Onze referenties geven de volgende sterke punten van de rekensoftware RSTAB aan: Men kan met RSTAB sneller resultaten en een berekeningsrapport maken dan andere rekensoftware, het is gemaakt met Duitse topkwaliteit: grondig en uitvoerig, de onderhoudskosten zijn laag. Een constructeur kan parametrisch ontwerpen en er is een uitgebreide ondersteuning online. RSTAB heeft veel extra mogelijkheden.

User interface

project navigator views in RSTAB rekensoftwareProject Navigator – weergaven
Met het tabblad – ‘Weergaven’ in de projectmanager, kunt u op een eenvoudige manier verschillende weergaven genereren die u op elk moment kunt opslaan en openen.

 

 

 

fotorealistische rendering in RSTAB rekensoftwareFoto-realistische rendering
De foto-realistische rendering van een model in de 3D-weergave biedt snelle controle van invoergegevens. De display-kleuren kunnen vrij worden aangepast en afzonderlijk worden opgeslagen voor het scherm en voor de afdruk in het rapport.

 

 

objecten weergeven en uitzetten in RSTAB rekensoftware

Objecten weergeven en verbergen
Het is mogelijk om specifieke verschillende objecten zoals knopen, staven, ondersteuningen en andere objecten weer te geven of te verbergen. U kunt het model dimensioneren met lijnen, bogen, hellingen of hoogteverschillen. Vrij gevormde lijnen, secties en opmerkingen vergemakkelijken de invoer en evaluatie. U kunt hulp-objecten ook afzonderlijk weergeven of verbergen.

 

 

Lijnraster hulplijnen in RSTAB rekensoftwareLijnraster
U kunt snel een lijnraster maken in het cartesiaanse coördinatensysteem, inclusief eventuele notities en afmetingen. Bovendien is het mogelijk om bolvormige of cilindervormige roosters te maken. Het raster kan rond een of meer assen worden geroteerd. Bovendien kunt u het lijnraster opslaan en later opnieuw importeren.

Handige aanvullende functies en hulpmiddelen voor het genereren van constructies inclusief belastingen vergemakkelijken het modelleringsproces. Het ingeven van staaf niet-lineariteiten (kruip, scheuren, slip, wrijving etc.) is mogelijk, evenals starre koppelingen, niet-lineaire veren of excentrische verbindingen.

Modelling

3D hal genereren met handige tool in RSTABHandige hulpmiddelen voor het genereren van constructies
Handige tools om parametrische modellen in te voeren, zoals frames, hallen, vakwerken, wenteltrappen, bogen of daken. Bovendien maken veel tools het mogelijk om belastingsgevallen en belastingen te creëren ten gevolge van gewicht, sneeuw en wind.

 

 

optionele parametrische input in RSTAB rekensoftwareParametrische invoer
Om efficiënt met terugkerende structuren te werken, biedt RSTAB de mogelijkheid tot parametrische invoer. U kunt dit combineren met een te parametriseren hulplijnen invoer. Constructies kunnen gemaakt worden met behulp van specifieke parameters en snel worden aangepast door de parameters te wijzigen.

 

 

gemakkelijke modelinvoer in rekensoftware RSTABGemakkelijke modelinvoer
Constructies worden ingevoerd als 1D-, 2D- of 3D-modellen. Staaftypen, zoals liggers, spanten of trekelementen, vergemakkelijken de definitie van staafeigenschappen. Om oppervlakken te modelleren, biedt RFEM verschillende soorten oppervlakken, zoals Standaard, Orthotroop, Glas, Laminaat, Stijf, Membraan en andere. Daarnaast kunt u verschillende materiaalmodellen selecteren: Isotroop Lineair Elastisch, Isotroop Plastisch 1D / 2D / 3D, Isotropisch Niet-lineair Elastisch 1D / 2D / 3D, Orthotroop Elastisch 2D / 3D, Orthotroop Plastisch 2D / 3D (Tsai-Wu 2D / 3D) , Isotrope thermisch-elastische, isotrope metselwerk 2D en isotrope schade 2D / 3D.

