Integratie met REVIT Structures

Revit toont uitgebreide constructies op een eenvoudige manier, met CAD- en rekenmodellen, inclusief elk detail. Het modelleren van een constructie is volledig geautomatiseerd. Handmatige aanpassingen van het rekenmodel zijn echter altijd mogelijk. U kunt ook statische objecten definiëren zoals scharnieren, ondersteuningen en belastingen. Omdat de kwaliteit van een rekenmodel altijd afhankelijk is van een CAD-model, worden de foutbronnen geminimaliseerd.2-richting gegevensuitwisselingREVIT data uitwisseling met RFEM

Revit biedt niet alleen uitgebreide opties voor weergave, maar ook een speciale set tools om constructietekeningen te maken. RFEM / RSTAB werkt samen met Revit via een directe interface. Op deze manier is het mogelijk om nieuwe modellen te maken en wijzigingen in beide richtingen door te voeren. Revit is dus een perfecte aanvulling op RFEM / RSTAB. Het kan worden toegepast voor hoeveelheden onderzoek, het opstellen van stuklijsten, of in het algemeen om uw CAD-prestaties te verbeteren.Slimme objecten

De rekenprogrammateur RFEM / RSTAB is gebaseerd op een objectgericht constructiemodel; Revit is gebaseerd op parametrische modellering. Daarom wordt bij gegevensuitwisseling de ‘intelligentie’ van de objecten bijgehouden: dit betekent dat een kolom of een ligger wordt vervangen door een vergelijkbaar constructief object in RFEM. Alleen door een groep lijnen niet.Correct rekenmodelCorrect rekenmodel REVIT en RFEM

De interface beheert typische problemen, die voortkomen uit het afleiden van correcte rekenmodellen uit CAD modellen: dankzij instelbare hulplijnen worden de dragende componenten automatisch samengevoegd in een ideaal computermodel, zelfs als de hartlijnen van kolommen en liggers elkaar niet snijden.Modeluitlijning

In het geval van gewijzigde doorsneden of materialen is het mogelijk om de gegevens in beide programma’s bij te werken. Nieuwe componenten worden automatisch toegevoegd en verwijderde componenten worden verwijderd.Resultaten exporterenREVIT export van resultaten

De snedekrachten, vervormingen en de wapeningsresultaten kunnen na de berekening met RFEM / RSTAB naar Revit worden geëxporteerd. Een overeenkomstige weergave die automatisch wordt gegenereerd, evenals de Results Explorer (Structural Analysis Toolkit van Autodesk) zijn beschikbaar.Uitvoer van wapening

Gedefinieerde wapeningsgroepen van de RF-CONCRETE module kunnen direct worden geïmporteerd of gegenereerd als wapeningsobjecten in Revit. Vlak, rechthoek, veelhoek en cirkelvorm als wapeningsgebieden kunnen hiervoor worden geselecteerd.