Reinforced Concrete Analysis | Betonberekening | RFEM 6

Concrete Design | RFEM 6 add-on voor gewapend beton in de rekensoftware RFEM 6

De Concrete Design | RFEM 6 add-on onwerpt de wapening voor gewapend beton volgens o.a. de ACI 315 en Eurocode 2. Het controleert de uiterste grenstoestand, de bruikbaarheidsgrenstoestand en detaillering van gewapend betonnen liggers, kollommen, wanden, vloeren en schalen.

Concrete Design berekent de onmiddelijke, bijkomende en totale doorbuiging van gewapend beton. Het scheurvormingsmodule is conform de Eurocode 2 en gebaseerd op analytische formules. Per eindige element wordt er per richting een nieuwe stijfheid uitgerekend. Het resultaat van de integratie van alle stijfheden per eindig element is de vervorming.

De pons in punt- en lijnvormige ondersteuningen wordt gecontroleerd in een betonnen vloer. De ponswapening wordt ontworpen en gecontroleerd volgens de Eurocode 2. Er wordt rekening gehouden met sparingen en andere ponsperimeters in de vloer. De brandwerendheid controle is mogelijk voor rechthoekige en cirkelvormige betondoorsnedes.