Modal Analysis | Eigenvorm Bepalen | RFEM 6 / RSTAB 9

Berekening van Eigen Frequenties

De Modal Analysis add-on stelt een constructeur in staat om snel en op een gemakkelijke wijze de berekening van eigen frequenties / natuurlijke trillingen en mode shapes van staven, platen en Solids uit te voeren.

Alle benodigde invoerwaardes kunnen direct uit RFEM/RSTAB worden geimporteerd. Krachtige Solvers om de maximaal 9.999 eigen frequenties te berekenen zijn beschikbaar (bijvoorbeeld Lanczos, Subruimte, …)Mogelijkheden

 • Automatische bepaling van de massa’s ten gevolge van het eigen gewicht
 • Direct import van de massa’s vanuit belastinggevallen en -combinaties
 • Mogelijkheid om extra massa’s toe te voegen (punt-, lijnvormig, vlakmassa’s, intertie massa’s)
 • Optionele invoer van de verdeling van de normaalkracht (om bijvoorbeeld de voorspanning te beschouwen)
 • Combinatie van massa’s in verschillende massa-gevallen en massa combinaties
 • Voor-ingestelde combinatie coëfficiënten volgens de Eurocode 8
 • Wijziging van de stijfheid (bijvoorbeeld om verschillende massa’s en stijfheidswijzigingen te berekenen)
 • Resultaten van eigenwaardes, hoekfrequentie, eigenfrequentie en -periode
 • Bepaling van de modale vormen en massa’s in knopen of eindige elementen net punten
 • Resultaten van modale massa’s, effectieve modale massa’s, en modale massa factoren
 • Visualisatie en animatie van modale vormen
 • Verschillende schaalmogelijkheden voor modale vormen
 • Documentatie van numerieke en grafische resultaten in het berekeningsrapportInvoer


De invoerschermen hebben alle gegevens nodig om een eigenfrequentie berekening uit te voeren, zoals massa’s en de eigenwaarde Solvers.

De Modal Analysis add-on module bepaalt de laagste eigenfrequentie van een constructie. De constructeur kan zelf het aantal te berekenen eigenfrequentie instellen. Massa’s worden direct bepaald op basis van de geselecteerde belastinggevallen en -combinaties. Optioneel is het mogelijk om slechts in één van de drie globale richtingen de massa te beschouwen.

Extra massa kan worden toegevoegd aan knopen, lijnen, staven, en vlakken. De stijfheidsmatrix kan worden aangepast door het importeren van normaalkrachten of wijziging van de stijfheid van een belastinggeval of -combinatie.Berekening


De Modal Analysis heeft drie krachtige eigenwaarde Solvers:

 • Wortel van de karakteristieke polynoom
 • Lanczos methode
 • Subruimte methode

De Modal Analysis heeft twee krachtige eigenwaarde Solvers:

 • Subruimte methode
 • Verschoven inverse iteratie

De keuze van de Solver is voornamelijk afhankelijk van de grootte van het model.Resultaten


Na de berekening toont de module een lijst met eigenfrequenties, eigenwaardes en eigenperiodes. De lijsten worden in RFEM en RSTAB getoond en zijn volledige geïntegreerd. De modale vormen van de constructie kunnen numeriek via tabellen, grafisch of als animatie getoond worden.

Alle resultaattabellen zijn in het berekeningsrapport beschikbaar. Het is mogelijk om alle tabellen te exporteren naar MS Excel. Op deze wijze is een duidelijke uitvoer van de resultaten mogelijk.