RF-/DYNAM Pro Add-on Modules voor RFEM en RSTAB

Met de RF-/DYNAM Pro – Natural Vibrations add-on module berekent een constructeur snel en gemakkelijk de eigen frequenties en de mode shapes van staaf-, plaat-, en Solid modellen.

Alle benodigde invoerwaardes worden direct uit RFEM/RSTAB geïmporteerd.


Met de RF-/DYNAM Pro – Forced Vibrations add-on module voert dynamische berekeningen uit van constructies belast door opgelegde trillingen. Verschillende excitatie functie kunnen worden ingesteld op basis van tabellen, als harmonische lasten of als een functie van de tijd. De lineaire time-history wordt uitgevoerd door ofwel een modale berekening of met een lineaire impliciete Newmark berekening.


Met de RF-/DYNAM Pro – Equivalent Loads add-on module voert een constructeur de aardbevingsberekening uit van de multi-modal response spectrum berekening.


Met de RF-/DYNAM Pro – Nonlinar Time History add-on module is een uitbreiding van de add-on modules RF-/DYNAM Pro – Natural Vibrations en RF-/DYNAM Pro – Forced Vibrations (lineaire time history berekening)