 

staaf en ondersteuning niet lineairiteiten in RSTABStaaf en ondersteuning Niet-lineariteiten
Het is mogelijk om niet-lineariteiten te specificeren van staaf-eindvrijgaven (vloeien, scheuren, slippen, etc.) En ondersteuningen (inclusief wrijving). Hiervoor zijn speciale dialoogvensters beschikbaar voor het bepalen van de veerstijfheid van kolommen en wanden op basis van de geometrische invoer.

 

 

windbelastingen en sneeuwbelastingen genereren met RFEMWind- en sneeuwbelasting genereren volgens de Eurocode
Er zijn belastinggeneratoren beschikbaar die windbelastingen creëren volgens EN 1991-1-4, en sneeuwbelastingen volgens EN 1991-1-3. De belastinggevallen worden gegenereerd afhankelijk van de dakconstructie. Een andere generator maakt ijsbelastingen. U kunt terugkerende belastingcombinaties opslaan als sjablonen.

 

 

automatisch hernummeren van objecten in RFEMAutomatisch hernummeren van objecten
De nummering van objecten zoals knopen en staven kan worden aangepast. Het is mogelijk om de objecten automatisch opnieuw te nummeren in overeenstemming met de geselecteerde prioriteiten (richtingen van assen).

 

RSTAB biedt automatische generatie van belasting- en resultaatcombinaties volgens de Eurocode en andere internationale normen . In een overzichtelijk venster kunt u bijvoorbeeld belastinggevallen kopiëren, toevoegen of hernummeren. Belastinggevallen en combinaties worden gespecificeerd in de tabellen 2.1 tot 2.6.

Automatische generatie van combinaties

Beschikbare normen in RSTAB RFEMNormen
Het dialoogvenster Algemene gegevens bevat een breed scala aan standaarden en biedt de mogelijkheid om combinaties automatisch aan te maken. De volgende normen zijn beschikbaar:

 • EN 1990: 2002
 • EN 1990 + EN 1995: 2004 (hout)
 • EN 1990 + EN 1991-2; Road Bridges
 • EN 1990 + EN 1991-3; Cranes
 • EN 1990 + EN 1997
 • Verenigd Koninkrijk BS 5950-1: 2000
 • DIN 1055-100: 2001-03
 • DIN 1055-100 + DIN 1052: 2004-08 (hout)
 • DIN 1055-100 + DIN 18008 (glas)
 • DIN 1052 (vereenvoudigd) (hout)
 • DIN 18800: 1990
 • ASCE 7-10
 • ASCE 7-10 NDS (hout)
 • ACI 318-14
 • IBC 2015
 • Canada CAN / CSA S 16.1-94: 1994
 • Canada NBCC: 2005
 • NBR 8681
 • IS 800: 2007
 • SIA 260: 2003
 • SIA 260 + SIA 265: 2003
 • CTE DB-SE
 • China GB 50009-2012

Voor de Europese normen (EG) zijn de volgende nationale bijlagen beschikbaar:

 • Verenigd Koninkrijk BS EN 1990 / NA: 2004-12 (Verenigd Koninkrijk)
 • ÖNORM EN 1990: 2007-02 (Oostenrijk)
 • Wit-Rusland TKP EN 1990 / NA: 2011 (Wit-Rusland)
 • België NBN EN 1990 – ANB: 2005 (België)
 • Bulgarije BDS EN 1990: 2003 / NA: 2008 (Bulgarije)
 • Cyprus CYS EN 1990: 2002 (Cyprus)
 • CSN EN 1990 / NA: 2004-03 (Tsjechische Republiek)
 • DK EN 1990 / NA: 2007-07 (Denemarken)
 • SFS EN 1990 / NA: 2005 (Finland)
 • NF EN 1990 / NA: 2005/12 (Frankrijk)
 • DIN EN 1990 / NA: 2009-05 (Duitsland)
 • Griekenland ELOT EN 1990: 2009 (Griekenland)
 • UNI EN 1990 / NA: 2007-07 (Italië)
 • IS EN 1990: 2002 / NA: 2010 (Ierland)
 • LVS EN 1990: 2003 / NA: 2010 (Letland)
 • Litouwen LST EN 1990 / NA: 2010-11 (Litouwen)
 • Luxemburg LU EN 1990 / NA: 2011-09 (Luxemburg)
 • MS EN 1990: 2010 (Maleisië)
 • NEN EN 1990 / NA: 2006 (Nederland)
 • NS EN 1990 / NA: 2008 (Noorwegen)
 • PN EN 1990 / NA: 2004 (Polen)
 • NP EN 1990: 2009 (Portugal)
 • Roemenië SE EN 1990 / NA: 2006-10 (Roemenië)
 • SS EN 1990: 2008 (Singapore)
 • STN EN 1990 / NA: 2009-08 (Slowakije)
 • SIST EN 1990: 2004 / A1: 2005 (Slovenië)
 • UNE EN 1990 2003 (Spanje)
 • SS EN 1990 / BFS 2010: 28 (Zweden)

