Gewapend en Voorgespannen Beton Add-on Modules

RF-CONCRETE add-on module voor gewapend beton in de rekensoftware RFEM

De RF-CONCRETE add-on module onwerpt de wapening voor gewapend beton. Het controleert de uiterste grenstoestand en de bruikbaarheidsgrenstoestand van gewapend betonnen liggers, wanden, vloeren en schalen.

De brandwerendheid controle is mogelijk voor rechthoekige en cirkelvormige betondoorsnedes.


De EC2 add-on module voert alle normcontroles uit volgens de EN 1992 inclusief alle beschikbare nationale bijlages, zoals voor Nederland, België, Duitsland en meer.


gewapend betonnen kolommen

De RF-CONCRETE Columns add-on module berekent de uiterste grenstoestand voor betonnen kolommen. De toegepaste doorsnedes zijn cirkelvormig of rechthoekig. De toetsing is volgens de model kolom theorie (gebaseerd op nominale kromming).


De RF-CONCRETE NL add-on module berekent fysisch en geometrisch niet-lineaire berekening van betonnen liggers, kolommen, raamwerken en vloeren. Er wordt rekening gehouden met de scheurvorming van het gewapend beton. Op basis van de scheurvorming vindt er herverdeling van de snedekrachten plaats in de staven en platen.


De RF-CONCRETE Deflect add-on module berekent de onmiddelijke, bijkomende en totale doorbuiging van gewapend beton. Het scheurvormingsmodule is conform de Eurocode 2 en gebaseerd op analytische formules. Per eindige element wordt er per richting een nieuwe stijfheid uitgerekend. Het resultaat van de integratie van alle stijfheden per eindig element is de vervorming.


De RF-PUNCH Pro add-on module controleert de ponsbelasting in punt- en lijnvormige ondersteuningen van een betonnen vloer. De ponswapening wordt ontworpen en gecontroleerd volgens de Eurocode 2. Er wordt rekening gehouden met sparingen en andere ponsperimeters in de vloer.


De ACI 318 add-on module voert alle normcontroles uit volgens de Amerikaanse betonnorm ACI 318-11 en 318-14.


De RF-TENDON add-on module ontwerpt de geometrie van de spanelementen zoals voorspankabels. De normcontroles van bijvoorbeeld de spanning in de spanelementen zijn volgens de Eurocode 2.


De RF-TENDON Design add-on module controleert de voorgespannen betonelementen, constructies en liggers. De controle is op doorsnede-nivo volgens de uiterste grenstoestand en de bruikbaarheidsgrenstoestand.