RF-/FRAME JOINT Pro Add-on Module voor RFEM/RSTAB

Raamwerkverbindingen volgens de EN 1993

De RF-/FRAME-JOINT Pro add-on module ontwerpt en classificeert boutverbindingen tussen kolommen en horizontale liggers. De starre boutverbindingen zijn ontworpen met behulp van de uiterste belastingmethode en de componentenmethode volgens Eurocode 3 of DIN 18800.

Optioneel is het mogelijk om verstijvers, aanvullende lijfplaten en achterlegplaten aan te brengen en om de geometrische haalbaarheid van verbindingen te controleren met betrekking tot de grootte van de momentsleutel, die wordt gebruikt voor het aandraaien van schroeven.


Mogelijkheden

Invoer staalverbinding knieverbinding volgens EC3
Invoer van een stalen knieverbinding volgens EN 1993
 • Importeren van gegevens en berekende snedekrachten van RFEM / RSTAB
 • Grafische weergave van de U.C.-waardes en stijfheidsclassificatie van de staalverbinding
 • Ontwerp van knieverbindingen, T-verbindingen, dwarsverbindingen en continue kolomverbindingen met I-vormige doorsneden
 • Handmatige specificatie van verbindingen (voor herberekening zonder een RFEM / RSTAB-model, bijvoorbeeld)
 • Verbindingen met met meerdere boutrijen mogelijk
 • Ontwerp van positieve en negatieve verbindingsmomenten
 • Verschillende hellingen van rechter en linker horizontale balken en toepassing op spanten van duo-en monopitch-daken
 • Overweging van extra flenzen in horizontale balk (console), bijvoorbeeld in het geval van coupes
 • Symmetrische en asymmetrische T-verbindingen of kruisverbindingen
 • Dubbelzijdige verbinding met verschillende hoogte van de doorsnede rechts en links
 • Automatische voorontwerp van de boutindeling en vereiste verstijvers
 • Optionele ontwerpmodus met mogelijkheid om alle boutafstanden, lassen en plaatdiktes te specificeren
 • Schroefbaarheidscontrole met verstelbare afmetingen van gebruikte sleutels
 • Verbindingsclassificatie door stijfheid en berekening van de rotatiestijfheid van verbindingen die worden beschouwd bij de bepaling van de snedekrachten
 • Controleer tot 45 individuele ontwerpen (componenten) van de verbinding
 • Automatische bepaling van de maatgevende snedekrachten voor alle afzonderlijke controles
 • Verbindingsgrafieken in renderingmodus met specificaties van materiaal, plaatdikte, lassen, boutafstand en alle afmetingen voor constructie
 • Geïntegreerde en flexibel uitbreidbare instellingen van nationale bijlagen volgens de norm EN 1993-1-8
 • Automatische omzetting van snedekrachten van de constructieve berekening naar respectievelijke secties, ook voor excentrische staafverbindingen
 • Automatische bepaling van initiële stijfheid Sj,ini van de verbinding
 • Gedetailleerde plausibiliteitscontrole van alle afmetingen inclusief specificaties van invoerlimieten (voor randafstanden en gatafstand, bijvoorbeeld)
 • Optionele overdracht van drukkrachten in een kolom door contact
 • Mogelijkheid om de hoogte van de doorsnde van horizontale liggers bij taps toelopende verbindingen bij te werken na optimalisatie van de verbindingsgeometrie in de add-on module
 • Stuklijst en tekeningen met overzicht van onderdelen zoals verstijvers, opdikplaten, …
 • Controleerbaar en overzichtelijk berekeningsrapport


Invoer

Invoer verstijvers staalverbinding volgens EC3
Invoer verstijvers van de staalverbinding volgens EN 1993

De RF-/FRAME-JOINT Pro add-on-module controleert staalverbindingen van staafmodellen berekend in RFEM / RSTAB. Als er geen RFEM / RSTAB-model beschikbaar is, kan een staalconstructeur de geometrie en belastingen handmatig definiëren, bijvoorbeeld om externe berekeningen te controleren.

De te controleren knopen worden meestal geïmporteerd uit RFEM / RSTAB. De module herkent automatisch alle aangesloten staven en wijst er een verbindingstype aan toe. Afhankelijk van het verbindingstype, kan een staalconstructeurs verdere details definiëren van ribben, steunplaten, lijfplaten, bouten, lassen en gatafstand. Als belasting kan een constructeur elke belastinggeval-, -combinatie of omhullende combinatie selecteren in RFEM / RSTAB.

In het geval van de berekeningsmodus “Voorlopig Ontwerp” voert RF- / FRAME-JOINT Pro de eerste berekeningsstap uit om toepasbare sjablonen voor te stellen. Nadat de constructeur de relevante lay-out heeft geselecteerd, geeft de add-on module alle controles weer in gedetailleerde resultaattabellen en verschillende grafische weergaven.


Controle

Controle staalverbinding en stijfheidsclassificatie volgens EC3
Controle staalverbinding en stijfheidsclassificatie volgens EN 1993

De RF-/FRAME-JOINT Pro add-on module voert de volgende controles uit volgens de normen EN 1993-1-8 of DIN 18800:

 • Ligger-kopplaat en kolomflens volgens de plastische scharniertheorie (veredeld T-stuk)
 • Trek van bouten (inclusief wrikkrachten)
 • Bouten belast op afschuiving
 • Introductie van trekkracht in kolomlijf en balklijf
 • Plooi van platen
 • Introductie van drukkracht in kolombaan en knikcontrole van lijfplaat
 • Indien nodig:
  • Ontwerp van diagonale verstijvers
  • Verstijvers in het lijf
  • Aanvullende lijfplaten
 • Introductie van drukkracht in horizontale balk
 • Controle van de lassen


Resultaat

Grafische 3D weergave van staalverbinding in 3D model in RFEM
Grafische 3D weergave van staalverbinding in 3D model in RFEM

Ten eerste combineert de add-on module de controles van de kolom en de horizontale ligger en geeft verbindingsgeometrie weer in een resultaattabel. De andere resultatentabellen bevatten alle belangrijke details van de controle, zoals belastingsweestand van schroeven, lasspanningen of verbindingsstijfheden. Alle verbindingen worden gevisualiseerd in een grafische 3D-weergave.

Een staalconstructeur kan direct de afmetingen, materiaaleigenschappen en lassen zien die belangrijk zijn voor de constructie van de verbinding en deze afdrukken. Het is mogelijk om de verbindingen in RF-/FRAME-JOINT Pro of rechtstreeks in het RFEM / RSTAB-model te visualiseren. Alle afbeeldingen kunnen worden opgenomen in het RFEM / RSTAB berekeningsrapport of direct worden afgedrukt. Grafische resultaten bieden de mogelijkheid van een optimale visuele controle van de controles.