Staal en Aluminium Constructies Add-on Modules

De RF-/STEEL add-on module voert de berekening van de spanningen uit. De optredende spanningen per staalvezel worden gecontroleerd met de equivalente, toelaatbare Von-Mises spanningen.


De RF-/STEEL EC3 add-on module voert de normcontroles volgens de Eurocode 3 uit. Uiterste grenstoestand, bruikbaarheidsgrenstoestand en brandwerendheid.


De RF-/STEEL Warping Torsion add-on module is een uitbreiding van RF-/STEEL EC3. De add-on module voert een controle uit van de welving-torsie (Warping Torsion) volgens de 2e orde theorie inclusief welving en toepassing van de noodzakelijke imperfecties/scheefstanden.


De RF-/STEEL Plastic add-on module is een uitbreiding van RF-/STEEL EC3. De add-on module zijn de volgende ontwerpmethodes mogelijk:

  1. Doorsnedes met twee of drie onderdelen: I-, C-, Z- en L-profielen, T-stukken, stripstaal, buizen en kokers controleren volgens de Partiële Snedekrachten Methode (PARTIAL INTERNAL FORCES METHOD) met herverdeling volgens Kindmann / Frickel
  2. Elliptische doorsnedes met een analytische niet-lineaire optimalisatie procedure
  3. Methodes voor algemene doorsnedes: Simplex Methode en Partiële Snedekrachten Methode met herverdeling volgens Kindmann / Frickel


De RF-/STEEL Cold-Formed Sections add-on module voert de normcontrole uit voor koudgevormde profielen volgens de EN 1993-1-3 en EN 1993-1-5.


De RF-/ALUMNIUM add-on module voert de normcontrole uit volgens de EN 1999-1-1:2007. De uiterste grenstoestand en de bruikbaarheidsgrenstoestand wordt gecontroleerd.


De PLATE-BUCKLING add-on module voert de normcontrole uit voor vlakke, verstijfde en niet-verstijfde platen volgens de EN 1993-1-5. Het is mogelijk om verticale en horizontale verstijvers toe te voegen. Verstijvers, zoals T-, L-stukken en Bulbflat staal.


De RF-/STEEL Fatigue Members add-on module voert de normcontrole uit voor vermoeiing volgens de EN 1993-1-9.