RF-CONCRETE Columns Add-on Module voor RFEM

Ontwerp van de wapening volgens de model kolom theorie (methode op basis van nominale kromming)

De RF-CONCRETE Columns add-on module is een krachtige hulpmiddel voor gewapend beton in RFEM. Met RF-CONCRETE Column berekent de constructeur de wapening voor rechthoekige en cirkelvormige kolommen volgens de model kolom theorie. De theorie is gebaseerd op de nominale kromming. De volgende normen worden door RF-CONCRETE o.a. ondersteunt:

 • EN 1992-1-1:2004 + A1:2014 (hiervoor is de EC2 add-on module nodig)
 • ACI 318-14 (hiervoor is de ACI 318 add-on module nodig)

Tevens is het mogelijk om de brandwerendheid van rechthoekige en cirkelvormig doorsnedes te toetsen volgens: EN 1992-1-2:2004 (hiervoor is de EC2 add-on module nodig)

Volgens de normen is het noodzakelijk om de imperfecties en de 2e orde effecten te beschouwen bij het bepalen van de kolomwapening. De toename van de snedekrachten treedt op bij een vergroting groter dan 10%.

Om een geavanceerde niet-lineaire berekening te voorkomen is het mogelijk om de toeslagmomenten ten gevolge van de imperfecties en de 2e orde effecten te bepalen met de model kolom theorie. Dit kan op een gesimplificeerde wijze. Op basis van de door de gebruiker geselecteerde staafselectie worden de staven gewapend volgens de model kolom theorie.Mogelijkheden

 • Automatisch importeren van de snedekrachten uit RFEM
 • Snel staven selecteren, bijvoorbeeld alle verticale staven
 • Norm controle met de uitbreidingsmodule: EC2 en ACI 318

Nationale bijlages van de Eurocode 2 volgens:

 • United Kingdom NA to BS EN 1992-1-1:2004/NA:2005 (Groot Britannië)
 • ÖNORM B 1992-1-1:2011-12 (Oostenrijk)
 • Belarus TKP EN 1992-1-1:2009 (Wit-Rusland)
 • Belgium NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 (België)
 • Bulgaria BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Bulgarije)
 • Cyprus NA to CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Cyprus)
 • CSN 1992-1-1/NA:2016-05 (Tsjechië)
 • EN 1992-1-1 DK NA:2013 (Denemarken)
 • SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finland)
 • NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 (Frankrijk)
 • DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 (Duitsland)
 • UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Italië)
 • LVS EN 1992-1-1:2005/NA:2014 (Letland)
 • LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litouwen)
 • MS EN 1992-1-1:2010 (Maleisië)
 • NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2016 (Nederland)
 • NS EN 1992-1-1:2004-NA:2008 (Noorwegen)
 • PN EN 1992-1-1/NA:2010 (Polen)
 • NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugal)
 • SR EN 1992-1-1>2004/NA:2008 (Roemenië)
 • SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapore)
 • STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Slowakije)
 • SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Slovenië)
 • UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Spanje)
 • SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Zweden)

Aanvullend op de bovenstaande nationale bijlages kunt u zelf ook een afwijkend nationale bijlage maken conform uw eigen wensen.

 • Optionele mogelijkheid om kruip in de kolom te beschouwen
 • Rekening houden met de kniklengtes van de betonkolommen
 • Automatische bepaling van de begin excentriciteit en de toeslag excentriciteit
 • Ontwerp van monoliete en prefab constructies
 • Berekening van de maatgevende snedekrachten in de gehele kolom op basis van de omhullende combinaties
 • Ontwerp van de beugel en hoofdwapening
 • Brandwerendheid om eenvoudige wijze volgens EN 1992-1-2 (zone methode)
 • Grafische resultaten zijn zichtbaar in RFEM
 • Duidelijke numerieke resultaten van de berekening verzameld in tabellen
 • Complete integratie van de numerieke uitvoer in het RFEM berekeningsrapport.Invoer


De te berekenen staven worden direct uit RFEM geimporteerd. Per Ontwerp Geval wordt een aantal belastinggevallen, -combinaties en/of omhullende resultaatcombinaties geselecteerd. Op basis van deze combinaties zijn de lineair elastische snedekrachten in de betonkolommen bekend. De materialen in RF-CONCRETE Columns kunnen worden aangepast, zodat ze afwijken van RFEM. Op deze wijze kan een betonconstructeur een goed ontwerp maken.

Voor de betonkolom dient een constructeur aanvullende eigenschappen in te geven om de hoofdwapening te kunnen bepalen. De knikfactor per richting kan handmatig worden ingegeven, of worden geïmporteerd op basis van RF-STABILITY.

Voor de brandwerendheid volgens de EN 1992-1-2 moet aangegeven worden welke zijde aan brand blootgesteld wordt.Ontwerp


Voor het ontwerp van de langswapening belast door scheve buiging bepaalt de module de maatgevende normaalkracht en buigende momenten. Aanvullend worden de maatgevende posities van de dwarskracht bepaald ten behoeve van het ontwerp van de beugels. Tijdens de berekening bepaalt de module of een eenvoudige berekening voldoende is, of dat er 2e orde berekening noodzakelijk is. De module bepaalt de keuze op basis van de invoer van de betonconstructeur. De berekening heeft vier onderdelen:

 • Last onafhankelijke berekening stappen
 • Iteratieve bepaling van de maatgevende belasting door de benodigde wapening te variëren
 • Ontwerp van de wapening op basis van de maatgevende snedekrachten
 • Controle van de totale veiligheid op basis van alle optredende snedekrachten en de berekende wapening

Op deze wijze levert RF-CONCRETE Columns een complete oplossing voor alle optimaliseerde wapening.Resultaten


Na de berekening worden de resultaten in overzichtelijke tabellen weergegeven. Alle tussenresultaten worden weergegeven, zodat de berekening transparant en duidelijk is.

De module maakt een voorstel van de toegepaste wapening voor zowel de langswapening, als de beugelwapening op basis van alle constructieve voorwaarden. De wapening wordt in RFEM in 3D weergegeven ten behoeve van een visuele controle. Een constructeur kan de wapening aanpassen om basis van specifieke eisen. Een 3D afbeelding toont de rekken en spanningen in de doorsnede.

Als er niet aan de brandwerendheideis wordt voldaan, verhoogt de module de wapening tot de wapening voldoet of er geen oplossing is. Alle grafische en numeriek gegevens zijn beschikbaar in het berekeningsrapport van RFEM.