvende belastinggevallen is 40 [mm].

Er zijn vier resultaatcombinaties gemaakt:

RC1 heeft alle belastinggevallen met een puntlast naar links. Het criterium voor het veranderlijke belastinggeval is ‘Blijvend’.

RC2 heeft alle belastinggevallen met een puntlast naar links. Het criterium voor het veranderlijke belastinggeval is ‘Veranderlijk’.

RC3 heeft alle belastinggevallen met een puntlast naar links en rechts. Het criterium voor het veranderlijke belastinggeval is ‘Blijvend’.

RC4 heeft alle belastinggevallen met een puntlast naar links en rechts. Het criterium voor het veranderlijke belastinggeval is ‘Veranderlijk’.

De resultaten van de omhullende combinaties RC1 t/m 4 zijn als volgt: van links naar rects: RC1, RC2, RC3, RC4

De bovenste rij toont de MAX|MIN waardes

De middelste rij toont de MAX waardes

De onderste rij toont de MIN waardes

Conclusie:

RC1 heeft in alle situaties een maximale vervorming van 90 [mm] en een steunpuntsreactie van 18 [kN]. Dit is optelling van de blijvende en de veranderlijke belasting [8 + 10 = 18 kN].

RC2 heeft in alle situaties een verschillende vervorming. De maximum vervorming is 90 [mm] en een steunpuntsreactie van 18 [kN]. De minimale vervorming is 40 [mm]. De veranderlijke belasting is ook niet aanwezig.

RC3 heeft in alle situaties geen vervorming en geen steunpuntsreactie. De naar links en naar rechts werkende belastingen heffen elkaar op.

RC4 heeft in alle situaties een maximale vervorming van 50 [mm]. De richting kan naar links of naar rechts zijn en geen steunpuntsreactie. De naar links en naar rechts werkende blijvende belastingen heffen elkaar op.

Link naar voorbeeld bestand: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/rfem/110_Uitleg+omhullende+combinaties.rf5