RF-/ALUMINIUM Add-on Module voor RFEM/RSTAB

Ontwerp van aluminium volgens EN 1999

De RF-/ALUMINIUM add-on module controleert aluminium liggers en kolommen voor de uiterste en de bruikbaarheidsgrenstoestand volgens de norm:

 

 • EN 1999‑1‑1:2007 (Eurocode 9)

Mogelijkheden

Aluminium materiaaleigenschappen
Aluminium materiaaleigenschappen
 • Importeren van materialen, doorsneden en snedekrachten van RFEM / RSTAB
 • Ontwerp voor trek, druk, buiging, afschuiving en gecombineerde snedekrachten
 • Controle van knik en kip
 • Automatische bepaling van kritische knikbelastingen en kritisch moment voor kip door middel van geïntegreerd EE-programma (eigenwaarde-berekening) van randvoorwaarden van belastingen en steunpunten
 • Optie om discrete kipsteunen van balken toe te passen
 • Automatische of handmatige doorsnede-classificatie
 • Integratie van parameters voor de volgende nationale bijlagen:
  • United Kingdom BS EN 1993-1-1/NA:2008-12 (Groot-Brittannië)
  • Belgium NBN EN 1993-1-1/ANB:2010-12 (België)
  • Cyprus CYS EN 1993-1-1/NA:2009-03 (Cyprus)
  • CSN EN 1993-1-1/NA.ed:2007-05 (Tsjechië)
  • DS/EN 1993-1-1 DK NA:2015 (Denemarken)
  • SFS EN 1993-1-1:2005 (Finland)
  • DIN EN 1993-1-1/NA:2015‑08 (Duitsland)
  • Greece ELOT EN 1993-1-1 (Griekenland)
  • UNI EN 1993-1-1/NA:2008 (Italië)
  • LST EN 1993-1-1/NA:2009-04 (Litouwen)
  • LU EN 1993‑1‑1:2005/AN‑LU:2011 (Luxemburg)
  • NEN EN 1993-1-1/NA:2011-12 (Nederland)
  • PN EN 1993-1-1:2006-06 (Polen)
  • STN EN 1993-1-1/NA:2007-12 (Slovakije)
  • SS EN 1993-1-1/NA:2011-04 (Zweden)

Naast bovenstaande Nationale Bijlagen is het ook mogelijk, dat een constructeur een eigen bijlage maakt met parameters ingevuld door de gebruiker.

 • Keuze aan een hele reeks aluminium materialen en profielen zoals: I-secties, kokers en meer
 • Mogelijkheid om eigen doorsnedes te importeren via DXF met de add-on module SHAPE-THIN
 • Een constructeur hoeft alleen de zijdelingse tussensteunen voor knik en kip te definiëren.
 • UGT-ontwerp: selectie van fundamentele of accidentele ontwerpsituaties voor elke belastingsgeval, -combinatie of omhullende combinatie
 • BGT-ontwerp: selectie van karakteristieke, frequente of quasi-permanente ontwerpsituaties voor elk belastinggeval, een combinatie of omhullende combinatie
 • Lascontrole van gelaste doorsneden
 • Grafische weergave van de eenheidscontrole en klasses op doorsnedes in RFEM / RSTAB-model
 • Bepaling van de extreme snedekrachten
 • Filteropties voor grafische resultaten in RFEM / RSTAB
 • Kleurenschalen in resultaatvensters
 • Weergavemodus voor aanpassing van het beeld in het werkvenster
 • Automatische doorsnede-optimalisatie
 • Overdracht van geoptimaliseerde doorsneden naar RFEM / RSTAB
 • Stuklijst met overzicht van hoeveelheden zoals het totale gewicht, de oppervlakte, …
 • Importeren en exporteren naar MS Excel met één muisklik
 • Controleerbaar en overzichtelijk berekeningsrapport


Werken met RF-/ALUMINIUM

Details UGT controles Aluminium
Details van de UGT -controles in RF-Aluminium

De in RFEM / RSTAB gespecificeerde gegevens betreffende materiaal, belastingen en -combinaties moeten voldoen aan de Eurocode. Relevante materialen zijn al opgenomen in de materiaalbibliotheek van RFEM / RSTAB. Bovendien maakt RFEM / RSTAB automatische belasting- en omhullende combinaties mogelijk in overeenstemming met de Eurocode. Het is ook mogelijk om alle combinaties handmatig te genereren.

In de RF-/ALUMINIUM add-on-module is het noodzakelijk om staven of staafverzamelingen te selecteren, evenals de belastinggevallen, -combinaties en omhullende combinaties noodzakelijk voor de controle. In de volgende stappen kunt u de voorinstellingen voor zijdelingse tussensteunen (kipsteunen) en kniklengtes aanpassen.

In het geval van doorlopende staven kan een aluminiumconstructeur aparte oplegvoorwaarden en excentriciteiten definiëren voor elk tussenliggend knooppunt van de afzonderlijke staven. Een speciale EE-tool bepaalt de kritische belastingen en momenten, die nodig zijn voor de controle van de stabiliteit.


Resultaten

Eurocode 9 Aluminium controle op koker profiel SHAPE THIN
EN 1999 Aluminium controle op koker profiel SHAPE-THIN

Het eerste resultatenvenster toont de maximale U.C.-waardes voor elk belastinggeval, -combinatie of omhullende combinatie.

De andere vensters tonen alle gedetailleerde resultaten gesorteerd op specifieke onderwerpen. Het is mogelijk om alle tussenresultaten van elke positie langs de staven weer te geven. Op deze manier kan een aluminium constructeur eenvoudig terugvinden, hoe de module de afzonderlijke controles uitvoert.

De volledige modulegegevens zijn onderdeel van het RFEM / RSTAB berekeningsrapport. Een constructeur kan de inhoud van het berekeningsrapport en de uitslag van de resultaten specifiek voor de afzonderlijke controles selecteren.