Reinforced Concrete Analysis | Betonberekening | RFEM 6

Controle van betonconstructies (liggers of vloeren)

De Concrete Design add-on module voor het ontwerp van de beugel- en langswapening voor gewapend beton bestaat uit twee verschillende onderdelen:

Ontwerp en controle van de wapening:

 • Voor vloeren, wanden, en schalen volgens de uiterste grenstoestand (UGT) en scheurvorming in de bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT)
 • Voor (doorgaande) liggers en balkroosters volgens de uiterste grenstoestand (UGT) en scheurvorming in de bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT)


Mogelijkheden

 • Automatisch importeren van de snedekrachten uit RFEM/RSTAB
 • Controle volgens de uiterste grenstoestand (UGT) en bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT)
 • Aanvullend op de bovenstaande nationale bijlages kunt u zelf ook een afwijkend nationale bijlage maken conform uw eigen wensen
 • Flexibiliteit door een aantal gedetailleerde instellingen voor basis en uitgebreide controles
 • Snel en duidelijke uitvoer van resultaten voor direct na het ontwerp van de wapening
 • Grafische resultaten zijn zichtbaar in RFEM, bijvoorbeeld de benodigde bijleg wapening
 • Duidelijke numerieke resultaten van de berekening verzameld in tabellen
 • Complete integratie van de numerieke uitvoer in het RFEM berekeningsrapport.Mogelijkheden voor Staven

 • Berekening van de langs-, beugel- en torsiewapening
 • Weergave van de minimale wapening en de benodigde drukwapening
 • Berekening van de hoogte van de betondrukzone, de rekken in het beton en de wapening
 • Doorsnede belast door scheve buiging (My en Mz)
 • Verlopende profielen (voutes)
 • Bepaling van de vervorming volgens artikel 7.4.3. van de EN 1992-1-1
 • Beschouwing van de ’tension-stiffening’
 • Beschouwing van krimp en kruip
 • Duidelijke uitvoer van de berekening voor bezweken staven
 • Invoer van verhoogde dekking, kx-factor volgens de NEN-EN 1992
 • Duidelijke weergave van de optredende waarschuwingen en meldingen
 • Ontwerp details voor staven en posities op de staven
 • Mogelijkheid om betondoorsnedes te optimaliseren
 • Visualisatie van de 3D wapening in het grafische venster
 • Moment-krommingsdiagram of diagram met gereduceerde stijfheid
 • 2D interactie diagrammen Moment(en) en Normaalkracht
 • Brandwerendheid controle volgens EN 1992-1-2 voor rechthoekige en cirkelvormige doorsnedes
 • Mogelijkheid om uit te breiden met Nonlinear Material Behavior voor een complete geometrisch en fysisch niet-lineaire berekening van de krachtswerking, scheurvorming en doorbuiging.Mogelijkheden van RF-CONCRETE Surfaces

 • Vrije invoer van wapening in twee lagen per zijde in de uiterste grenstoestand
 • Mogelijkheid om alternatieven toe te passen om schuifwapening en drukwapening te voorkomen
 • Mogelijkheid om platen als gedrongen ligger te ontwerpen volgens de membraantheorie
 • Mogelijkheid om basiswapening te definiëren
 • Mogelijkheid om vrije bijleg wapening te definiëren
 • Invoer van verhoogde dekking, kx-factor volgens de NEN-EN 1992
 • Berekenen van de vervorming volgens EN 1992-1-1, artikel 7.4.3
 • Duidelijke weergave van de optredende waarschuwingen en meldingen
 • Ontwerp details voor alle punten in alle vlakken
 • Beschouwing van krimp en kruip
 • Beschouwing van ’tension stiffening’
 • Mogelijkheid om uit te breiden met Nonlinear Material Behavior voor een complete geometrisch en fysisch niet-lineaire berekening van de krachtswerking, scheurvorming en doorbuigingInvoer

Om de invoer van de gegevens te versnellen zijn er vlakken, staven, staafverzamelingen, materialen, vlakdiktes, vlakverzamelingen en doorsnedes vooraf ingesteld in RFEM. Het is mogelijk om de elementen grafisch te selecteren met de [SELECT] functie. Met het programma heeft een constructeur toegang tot de materialen en profielen bibliotheek. Belastinggevallen, -combinaties en omhullende combinaties worden automatisch gecontroleerd via een Ontwerpsituatie. De constructeur kan alle geometrische (natte knoop, eindoplegging) en normspecifieke wapeningsinstellingen in een apart scherm invoeren. De manier van invoer verschilt voor Members en Surfaces.

Verschillende vlakken en staven kunnen worden gegroepeerd in een speciale ‘Configuratie’ voor de Uiterste Grenstoestand en Bruikbaarheidgrenstoestand. Elke groep heeft verschillende parameters, zodat elke groep een economisch ontwerp krijgt op basis van de specifieke groepeigenschappen, zoals doorsnedes of randvoorwaarden.Resultaten

Na de berekening toont de module een duidelijk overzicht in tabelvorm van de benodigde wapening en de controle van de bruikbaarheidgrenstoestand. De tussenresultaten kunnen ook getoond worden.

De resultaten (toegepaste wapening) van staven worden weergegeven als resultaatgrafieken voor elke staaf. Er wordt een duidelijk overzicht weergegeven van de beugelwapening, de basiswapening en de bijlegwappening in de verschillende zones. Het is mogelijk om het wapeningvoorstel van de wapening handmatig te wijzigen. Bijvoorbeeld het aantal staven of de verankering. De wijzigingen worden automatisch uitgevoerd. De betondoorsnede inclusief de wapening wordt in het 3D-scherm weergegeven. Er wordt een interactiediagram getoond van de moment-normaalkracht interactie.

De resultaten van vlakken kunnen worden weergegeven als isolijnen, isobanden of numerieke waardes. Het is mogelijk de wapening per zijde en richting weer te geven als basiswapening, bijlegwapening of totale wapening.