RF-/DYNAM Pro Add-on Modules voor RFEM en RSTAB

Met RFEM en RSTAB kun een constructeur dynamische berekeningen uitvoeren. Deze berekeningen van constructies zoals staal, beton, hout, glas, composiet, aluminium, composiet of andere materialen. De rekensoftware berekent de verschillende eigen frequenties op basis van de opgegeven massa’s. De gewichten uit opgegeven belastingen kunnen worden omgezet naar massa’s. De volgende dynamische toestanden worden berekend: aardbeving of opgelegde trillingen. Bij een aardbeving worden de steunpunten belast door een opgelegde trilling in x, y of z-richting. Bij een opgelegde trilling zoals door bijvoorbeeld de trilling t.g.v. van een zware machine, explosie, of voetgangersbelasting op een staal- of betonconstructie. De opgelegde trilling kan een harmonische of tijdelijke belasting zijn (stoot).

Met de RF-/DYNAM Pro – Natural Vibrations add-on module berekent een constructeur snel en gemakkelijk de eigen frequenties en de eigenvormen van staaf-, plaat-, en Solid modellen.

Alle benodigde invoerwaardes worden direct uit RFEM/RSTAB geïmporteerd.


Met de RF-/DYNAM Pro – Forced Vibrations add-on module voert u dynamische berekeningen uit van constructies die belast zijn met opgelegde trillingen. Verschillende excitatie gevallen kunnen worden ingesteld op basis van tabellen, als harmonische lasten of als een functie van de tijd. De lineaire time-history wordt uitgevoerd door ofwel een modale berekening of met een lineaire impliciete Newmark berekening.


Met de RF-/DYNAM Pro – Equivalent Loads add-on module voert een constructeur de aardbevingsberekening uit van de multi-modal response spectrum berekening.


Met de RF-/DYNAM Pro – Nonlinar Time History add-on module is een uitbreiding van de add-on modules RF-/DYNAM Pro – Natural Vibrations en RF-/DYNAM Pro – Forced Vibrations (lineaire time history berekening)