RFEM - Eindige Elementen constructie berekening software

De prijs van rekensoftware is belangrijk. Met de juiste rekensoftware kunnen de dagelijkse werkzaamheden van constructeur goed worden uitgevoerd. RFEM heeft een modulair systeem. Naast RFEM 2D of 3D kunt u ook aanvullende modules aanschaffen, zoals de add-on module voor de berekening van spanningen in staven en platen. In bijgaande link kunt u de vigerende prijslijst downloaden:

Aan de rechterzijde van de pagina kunt u de vigerende RFEM prijslijst van MSc Engineering downloaden.
 

RFEM 6 Next Generation

Submodel van een stalen knoop

Algemeen 2D/3D-eindige elementen programma (platen, wanden, (gekromde) schalen met ribben, 2D/3D-raamwerken, volume en contact-elementen) volgens 1e, 2e en 3e orde theorie, kabelberekening en post-kritisch, niet-lineaire berekening (enkel druk-steunpunten, trek- en drukstaven, niet-lineaire en wrijvingsveren), intersecties tussen vlakken, vlaklastgenerator, BOOLEAN operaties voor volume elementen, grafische en tabelvormige invoer. Belastingcombinaties volgens o.a. Eurocode 0.

 • Ingeven van imperfecties voor staven en vlakken.
 • Directe koppeling met Rhino/Grasshopper.
 • Import en Export van MS Excel-bestanden.
 • 2D/3D-Wind en sneeuwgenerator volgens o.a. de NEN-EN 1991-1-4 en NEN-EN 1991-1-3.
 • Gebruikers- en berekeningsrapport sjablonen.
 • Multi-core processing t.b.v. het maken van berekeningen en rapporten.
 • Volledig 64-bit van programma, add-on’s en berekeningsrapport.
 • Parametriseren van blokken en projecten.
 • Bestandsuitwisseling via o.a. DXF, SAF, XML- en IFC-bestanden.
 • Automatisch en intelligent, o.a. Nederlandstalig rapportage met afbeeldinggenerator van model, belastingen, resultaten, formules, ontwerpsituaties en controles.
 • Tools o.a. m.b.t. knoophernummering, speciale objectselecties, slimme constructie aanzichten en resultaten op volume elementen, vlakken, e.d.. Automatisch modelreparatie.
 • Genereren van 3D-constructies met behulp van voorgedefineerde scripts.
 • Overzichtelijke projectmanager ‘Dlubal Centrum’ voor het beheer van projecten, sjablonen en blokken.
 • Snelle ontwerpcontrole via Ontwerpsituaties.
 • Starre Koppelingen tussen lijnen en lijn met vlak.
 • Kolom, Wand of Funderingspaal ondersteuning van vloeren.
 • Eenvoudige vloer-wand aansluiting voor o.a. metselwerk.
 • Licenties worden on-line beheerd.

Basisprogramma voor andere RFEM 6 add-on modules.

Prijs:
4.450,- Euro voor de basislicentie
3.115,- Euro voor elke extra licentie

RFEM 3D 5.xx

Rekenmodel in RFEM van een groutanker op een betonwand

Algemeen 2D/3D-eindige elementen programma in 64-bit, (platen, wanden, (gekromde) schalen met ribben, 2D/3D-raamwerken, volume en contact-elementen) volgens 1e, 2e en 3e orde theorie. Kabelberekening en post-kritisch, niet-lineaire berekening (enkel druk-steunpunten, trek- en drukstaven, niet-lineaire veren). Intersecties tussen vlakken, vlaklastgenerator. BOOLEAN operaties voor volume elementen, grafische en tabelvormige invoer. Import en export van MS Excel-bestanden. Koppeling met MS Word t.b.v. logboek en schermkopiën. 2D/3D-Wind en sneeuwgenerator volgens o.a. de NEN-EN 1991-1-4 en NEN-EN 1991-1-3. Gebruikers- en documentsjablonen. Multi-core processing t.b.v. het maken van documenten.

