RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History Add-on Module voor RFEM/RSTAB

Uitbreiding van RF-/DYNAM Pro voor Time-History berekening met niet-lineaire eigenschappen

De RF-/DYNAM Pro – Niet-lineaire Time-History add-on module voor een niet-lineaire dynamische berekening met externe excitaties. Verschillende excitatie-functies kunnen worden gedefinieerd in tabelvorm, als harmonische lasten of in functie van de tijd. De niet-lineaire time-history berekening wordt uitgevoerd met de niet-lineaire, impliciete Newmark berekening (enkel voor RFEM) of de expliciete berekening. Met deze module vervalt de begrenzing van lineaire systemen in RF-/DYNAM Pro – Forced Vibration.Mogelijkheden

 • Gebruikers-gedefinieerde tijdsdiagrammen in functie van de tijd, in tabelvorm, of als harmonische lasten
 • Combinatie van tijdsdiagrammen met RFEM/RSTAB belastinggevallen of -combinaties (staat de definitie toe van knoop-, staaf- en vlaklasten, en vrije en gegenereerde lasten die variëren door de tijd.
 • Combinatie van een aantal onafhankelijke excitatie-functies
 • Niet-lineaire time-history volgens de impliciete Newmark berekening (enkel RFEM) of de expliciete berekening
 • Constructieve demping met hulp van Raleigh dempingcoëfficiënten of Lehr’s demping
 • Directe import van initiële vervormingen vanuit een belastinggeval of -combinatie (enkel RFEM)
 • Wijziging van de stijfheid als initiële voorwaarde, bijvoorbeeld het axiale kracht-effect (enkel RSTAB)
 • Grafische weergaven van resultaten in een speciale tijdsmonitor
 • Exporteren van resultaten naar gebruikers-gedefinieerde tijdstappen of als een omhullendeNiet-lineairiteiten

 • Niet-lineaire staaftypes, zoals windverbanden (trekstangen), enkel-druk of kabels
 • Niet-lineaire staafdefinities, zoals bezwijken, vloeien door trek of druk of scheuren
 • Niet-lineaire ondersteuningen, zoals bezwijken, wrijving, diagram of deels werkzaam
 • Niet-lineaire vrijgaves, scharnieren, zoals wrijving, diagram, deels werkzaam, of oneindig stijf bij positieve of negatieve snedekrachtenInvoer


RF-/DYNAM Pro – Nonlinear Time History is geïntegreerd in de opbouw van RF‑/DYNAM Pro – Forced Vibrations en breidt de dynamische berekening uit met twee niet-lineaire berekeningsmethoden (één methode in RSTAB)

Kracht-tijd diagrammen kunnen worden ingevoerd als tijdelijk, periodiek of als functie van de tijd. Dynamische belastinggevallen combineren de tijdsdiagrammen met statische belastinggevallen, om een grotere flexibiliteit te verkrijgen. Verder is het mogelijk om tijdstappen voor de berekening, constructieve demping of de exportfunctie van de dynamische belastinggevallen te definiëren.Berekening


Berekening in RFEM
De niet-lineaire time-history berekening wordt uitgevoerd met de impliciete Newmark berekening of de expliciete berekening. Beide berekeningen gebruiken directe tijdsintegratiemethodes. De impliciete berekening heeft kleine tijdstappen nodig om precieze resultaten te verkrijgen. De expliciete berekening bepaalt de benodigde tijdstap automatisch om op een stabiele wijze een oplossing te verkrijgen. De expliciete berekening is toepasbaar voor de berekening van korte excitaties, zoals een impuls, of een explosie.

Berekening in RSTAB
De niet-lineaire berekening wordt uitgevoerd met de expliciete berekening. Het is een directe tijd integratie methode en bepaalt de benodigde tijdstap automatisch om op een stabiele wijze een oplossing te verkrijgen.Resultaten


Door de integratie van RF-/DYNAM Pro in RFEM of RSTAB kan een constructeur de numerieke en grafische resultaten van RF-/DYNAM Pro – Nonlinear Time History in het berekeningsrapport toevoegen. Het is mogelijk om alle RFEM opties voor het weergeven van resultaten te gebruiken.

De resultaten van de niet-lineaire Time-History berekening worden in een speciaal dialoogvenster getoond. Alle resultaten worden hierin op een tijd-as geplot. De numerieke resultaten kunnen naar MS Excel worden geëxporteerd.

In het geval van een niet-lineaire Time-history berekening kan een constructeur kiezen tussen de resultaten van individuele tijdstappen (bijv. op 8.2, 9.3, 10.2 seconden) of een filter voor alle ongunstige resultaten van alle tijdstappen.

De antwoordspectrums berekening genereert omhullende combinaties.