RF-/STEEL Fatigue Members Add-on Module voor RFEM/RSTAB

Vermoeiingscontrole van staven en staafverzamelingen

Met de uitbreidingsmodule RF-/STEEL Fatigue members kan een staalconstructeur vermoeiingscontroles uitvoeren volgens EN 1993-1-9 voor stalen staven en staafverzamelingen. De vermoeiingscontrole is gebaseerd op het nominale spanningsconcept. De snedekrachten worden bepaald volgens de constructieve berekening voor staven. De spanningen worden berekend volgens de mechanica van materialen op de positie, waar de scheurvorming wordt verwacht. Dit betekent dat de bereiken van de nominale spanning Δσ en Δτ als gevolg van de acties in contrast staan met de U.C.-waardes van de vermoeiingssterkte ΔσR en ΔτR.

Verder is het concept van de partiële veiligheidsfactoren van toepassing in EN 1993-1-9. De partiële veiligheidsfactor γMf voor de vermoeiingssterkte wordt beoordeeld op basis van het betrouwbaarheidsconcept en de mogelijke gevolgen van bezwijken.

De RF-/STEEL Fatigue Members add-on module biedt een uitgebreide bibliotheek met doorsneden en een uitbreidbare materiaalbibliotheek met inbegrip van de materiaalsterktes die door de norm worden gegeven.


Mogelijkheden

Rekennota met controle vermoeiing
Berekeningsrapport met de vermoeiingscontrole
  • Volledige integratie in RFEM / RSTAB inclusief het importeren van alle relevante gegevens en snedekrachten
  • Bepaling van spanningsbereiken voor de beschikbare belastinggevallen, -combinaties of omhullende combinaties
  • Vrije toewijzing van detailcategorieën op de beschikbare vezels van de doorsnede
  • Door de gebruiker gedefinieerde specificatie van schade-equivalente factoren
  • Controle van staven en staafverzamelingen volgens EN 1993-1-9
  • Doorsnede-optimalisatie met optionele overdracht naar RFEM / RSTAB
  • Gedetailleerde resultaatdocumentatie met de referenties naar gebruikte ontwerpvergelijkingen
  • Verschillende filter- en sorteeropties van resultaten, inclusief resultatenlijsten op staaf, doorsnede, x-positie of per belastinggeval, -combinatie en omhullende combinatie
  • Visualisatie van de U.C.-waarde in het RFEM / RSTAB-model
  • Gegevens exporteren naar MS Excel


Invoer

Invoer belastingen vermoeiingscontrole in RFEM
Invoer belastingen vermoeiingscontrole in RFEM

Na het openen van de module, is het noodzakelijk om de te controleren staven staafverzamelingen te definiëren, en de belastingsgevallen, -combinaties of omhullende combinaties.

De materialen van RFEM / RSTAB zijn vooraf ingesteld en kunnen worden aangepast in RF-/STEEL Fatigue Members. Materiaaleigenschappen die worden vermeld in de respectieve norm worden opgeslagen in de materiaalbibliotheek.

De controle vereist schade-equivalente factoren evenals detailcategorieën op de te controleren vezels, die in de berekening moeten worden beschouwd.


Controle

Vermoeiingscontrole detail categorieën
Vermoeiingscontrole detail categorieën

De vermoeiingscontrole is gebaseerd op de berekening met behulp van schade-equivalente factoren. De schade-equivalente spanningsbereiken ΔσE,2en ΔτE,2 in relatie tot 2*106 stresscycli moeten worden vergeleken met de toelaatbare waardes van de vermoeiingssterkte ΔσC of ΔτC voor 2*106 stresscycli van de overeenkomstige detailcategorie, die wordt bestudeerd met de partiële veiligheidsfactoren.

Op deze manier worden de individuele eisen van de controles gespecificeerd. Afzonderlijke Ontwerp Gevallen maken flexibele berekening mogelijk van geselecteerde staven, staafverzamelingen en acties, evenals van afzonderlijke doorsneden. Een staalconstructeur kan vrij ontwerpparameters definiëren, zoals de selectie van het concept van de controle of de partiële veiligheidsfactoren.


Resultaten

Controle vermoeiing vakwerk
Controle vermoeiing vakwerk

Na de berekening toont de add-on module de resultaten in overzichtelijke resultaatvensters. Alle tussenwaarden (bijvoorbeeld met betrekking tot snedekrachten, aanpassingsfactoren etc.) kunnen worden opgenomen om de controle transparanter te maken. De resultaten worden weergegeven per belastingsgeval, doorsnede, staaf of staafverzameling.

Als U.C.-waarde te hoog is, kunnen de relevante doorsneden worden gewijzigd in een optimalisatieproces. Het is ook mogelijk om de geoptimaliseerde doorsneden over te zetten naar RFEM / RSTAB voor een nieuwe berekening.

De U.C.-waarde wordt in het RFEM / RSTAB-model met verschillende kleuren weergegeven. Op deze manier kan een staalconstructeur snel kritieke of overgedimensioneerde onderdelen van de doorsnede herkennen. Bovendien garanderen resultatendiagrammen die op de staaf of staafverzameling worden weergegeven, een gerichte evaluatie.

Naast invoer- en resultaatgegevens, inclusief ontwerpdetails in tabellen, kan een constructeur elke afbeelding toevoegen aan het berekeningsrapport. Op deze wijze is een begrijpelijke en overzichtelijke documentatie gegarandeerd. Een constructeur kan de inhoud van het rapport en de uitslag van de resultaten specifiek voor de afzonderlijke controles selecteren.