Het parametriseren van blokken en projecten. BIM-functionaliteit met OpenBIM (IFC), Revit, en Tekla Structures. Revit/Tekla modellen kunnen ge-updated of samengevoegd worden. Bestandsuitwisseling via o.a. DXF, DSTV, XML- en IFC-bestanden. Inlezen van bestanden van andere rekensoftware, zoals Ansys.Automatisch en intelligent, Nederlandstalig document met afbeeldinggenerator en RFT-import. Tools o.a. m.b.t. knoophernummering, speciale selecties, slimme constructie aanzichten en resultaten op volume elementen, vlakken, e.d., automatisch modelreparatie, genereren van 3D-constructies (vakwerken, 3D-hallen, balkroosters, e.d.) Overzichtelijke projectmanager voor het beheer van projecten. Uitlezen van gegevens en resultaten via COM-technologie.

Basisprogramma voor andere RFEM add-on modules.

Prijs:
3.950,- Euro voor de basislicentie
2.765,- Euro voor elke extra licentie

RFEM 2D 5.xx

Zelfde als RFEM 5.xx, doch enkel voor vlakke constructies, zoals balkroosters, raamwerken of plaat- en wandconstructies. 2D-wind en -sneeuwgenerator voor raamwerken incl. (kraanbaan)consoles en verlopende profielen. Automatische Wizards voor doorgaande liggers, dakspanten, raamwerken met kraanbaanconsoles en coupes/voutes, vakwerken en kabels. Koppeling met Excel en mogelijkheid tot parametrisch ontwerp.

Prijs:
1.550,- Euro voor de basislicentie
1.085,- Euro voor elke extra licentie

RF-STEEL 5.xx

Aanvullende module voor de (vergelijk)spanningsanalyse van staven en eindige elementen (vlakken). Optimalisatie van staalplaatconstructies en -verbindingen met schotjes, gaten en details bestaande uit eindige elementen. Per doorsnede wordt duidelijk de berekende normaal-, afschuif- of Von Mises-spanning (de equivalente spanning) getoond. De grafische weergave van de berekende spanning en de U.C.-waarde is mogelijk voor staaf- en plaatwerkconstructies.

Prijs:
1.150,- Euro voor de basislicentie
805,- Euro voor elke extra licentie

RF-STEEL EC3 5.xx

Aanvullende module voor de controle en optimalisatie van stalen raamwerken volgens de NEN-EN 1993-1-1. Brandwerendheidcontrole volgens de NEN-EN 1993-1-2. Duidelijke weergave van de toegepaste vergelijkingen, formules en symbolen. Praktische ingave van kipsteunen en kniklengtes. De kniklengtes volgens de module RF-STABILITY kunnen gebruikt worden bij de knikcontrole.

Prijs:
1.650,- Euro voor de basislicentie
1.155,- Euro voor elke extra licentie

RF-STABILTY 5.xx

Aanvullende module voor berekening van de kniklengtes, -factoren en -vormen voor lineaire en niet-lineaire berekeningen van raamwerken en platen, wanden en schalen. Duidelijke grafische weergave van de uitgeknikte constructies per knikvorm. Meerdere Solvers voor verschillende modellen. Rekening houden met de gunstige werking van trekkrachten in windverbanden en kabels. Mogelijkheid om knik in kolommen met verschillende doorsnedes te controleren. Prijs:
1.150,- Euro voor de basislicentie
805,- Euro voor elke extra licentie

RF-CONCRETE EC2 5.xx

Uitvoeren van de wapeningsmomenten

Aanvullende module voor de berekening van de wapening voor balken, platen, wanden en schalen volgens de NEN-EN 1992-1-1. Brandwerendheidcontrole volgens de NEN-EN 1992-1-2 voor balken. Duidelijke weergave van de toegepaste vergelijkingen, formules en symbolen. De praktische benodigde wapening wordt duidelijk numeriek en grafisch weergegeven. Per staaf/staafverzameling kan grafisch de toegepaste praktische wapening worden bekeken. Prijs:
1.300,- Euro voor de basislicentie
910,- Euro voor elke extra licentie