reductie van automatisch gegenereerde combinaties in RFEMReductie van automatisch gegenereerde belastingcombinaties
Er zijn drie opties om het aantal combinaties te verminderen. De eerste twee opties zijn alleen beschikbaar voor belastingcombinaties maar niet voor resultaatcombinaties.
De eerste optie maakt automatische analyse mogelijk van alle resultaten van belastinggevallen (interne krachten, vervormingen, enz.) van geselecteerde elementen. Vervolgens genereert RSTAB alleen die combinaties die de belastinggevallen bevatten die een maximum of minimum geven. Bovendien kunt u een maximum aantal relevante belastinggevallen definiëren, of belastinggevallen verwaarlozen met een zeer kleine bijdrage aan de maximum- en minimumwaarden.
De tweede optie maakt automatische evaluatie mogelijk van gegenereerde tijdelijke of door de gebruiker gedefinieerde resultaatcombinaties. Vervolgens worden alleen de geldende belastingcombinaties gemaakt.
De derde optie om het aantal gegenereerde combinaties te verminderen, is om alleen geselecteerde acties te classificeren als hoofdacties.

Stijfheid aanpassen initiele vervormingen beschouwen in Rekensoftware RFEM RSTABStijfheid wijzigen / Initiële vervormingen beschouwen
In de individuele belastinggevallen of -combinaties is er de mogelijkheid om de stijfheid aan te passen van materialen, doorsneden, knooppunten, lijn- en oppervlaktedragers, evenals staafeinde-vrijgaven en lijnscharnieren voor de geselecteerde -, of alle staven. Verder is het mogelijk om initiële vervormingen van andere belastinggevallen of belastingcombinaties te beschouwen.

Het model wordt lineair berekend volgens de lineaire statische berekening of niet-lineair volgens de berekening van de grote vervorming. Om interne krachten te bepalen, kunnen resultaten in combinaties worden toegevoegd.

Berekening

toepassing incrementele belastingen in rekensoftware RFEMToepassing incrementele belasting
belastingen kunnen incrementeel worden toegepast. De increment-optie is vooral handig voor berekeningen volgens de berekening van grote vervormingen. Voor staven kunt u schuifvervormingen beschouwen en interne krachten toepassen op een vervormde of onvervormde constructie . Met RSTAB kunt u bovendien postkritische berekening uitvoeren.

 

 

berekening van substructuren in RFEM rekensoftware

Berekening van onafhankelijke substructuren
Het is mogelijk om onafhankelijke substructuren te berekenen. De ontwikkeling van de vervorming wordt weergegeven in een diagram tijdens de berekening. Op deze manier kunt u eenvoudig het convergentiegedrag evalueren.

 

 

Toepassen van imperfecties in constructies in RFEMEenvoudige toepassing van imperfecties
Imperfecties kunnen worden toegepast op staven, lijsten van staven en staafverzamelingen. De nummering van staven is in dit geval niet relevant. De SUPER-RC add-on module zorgt voor een multi-combinatie van verschillende structuren, waarbij belastinggevallen van verschillende bestanden worden gecombineerd. Op deze manier kunt u verschillende bouwfasen beschouwen.

