Multilayer Surfaces (zoals Gelamineerd, CLT) voor RFEM 6

Definitie van Multilaag Vlakken, zoals Gelamineerde Vlakken of Kruislaaghout (CLT)

Met de add-on Multilayer Surfaces kunt u meerlaagse vlakconstructies definiëren. De berekening kan worden uitgevoerd met of zonder de afschuifkoppeling. Een flexibele samenstelling van lagen (met behulp van vlak vrijgaves) evenals een koppeling van volume elementen bestaande uit bijvoorbeeld gas is mogelijk.

Een lokale algemene stijfheidsmatrix wordt gemaakt op basis van een door de gebruiker gedefinieerde laagopbouw. De add-on is bijvoorbeeld geschikt voor de definitie van kruislaag houten elementen, textiel gewapend beton, isolerende glasplaten, vezelversterkte kunststof, composiet plaawerk, enz. Het ontwerp (momenteel in ontwikkeling) wordt uitgevoerd in add-ons, zoals zoals houtontwerp, betonontwerp, spanning-rekberekening.Mogelijkheden

  • Flexibele definitie van verschillende laagsamenstellingen
  • Hoge efficientie tgv van minimale invoer
  • Flexibiliteit door de gedetailleerde instelling opties voor basis en uitgebreide berekeningen
  • Gebaseerd op het geselecteerde materiaalmodel en de ingevoerde lagen, genereerd RFEM een lokale stijfheidsmatrix van het vlakProcedure

De in de add-on Multilayer Surfaces gespecificeerde gegevens met betrekking tot materialen, belastingscombinaties en resultaatcombinaties moeten voldoen aan het ontwerpconcept van de norm. De materialenbibliotheek bevat al de relevante materialen. RFEM zorgt voor het automatisch genereren van belasting- en resultaatcombinaties volgens de norm. Het is ook mogelijk om de combinaties handmatig aan te maken.
De opbouw van de lagen die de basis vormen voor de stijfheidsberekening kan variëren. U kunt de parameters die zijn gedefinieerd door het geselecteerde materiaalmodel aanpassen aan uw individuele behoeften. Op deze manier is er een volledig vrije selectie bij het genereren van de stijfheden.
De grens-/limietspanningen van elke laag worden bepaald door het geselecteerde materiaal. Het is mogelijk om de waarden aan te passen aan de hand van door de gebruiker gedefinieerde specificaties. De samenstelling van lagen wordt als diktetype aan elk vlak toegewezen.Resultaten

Globale Parameters in RFEM
Meerlaagse Vlakconstructie

De stijfheden bevatten alle ontwerpcontroleformules inclusief standaardreferenties, zodat de ontwerpcontroles nauwkeurig kunnen worden getraceerd.
Alle invoer- en resultaatgegevens maken deel uit van het RFEM-afdrukrapport. U kunt de inhoud en omvang van het rapport specifiek voor de individuele ontwerpcontroles selecteren.