Interne krachten, vervormingen en reactiekrachten worden weergegeven in resultaattabellen en grafisch op het model. Filteropties maken directe selectie van resultaten mogelijk. Alle gegevens worden gedocumenteerd in een afdrukrapport. De inhoud van het rapport kan worden aangepast en opgeslagen als een sjabloon.

Resultaten

resultaatdiagrammen in RFEM rekensoftwareResultaatdiagrammen
De resultatendiagrammen van staven, vlakken en ondersteuningen kunnen vrij worden geconfigureerd: u kunt vloeiende reeksen definiëren met gemiddelde waarden of de resultaatverdelingen weergeven en verbergen, indien nodig. Deze optie zorgt voor een gerichte evaluatie van de resultaten. Alle diagrammen kunnen in het afdrukrapport worden toegevoegd.

 

 

visualisatie van resulaten in RFEMVisualisatie van resultaten
Resultaten worden weergegeven op een gerenderd model in een aantal kleuren,om vervormingen zoals rotatie van de staaf eenvoudig te kunnen zien. U kunt de kleuren en het bereik van waarden in het configuratiescherm vrij definiëren. Vervormingen kunnen worden geanimeerd en opgeslagen als een videobestand.

 

 

gedetailleerde resultaattabellen in RSTABGedetailleerde resultaat-tabellen
De eerste resultaat-tabel geeft een samengevat overzicht weer dat het evenwicht van krachten in de constructie en de maximale vervormingen biedt. Informatie over het berekeningsproces is ook opgenomen. U kunt de resultaat-tabellen filteren op specifieke criteria, zoals extreme waarden of locaties.

 

 

Rapport exporteren RTF en PDF en VC master vanuit RFEM rekensoftwareAfdrukrapport Exporteren in RTF- of PDF-bestand en in VCmaster
Er zijn verschillende talen beschikbaar voor de resultaten in een afdrukrapport: Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Tsjechisch, Slowaaks, Hongaars, Pools, Nederlands, Portugees, Russisch en Chinees.U kunt individueel nog meer talen aanmaken. Het is mogelijk om extra teksten als RTF-bestanden te importeren. Paginanummering kan ook worden geconfigureerd om bijvoorbeeld voorvoegsels te gebruiken. Bovendien kunt u het afdrukrapport exporteren als een RTF- of PDF-bestand en ook naar bijv. VCmaster.

 

 

rapport extent management in RFEm rekensoftwareAfdrukrapport Extent Management
De omvang van een afdrukrapport kan individueel worden aangepast aan de hand van selectiecriteria. U kunt afdruksjablonen maken op basis van reeds bestaande afdrukken en deze globaal hergebruiken voor alle ontwerpprojecten. In het geval van grafische printpresentaties bestaat de mogelijkheid om titelvakken toe te voegen.

De projectmanager geïntegreerd in RSTAB beheert items en projecten op een centrale locatie. Gedetailleerde informatie en grafische weergave vergemakkelijken de toewijzing van alle modellen voor een snel ontwerpproces.

Project Manager

projectmanager in RFEM rekensoftwareNetwerk-compatibele projectmanager
De netwerk compatibele projectmanager houdt de projecten van alle Dlubal Software-programma’s centraal. Het organiseert de RFEM- en RSTAB-projecten en de projecten van SHAPE-THIN, SHAPE-MASSIVE en RX-TIMBER. Voordat u gegevens archiveert, kunt u de resultaten in de projectmanager verwijderen zonder een bestand te openen.

 

 

subprojecten maken in RFEMSub-projecten maken
De projectmanager kan ook subprojecten beheren. De manager geeft relevante informatie van elk model weer, bijvoorbeeld de datum van aanmaak en de laatste wijziging van een constructie en de bijbehorende gebruikersnaam. Bovendien kunt u de afmetingen en het gewicht van elke structuur bekijken. Voordat u de gegevens archiveert, kunt u resultaten in de projectmanager verwijderen zonder een bestand te openen.